Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Sisterhood

06.05.2021 | Redaksjonen

Sisterhood er et tilbud for jenter mellom 12-22 år. I Norge er det pr. i dag størst aktivitet i Oslo, men det finnes også andre kommuner i Norge som har tatt i bruk metodikken.  Sisterhood er først og fremst et tilbud om å delta i en jentegruppe en gang i uka, over tid. Det er også mulig å få en personlig jentecoach/ «storesøster».

Sisterhood handler om å gi rom for fellesskap for jenter. Ved de ukentlige møtene kan gruppen av jenter snakke om hvordan det er å være jente i dag, og hvordan det påvirker f.eks vennskap, familie, egen kropp, grensesetting, skoler og fremtidsdrømmer. Jentegruppen tar også del i aktiviteter som felles matlaging, selvforsvar, yoga, utflukter og ulike workshops m.m. Gruppene drives av kvinner, som enten av ansatte i kommunal og offentlig sektor, eller av frivillige som er knyttet til en ideell organisasjon.

I Sisterhood er det også mulig å få en jentecoach/«storesøster», som kan følge opp en spesifikk jente over lengre tid. Hun er til for å lytte, støtte, motivere og gi den unge jenta innspill på utfordringer og gleder. Sisterhood hjelper den enkelte å finne den coachen som passer for de behovene den enkelte har. Alle jentecoachene gjør dette arbeidet på frivillig basis uten lønn, men får dekket aktivitetsmidler.

I følge KoRus-Oslo, som har fulgt Sisterhood over mange år, er det å ha et spesielt fokus på jenter viktig i et forebyggingsperspektiv. Ved systematisk å bruke jentegrupper som en metode, har man mulighet til å nå alle jenter; jenter med synlig problematferd, jenter i risikosonen, de stille jentene og jenter med minoritetsbakgrunn. Vi tør påstå at alle jenter i sin alminnelighet vil ha et stort personlig utbytte av å delta i en jentegruppe over tid, står det på korusoslo.no.

For å drive jentegrupper, og ha gode jentecoacher, tilbyr Sisterhood egne gruppelederkurs og Coachkurs. På gruppelederkursene får deltakerne opplæring i Sisterhood-gruppemetodikk. Etter fullført kurs får man et kursbevis og en metodebok for videre bruk i arbeidet med jenter. Coachkurset gir opplæring i coacharbeid og Sisterhood-metodikken for kvinner som ønsker å bli coacher («storesøster»). I Oslo arrangeres det årlig en erfaringskonferanse for alle som jobber med Sisterhood, det arrangeres temakvelder for coachene, samt åpen jentekafe. Så lenge det finnes finansiering, er det et mål å arrangere Jentivalen hver høst. Jentivalen er en festival for og av jenter.

Sisterhood er forankret i SaLTo handlingsprogram. SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt, for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.

For forespørsler og informasjon: sisterhood@sisterhood.no

 

I 2017 kom en ny håndbok i jentegruppearbeid. Lanseringen ble filmet, og den kan du se HER. Mer informasjon om håndboken finner du på korusoslo.no

NRK Super har hadde sommeren 2017 en reportasje om Sisterhood >> Her har gutter ikke adgang!

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)