Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

PMTO (Parent Management Training – Oregon)

17.08.2018 | Illustrasjon: Anna Fiske

PMTO er et tilbud til familier med barn mellom 3-12 år, der barnet har moderate eller alvorlige atferdsproblemer, og samhandlingsmønsteret mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet som har vedvart over tid (minimum et halvt år). Barnets symptomer består blant annet av uvanlig stor trassighet og opposisjon, samarbeidsvansker, mangelfull sinnekontroll og svake sosiale ferdigheter. Med barnets økende alder, overføres ofte reaksjonsmønsteret til andre sosiale situasjoner som barnehage og skole. PMTO anvendes også i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner.

Målet med treningen er å endre fastlåste og negative samspillmønstre i familien, og erstatte disse med nye mønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling hos barnet. Mestring og selvtillit hos barnet bygges opp, barnet lærer å ta ansvar for egne valg og handlinger, og man forsøker å fremme positiv tilknytning mellom foreldre og barn. Behandlingen er i stor grad rettet mot å snu foreldres uhensiktsmessige væremåter og holdninger, og støtte opp om foreldreferdigheter som vil gjøre dem bedre i stand til å møte barnet på en utviklingsfremmende måte.  

Gjennom praktiske øvelser og trening lærer foreldrene:

  • å lære barnet mestring på vesentlige livsområder
  • å være oppmuntrende når barnet øver inn nye ferdigheter og følger foreldrenes forventninger og krav,
  • å gjenvinne selvkontroll og regulere egne og barnets følelser,
  • å formulere normer og regler i familien som følges opp konsekvent,
  • å følge opp med milde negative konsekvenser når barnet ikke følger foreldrenes forventninger eller regler,
  • å tilrettelegge og følge opp sunne aktiviteter i og utenfor hjemmet

PMTO foregår i et tett samarbeid med familien. Terapeuten er en aktiv støttespiller for foreldrene og møter dem gjennomsnittlig en gang i uken, i seks til ni måneder. Begge foreldre, alternativt steforeldre eller fosterforeldre, må møte og delta dersom de bor sammen med barnet. Barnet deltar ved behov.

Møtene dreier seg om å forstå betydningen av og øve inn positive handlingsalternativer. Terapeut og foreldre formulerer felles mål, som blir jevnlig evaluert. Mellom hvert møte skal foreldrene arbeide med en definert hjemmeoppgave som er øvet inn sammen med terapeuten.

Det finnes PMTO-terapeuter over hele landet, og utbredelsen er økende. PMTO-tilbud gis av flere ulike instanser:

  • I mer enn 100 kommuner / helsestasjoner / PP-tjenester / barneverntjenester i alle helseregioner
  • I over 30 Barne- og ungdomspsykiatriske klinikker (BUP)
  • I over 40 kontorer i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), av disse er det 6 familievernkontor

Se introduksjonsvideo om PMTO  

Tips og ressurser for hvordan foreldre og barn kan få det bedre sammen >> pmto.no

Les mer om PMTO på nubu.no og bufdir.no

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)