Erfaringsdeling - Tidlig Innsats
Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Erfaringsdeling

09.05.2018 | Redaksjonen

 Intervju i Rusfag om erfaringer med BTI i Siljan kommune.

I Rusfag 1/2018 har Anne-Cathrine Reuterdahl, fra Korus-Sør, intervjuet Hege Ekornrød Ulsnes, BTI-koordinator i Siljan kommune. Gjennom BTI-arbeidet har vi satt alt vi gjør inn i et system, noe som gjør det lettere å oppdage og følge opp de sårbare barna i kommunen. Ved å vite hva hver enkelt skal gjøre, sikrer man først og fremst en god oppfølging av barnet, og man vet samtidig at man slipper å stå alene med vanskelige saker, sier Hege Ekornrød Ulsnes. Les intervjuet HER

  

Filmopptak og presentasjoner fra erfaringskonferanse om BTI, Lillestrøm 2017.

29.-30.november arrangerte Helsedirektoratet en erfaringskonferanse om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Forebygging.no filmet konferansen. Det gir deg mulighet til å se og høre ulike innlegg, blant annet fra fagfolk som deler sine erfaringer fra BTI-arbeid i sine kommuner. Se filmopptakene og presentasjonene HER

 

 Samarbeidsavtale mellom Kompetansesentermiljø i region vest.

Denne avtalen spesifiserer roller og ansvar for de regionale kunnskaps- og kompetansesentrene i Region Vest, dvs. KoRus Bergen og Stavanger, RKBU og RVTS. Avtalen sier bl.a noe om bakgrunnen for BTI-samarbeidet, målgrupper, mål med samarbeidet og forpliktelser. I avtalen står det at sentersamarbeid om BTI innebærer at aktører fra kompetansemiljøene i regionen skal kommunisere, koordinere og samarbeide. De ulike aktørene vil bidra i ulik grad, på ulike tidspunkt og nivåer i implementeringsarbeidet. Samarbeidsavtalen kan lastes ned HER

 

 Hvordan få til bedre tverrfaglig innsats? Praksiserfaring fra Tromsø kommune.

I denne praksiserfaringen beskriver Bente Høiseth hvordan Tromsø kommune har jobbet systematisk, for å sikre et helhetlig og koordinert tilbud til barn og unge som det er knyttet bekymring til. Les praksiserfaringen HER

 

 Filmopptak og presentasjoner fra kompetansehevingsdag i Risør kommune.

Alle ansatte som jobber med barn og unge i Risør kommune, eller med voksne med ansvar for barn, var torsdag 19. og fredag 20. oktober 2017 invitert til introduksjon av BTI-modellen og felles kompetansehevingsprogram. Presentasjonene og link til filmopptak finner du HER

 

 

ANNEN RELEVANT ERFARINGSDELING

Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner - filmopptak desember 2017.

5. desember arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS-Nord «Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner» i Tromsø. Forebygging.no filmet mange viktige foredrag, om et vanskelig tema. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen var til stede, og delte bl.a ut Samarbeids- og samordningsprisen 2017. Vinnerne ble Krisesenteret i Moss - IKS.

Se filmopptak fra konferansen HER