Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Tidlig Inn

11.10.2017 | Redaksjonen

Tidlig inn er et opplæringstilbud til kommunene til alle som arbeider med gravide og småbarnsforeldre. Det gir kompetanse innen tidlig innsats ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Målsettingen er å gjøre ansatte i kommunene tryggere til å oppdage og gi tidlig hjelp. I programmet vektlegges hvordan en kan ta opp vanskelige tema og hvordan en kan samarbeide om hjelpen til gravide og småbarnsforeldre.

Regionale opplæringsteam Gir opplæringen om kartleggingsverktøy og samtaleferdighet til de som i det daglige arbeider nær gravide og småbarnsforeldre.
Teamene består av kursholdere fra:

 • RVTS / Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • KoRus( Kompetansesenter –rus)
 • Bufetat( Barne-ungdoms-og familieetaten)
 • RBUP( Regionsenter for barn og unges psykiske helse)
 • RKBU( Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Programmet er initiert av Helsedirektoratet og Barne-ungdom og familiedirektoratet.

 • Sentralt i opplæringen er:
 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av MI og støttesamtaler
 • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og småbarnsperiode
 • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Kommunen beslutter hvilke verktøy og rutiner de ønsker å implementere.

Barn som vokser opp med foreldre som har en psykisk lidelse, misbruker alkohol eller lever med vold har mangedoblet risiko for en rekke psykososiale problemer. Folkehelseinstituttet har anslått at dette dreier seg om et sted mellom 135.000 og 450.000 barn som vokser opp med slike risikofaktorer.

Alkohol er det rusmidlet vi vet om som utgjør størst risiko for fosterskader, spesielt i forhold til forstyrret utvikling av hjernen. Gjennomsnittsalder for førstegangsfødende i Norge er 28 år. Mange norske kvinner i denne alderen har etablerte drikkemønster med høyt forbruk av alkohol. Over de siste 10 årene har bruken av alkohol blant kvinner økt, både i gjennomsnittlig konsum og i antall ganger kvinnen har drukket seg full. Ulike undersøkelser fra Norge de siste fem årene viser at en god del gravide ikke er totalavholdende i svangerskap, og at mange ikke kutter ut alkohol under forsøk på å bli gravid.

I hver region samarbeider nå Regionsenter for barn og unges psykiske helse / Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging, BUF-etat og Regionalt kompetansesenter for rus om å tilby et opplæringsprogram for tidlig identifisering og intervensjon hos gravide og småbarnsforeldre.

Målet er at alle kommuner får denne opplæringen på litt sikt. Den viktigste målgruppen er de som rutinemessig kommer i kontakt med gravide og småbarnsforeldre, som jordmødre, helsesøstre og fastleger. 

Kompetansesentrene for Rus koordinerer opplæring i Tidlig inn. Ta kontakt med KoRus i din region for mer informasjon