Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Multisystemisk terapi (MST)

24.01.2017 | Redaksjonen

Multisystemisk terapi (MST) er et tilbud til familier med ungdom i alderen 12-18 år, med alvorlige atferdsvansker. For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Målet for tiltaket er at ungdommen skal fungere godt – og uten atferdsproblemer. For å oppnå dette, jobbes det med å:

  • Styrke familiens samhold og omsorg for hverandre
  • Styrke foreldrenes oppdragelsespraksis
  • Gjenopprette kontakt med positive venner og øke ungdommens deltakelse i positive fritidsaktiviteter
  • Hindre kontakt med negative miljøer, ettersom vi vet at atferdsproblemer «smitter»
  • Bedre ungdommens prestasjoner i skolen eller arbeidslivet
  • Styrke kontakten mellom familien og omgivelsene, dvs. det sosiale nettverket, skolen, fritidsaktiviteter og det offentlige tjenestetilbudet
  • Sette familien i stand til å løse framtidige problemer

I MST møter terapeuten familien hjemme, på tidspunkter som passer for familien. MST er en intensiv innsats med familien og nærmiljøet som terapeutens viktigste støttespillere. MST-terapeuten skal bistå foreldrene, men ikke overta deres oppgaver eller ansvar.  Behandlingsteknikker fra atferdsterapi, kognitiv atferdsterapi og handlingsrettede familieterapimodeller integreres i tiltaket. Tiltaket retter seg mot kjente risiko- og beskyttelsesfaktorer ved ungdommen selv, familien, skolen, venner og nærmiljø. MST legger spesielt stor vekt på å styrke foreldre/foresattes evne til å håndtere ungdommens antisosiale atferd. 

Innsatsen varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes så snart ungdommen har nådd oppsatte mål og familien klarer seg på egenhånd.

Tilbudet skreddersys til den enkelte familie.

  • Foreldrene, ungdommen og terapeuten kommer sammen frem til ukentlige mål og lager en praktisk plan for hvordan målene skal nås. Målene skal være konkrete slik at familie og terapeut lett kan se om de nås.
  • Arbeidet er intensivt og i visse perioder dreier det seg om flere hjemmebesøk i uken samt møter med skole og støttepersoner i nærmiljøet.
  • Foreldrene har mulighet til å ta kontakt med terapeuten hvis de har behov for det, 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud som drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor som kan søke om behandling. Atferdssenteret har ansvar for opplæring av MST-team og kvalitetssikring av arbeidet.

 

For tilbud om MST-behandling, kontakt Bufetat:

Region Midt-Norge

Tlf: 46 61 75 00

E-post: region.midt@bufetat.no

Region nord        

Tlf: 46 61 55 00

E-post: region.nord@bufetat.no

Region sør           

Tlf: 46 61 80 00

E-post: region.sor@bufetat.no

Region vest        

Tlf: 46 61 93 00

E-post: region.vest@bufetat.no

Region øst          

Tlf: 46 61 60 00

E-post: region.ost@bufetat.no

 

For mer informasjon om MST >> nubu.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)