Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Olweusprogrammet – mot mobbing og antisosial atferd

15.02.2017 | Redaksjonen

Olweusprogrammet er et skoleomfattende program med mål om å forebygge og redusere mobbeproblemer i skolen, ved å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Olweusprogrammet krever ikke store økonomiske investeringer; det dreier seg framfor alt om de voksnes holdninger, atferd og rutiner, samt bruk av personalets tid.

Olweusprogrammet har som mål:

  • Økt bevissthet og kunnskap om mobbing. Engasjere voksne på skolen og hjemme.
  • Innføring av systematiske tiltak for å forebygge og stoppe mobbing.
  • Støtte og effektivt beskytte den mobbeutsatte
  • Å innføre noen enkle og klare regler mot mobbing.

 

Følgende regler blir brukt i programmet:

  • Vi skal ikke mobbe andre.
  • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
  • Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.
  • Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen) og de hjemme
  • Å gi støtte, og effektiv beskyttelse av den mobbeutsatte

Programmet gjennomføres på skole-, klasse- og individnivå, ved å mobilisere det eksisterende sosiale miljøet på skolen. Lærere, øvrig personell, elever og foreldre involveres i gjennomføringen av programmet. Det utvikles en systematisk plan og tiltakspakke på skolen, knyttet til å håndtere uønsket atferd og fremme prososial atferd. Generelt går en viktig del av programaktivitetene ut på at lærerne skal utvikle seg mer i «autoritativ» retning, og at det brukes opplevelsesbaserte teknikker (for eksempel rollespill, klassemøter) for å bedre elevenes kunnskap om sosiale relasjoner.

Eksempler på aktiviteter i Olweusprogrammet kan være forbedring av inspeksjon, pedagogiske samtalegrupper, forankring i samordningskomité/skolemiljøutvalg, foreldremøter og regelmessige klassemøter.

Skolen må ha tilknyttet en instruktør for å gå i gang med Olweusprogrammet. Instruktørene bistår ulike skoler med innføringen av programmet over en periode på minst tre og et halvt år. Instruktørene formidler kunnskap om Olweusprogrammet i henhold til opplæringen i instruktørutdanningen og etter anvisninger fra Olweusgruppen. De deltar i et eget nettverk av instruktører, hvor de samarbeider og utveksler erfaringer.

 

Kommuner og skoler kan få informasjon og invitasjon til deltakelse ved å henvende seg til:

E-post: Olweusprogrammet@uni.no Telefon: +47 55588422 / +47 55 58 86 70

 

Les mer om Olweusprogrammet på hjemmesiden til RKBU Vest