Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge

19.12.2019 | Redaksjonen

Thon hotell Arena, Lillestrøm 5. og 6. desember 2019. Programmet finner du HER.

Arrangør: Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, sammen med kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).

 

Du kan se filmopptakene fra konferansene på forebygging.no/film

 

Presentasjoner fra plenumsforedragene 

Bjørn Guldvog: Tverrsektorielt samarbeid - alle barn og unge skal få muligheter til å utløse sitt potensial

Mari Trommald: Barns utvikling- en helhet

Åse Snåre: Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid

Ove Heradstveit: Psykiskevanskar, skuleproblemerog rus heng saman. Kva kan megjerefor å bryte problemutvikling?

Ellen Margrethe Carlsen: Nasjonalfaglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Camilla Selman: Regelverket om taushetsplikt og tverrfaglig/tverrsektorielt samarbeid om barn og unge  –muligheter og utfordringer

Une Tangen: UTENFOR-REGNSKAPET. Det lønner seg å investere i mennesker

Kjersti Botnan Larsen: Barn og unges medvirkning i tverrfaglig oppfølging og samarbeid

Bjørn Erik Mørk: Samarbeid om å skape resultater - Hva er nødvendig kompetanse?

Vilde Adolfsen og Terje Olsen: Betydningen av barn og unges medvirkning

Inger Lise Skog Hansen: Trøbbel i grenseflatene. Utsatte barn og unge i velferdsstatens glippsoner

Ulf Andersen: Betydningen av samarbeid på tvers for å unngå utenforskap

Ingvild Vardheim: Litt om underveisundersøkelser BTI

Bente Høiseth: BTI-arbeidet i Tromsø kommune. Hva har vi gjort, hva har vi lært, hva har vært lurt?

Maren Sævild og Reidar Dale: Felles verdi – brukarmedverknad for barn og unge!

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)