Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)

14.03.2018 | Redaksjonen

Målet med ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) er å redusere og forebygge overskjenking, unngå skjenking til mindreårige og minske rusrelatert vold og ordensforstyrrelser. Det handler også om å gi økt trygghetsfølelse og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken.

God forebygging av utelivsrelaterte utfordringer krever godt samarbeid mellom kommunen, utelivsbransjen og politiet. Et samarbeid omkring håndtering av alkohol skaper forståelse for ulike synspunkter, gir informasjonsflyt og bygger tillit. Det gjør det lettere for bransjen å ta kontakt med politi og kommune. Risikoen for brudd på alkoholloven minsker.

Kommunen har ansvar for forvaltning av alkoholloven. Gjennom den alkoholpolitiske handlingsplanen og kommuneplanen legges grunnlaget for en ansvarlig og forutsigbar alkoholhåndtering. Kommunen anbefales å innta en aktiv rolle overfor utelivsbransjen med kurs, kontroller, veiledning og samarbeid. Dette vil gi økt forståelse for regelverket og kommunens rolle.

Politiets fremste oppgave er å forebygge kriminalitet. For å lykkes er det blant annet nødvendig å samarbeide tett med den lokale utelivsbransjen for økt trygghet for gjester og ansatte, lage gode analyser for å etablere felles problemforståelse med kommunen og utelivsbransjen, samt bli kjent med lokaliteter og ansatte i den lokale utelivsbransjen som et fortrinn ved akutte hendelser.

Utelivsbransjen skal drive slik at lovene overholdes. Det skjer ved at personalet har trygghet og kompetanse til å vurdere hver enkelt gjest, og dermed blant annet unngå overskjenking og hindre at mindreårige får tilgang på alkohol. For eierne innebærer dette at de bør skape trygge og gode utesteder for stabil omsetning, gode arbeidsforhold og lettere rekruttering av ansatte. Det er også viktig med opplæring av ansatte, tett samarbeid med politiet for økt trygghet for gjester og ansatte pg god dialog med kommunen for gjensidig forståelse og forutsigbare vilkår.

I mange kommuner er det opprettet både SLT-samarbeid og politirådssamarbeid. Begge disse arenaene er godt egnet til å drøfte generelle utfordringer omkring rus og rusrelatert vold.

 

Les mer om AAH >> kommunetorget.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)