Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Kjentmann

29.11.2019 | Redaksjonen

Kjentmann er en beredskapsordning mot rusproblemer, til bruk i skolen. Målet med Kjentmann er å oppdage og identifisere rusmiddelbruk hos elevene tidlig, og gi skolen/lærere konstruktive handlingsalternativer overfor elever som ruser seg. Kjentmann er laget med tanke på ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Grunnleggende for Kjentmann er at skolen verken skal overreagere eller være likegyldig, men bringe eleven videre i hjelpeapparatet på en ivaretakende måte, og i et tempo eleven kan følge. En ambisjon bak Kjentmann er å gi elever med begynnende rusmiddelproblematikk en opplevelse av omsorg og inkludering fra skolens side; ikke avvisning og fordømmelse. Kjentmann gir råd i forhold til å oppdage og se elever med rusmiddelproblemer. Hvordan kommunisere og samtale om rus med elever, foresatte og andre ansatte ved skolen, samt kontakt med eksterne samarbeidspartnere, er også en del av Kjentmann.

Gode rutiner for rusforebyggende arbeid ved skolen kan bl.a. bidra til å hindre elever fra å falle ut av videregående opplæring på grunn av rusmiddelbruk.

Ved gjennomføring av Kjentmann gjennomgår de som ønsker å være kjentmenn- og kvinner i skolene en ca 35-timers seminarrekke fordelt på heldagssamlinger. Seminarrekken skal omfatte en generell innføring i ungdom og rusproblematikk, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk i forhold til rus og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen. Seminarrekken er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser.

Kjentmann består også av et hefte som omtaler temaene i opplæringen. Det inneholder i tillegg henvisninger og lenker til nyttige nettsider og litteratur til videre fordypning.

Kjentmann er utviklet av KoRus-Vest Bergen.

 

Du kan lese mer om Kjentmann HER

 

Ta kontakt med Kompetansesenter rus (KoRus) i din region, for mer informasjon om Kjentmann og eventuelle opplæringsdager;

KoRus-Bergen

KoRus- Øst 

KoRus-Oslo

KoRus- Sør 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)