Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Olweusprogrammet – mot mobbing og antisosial atferd

07.03.2018 | Redaksjonen

Olweusprogrammet er et skoleomfattende program som skal forebygge og stoppe mobbing og skape et trygt og godt skolemiljø. Et ressursteam på skolene/i kommunene får opplæring gitt fra RKBU, Regionalt kunnskapssenter barn og unge – psykisk helse. Teamet som utdannes kan bestå av lærere/skoleledere/kommunal instruktør forankret i PPT eller i et annet kommunalt støttesystem til skolene. Ressursteamet innfører programmet på den enkelte skole over ett år og parallelt med opplæringen de selv får.

Programmet har dokumentert vitenskapelig effekt og har et tilhørende kvalitetssikrings system. Staten fullfinansierer tiltaket.

Olweusprogrammet har som mål å gi:

  • økt bevissthet og kunnskap om mobbing
  • engasjerte voksne på skolen og hjemme
  • systematiske tiltak for å forebygge og stoppe mobbing
  • støtte og effektiv beskyttelse til den mobbeutsatte

Programmet er organisert med tiltak på skole-, klasse- og individnivå og skal sikre et  systematisk arbeid i henhold til gjeldende lovverk mot mobbing og krenkelser:

Tiltakene på skolenivå

Bred kartlegging av mobbing og andre forhold som er viktige for skolemiljøet

Markering av anti mobbearbeidet

Forbedring av inspeksjonen

Forankring i skolemiljøutvalget

Opplæring av personalet i samtalegrupper

 

Tiltak på klassenivå / gruppe nivå

Felles regler mot mobbing

Arbeid med holdninger og kompetanse i regelmessige klassemøter

Klasseforeldremøter

 

Tiltak på individnivå

Strukturerte samtaler med og oppfølging av de som mobber andre og de som er utsatt

Samtaler med foreldre

Individuelle tiltaksplaner

 

Skolene får jevnlig oppfølging, tilgang til ressurser og kompetanseheving også etter implementeringen, og ressursteamet deltar i et eget nettverk hvor de får kompetanseheving, samarbeider og utveksler erfaringer.

Kommuner og skoler kan få informasjon og invitasjon til deltakelse ved å henvende seg til:

E-post: Olweusprogrammet@uni.no Telefon: +47 55588422 / +47 55 58 86 70

Les mer om Olweusprogrammet på hjemmesiden til RKBU Vest

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)