Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Artikler & Kronikker

Artikler & Kronikker
Nyheter
Rapporter
Bokomtaler
Statlige føringer
Praksiserfaringer

Kommunenes rusoppgaver: Ingenting å le av

14.04.2021 | Ljøkjell, Pedersen, Storbækken, Utsigt, Berge, Vestli og Andreassen

Av: Trond Ljøkjell, leder KoRus Midt, Henning Pedersen, leder KoRus Oslo, Solveig Storbækken, leder KoRus Vest Bergen, Anne-Cathrine Utsigt, leder KoRus Sør, Tore Berge, leder KoRus Vest Stavanger, Trude Vestli, leder KoRus Øst og Marit Andreassen...

Les mer  >

Fritidsklubb; utvikling, utforming og utfordringer

26.01.2021 | Ivar frønes

Av: Ivar Frønes, Seniorforsker ved NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (2021) Sammendrag Artikkelen søker å identifisere fritidsklubbenes sosialpolitiske og kulturpolitiske funksjoner gjennom en analyse av utviklingen av klubbenes...

Les mer  >

Bakkebyråkrater er våre kamerater

19.01.2021 | Kristin Buvik

Av: Kristin Buvik, Seniorforsker, Avdeling rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet (2021). Nøkkelord:  Bakkebyråkratiet, implementering, beslutningsprosesser, virkelighetsoppfatning Sammendrag Denne artikkelen forsøker å forstå og forklare hva...

Les mer  >
Fagfellevurdert artikkel

Elevers opplevelse av å delta i en ikke-anonym undersøkelse om læringsmiljø og mobbing

17.11.2020 | Tonje Hungnes og Kari Elisabeth Bachmann

- Erfaringer med bruk av Spekter-undersøkelsen i videregående skole Av: Tonje Hungnes og Kari Elisabeth Bachmann (2020) Publisert: 17.11.2020 DOI: https://doi.org/10.21340/66ev-hn48 Nøkkelord:  Spekter, læringsmiljø, mobbing, ikke-anonyme...

Les mer  >

Hvordan forebygge fedres vold i familien?

05.11.2020 | Henning Mohaupt

Av: Henning Mohaupt, PhD og psykologspesialist ved Alternativ til Vold (ATV) (2020) Barn som vokser opp med vold i hjemmet blir preget av dette på tre måter. De blir selv ofte direkte utsatt for vold.  De ser at omsorgspersonene deres utøver og...

Les mer  >

Om den danske filmen «Et glass til»

22.10.2020 | Bergljot Baklien

Nøkkelord:   film, alkohol, beruselse, drikkepress, drikkekultur På kino går nå den danske filmen  Et glass til . Den handler om alkoholens plass i samfunnet, og hva den gjør med oss, på godt og vondt. Det er en veldig bra film i den forstand at d...

Les mer  >

Rusforebygging i skolen – med nye læreplaner

02.09.2020 | Kolbjørn Gjære og Yvonne Larsen

Av: Kolbjørn Gjære, rådgiver i Kompetansesenter rus - Midt-Norge og Yvonne Larsen, nestleder i Kompetansesenter rus - Oslo (2020). Fornyede læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring, LK20, innføres nå gradvis fra og med 1. august....

Les mer  >

Ungdom i koronatiden: Resultater fra ungdomsundersøkelse under korona-lockdown

11.08.2020

Under  korona-pandemien hadde elever over hele landet uker med hjemmeskole og store begrensninger for hva de kunne foreta seg på fritiden. I mai 2020 gjennomførte  Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) en spørreundersøkelse som gir innblik...

Les mer  >

Gaming og skjermbruk i et familieperspektiv

09.07.2020 | Magnus Eidem og Stian Overå

Av: Magnus Eidem og Stian Overå, Spesialrådgivere  Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) Norsk sammendrag: I denne artikkelen er temaet skjermbruk i et familieperspektiv, med et ekstra blikk på ungdom og dataspill. Når barn og unges...

Les mer  >
Fagfellevurdert artikkel

Generasjonsoverføring av rusproblemer - mødres frykt for fortida og dens påvirkning på framtida

23.06.2020 |  Eli Marie Wiig, Astrid Halsa og Bente Storm Mowatt Haugland

Av:  Eli Marie Wiig, Astrid Halsa og Bente Storm Mowatt Haugland (4/2020) Sammendrag Rusavhengige kvinner som har vokst opp med rusproblemer hos omsorgspersoner står overfor særlige utfordringer når de får egne barn. Hvordan skal en forebygge at...

Les mer  >

Et helsefremmende blikk på puben

14.05.2020 | Nina Sterner

Mange ser frem til at utestedene åpner opp igjen etter koronarestriksjonene. Spesielt viktig er dette for stamgjestene, som har puben som sitt andre hjem. Nøkkelord:  tredjesteder, pub, livskvalitet, sosialt, alkohol Regjeringens smitteverntiltak...

Les mer  >

Livsmestring – samvær med dyr som mulighet

19.03.2020 | Anne Marie Støkken

Av: Anne Marie Støkken, professor emerita Universitetet i Agder (2020)   DOI: https://doi.org/10.21340/pd2b-6j20 Sammendrag  Formålet med denne artikkelen er å rette søkelyset mot betydningen av samvær med dyr for barn og unge i lys av begrepet «l...

Les mer  >

Jeg tør! Utprøving av et kort Psykologisk førstehjelps-basert kurs for engstelige skolebarn

11.02.2020 | Solfrid Raknes,Åshild Marki, Sandra Leborg, Joakim Næss

Utprøving av et kort  Psykologisk førstehjelps-basert kurs  for engstelige skolebarn. Av: Solfrid Raknes PhD og psykologspesialist EFPA Board of Prevention and Promotion. Åshild Marki,  Joakim Næss  &  Sandra Leborg ,  Bærum Skolehelsetjeneste.

Les mer  >

Rusreformen i et forebyggende perspektiv

29.01.2020 | Helge Fredriksen

Rusreformutvalget har levert forslag til gjennomføring av en «dristig» rusreform. Det er positivt at personer som tas for bruk og besittelse av narkotika ikke lenger skal straffes, men tilbys hjelp, behandling og oppfølging. Reformens utfordring e...

Les mer  >

Eldre og deres alkoholinntak – et norsk perspektiv

14.01.2020 | Anne S. Helvik

Av: Anne S. Helvik, Professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, og bistilling som Seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste i aldring og helse, Sykehuset i Vestfold. Leder for en videreutdanningen i aldring og eldres hel...

Les mer  >
Fagfellevurdert artikkel

Barnefattigdom er utviklingsfattigdom

04.12.2019 | Ivar Frønes

En fagpolitisk refleksjon over barnefattigdom og strategier for å bekjempe den.   Av: Ivar Frønes.  Seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge / Professor i sosiologi ved UiO (3/2019 ) DOI: https://doi.org/10.21340/g8nr-fb91...

Les mer  >

Cannabisparadokset: mer liberale holdninger og økt risiko ved bruk

19.09.2019 | Anne Line Bretteville-Jensen og Jørgen G. Bramness

Cannabis har vært brukt og heftig diskutert i Norge i mer enn 50 år. Debatten har hatt høye røster, sterke meninger, men lite empiri. Skeptikere har kommet med kritiske spørsmål og tidvis moralisme, liberalister med optimisme og alternative...

Les mer  >

Unge på vei ut av barnevernets omsorg trenger noen som både bryr seg og bryr seg om dem

12.04.2019 | Elisabeth Backe-Hansen

Av: Elisabeth Backe-Hansen, forsker ved NOVA/OsloMet (1/2019) Nøkkelord: Relasjoner, sosial støtte, ettervern, fleksibilitet, medvirkning og aktørskap 1. Innledning Både norsk og internasjonal forskning fra de siste 20-30 årene har dokumentert at...

Les mer  >

Diagnose: Gutt

28.02.2019 | Ole Hamre

Nøkkelord:  gutt, skole, kjønnsforskjell, mestring, ressurser. Rapporten fra Stoltenbergutvalget  om kjønnsforskjeller i skolen minner meg om alle de håpefulle som entrer ekteskapet i trygg forvissning om at den utkårede kommer til å forandre seg....

Les mer  >

Et essay om julebord

12.12.2018 | Kristin Buvik

Nøkkelord: julebord, alkohol, arbeidsliv November og desember er høysesong for alkoholforskere. Det kimer i klokker når julen ringes inn fra journalister som vil ha siste forskning om julebord. Det går knapt en dag i desember der vi ikke kan lese ...

Les mer  >

Forebyggende ungdomsarbeid gjennom sosiale medier

19.09.2018 | | Gregory Gurvich og Carina Hesjedal Skjellum

Nøkkelord: Sosiale medier, ungdom, forebygging, utekontakt, oppsøkende Sosiale medier gir oss unike muligheter til relasjonsbygging, og spørsmålet er hvordan en oppsøkende tjeneste kan benytte seg av disse. I Utekontakten Oppegård vier vi dette my...

Les mer  >

En kognitiv tilnærming i arbeidet med ungdom

10.09.2018 | Marianne Langeland og Live Næss

Nøkkelord: Ungdom, Uteseksjon, kognitiv terapi, rus, endring. Gjennom vårt arbeid møter vi ungdom med ulike uttrykk for sine utfordringer i livet. Mange av dem vi treffer har en tilknytning til rus og rusmiljø, andre opplever at angst, depresjon...

Les mer  >

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

30.08.2018 | Terje Ogden

Barn og unges sosiale kompetanse og læring har kommet mye i fokus. Fra å være marginale og underfokuserte områder, både i forskning og praksis, har begrepene kommet sterkt tilbake. På forsknings- og teorisiden henger det sammen med en kraftig...

Les mer  >

Emosjonsregulering hos foreldre i høykonfliktfamilier illustrert ved PMTO

16.08.2018 | Anett Apeland og Hanne Laland

Nøkkelord:   Høykonfliktfamilier, tvingende samhandling, emosjonsregulering, foreldreverktøy, samarbeidsutfordringer, terapeutiske strategier. Har du i rollen som mor eller far strevd med å regulere egne følelser? Og i rollen som terapeut? Har høy...

Les mer  >

Trongare vilkår for normalitet?

19.06.2018 | Tor-Johan Ekeland

Nøkkelord: normalitet, diagnoser, liberalisering, psykiske problem, individualisering Korleis vi definerer grensene mellom normalitet og avvik, helse og uhelse, har store konsekvensar: for den enkelte og deira pårørande, men også for helse- og...

Les mer  >

Samhandling uten «kasteballer»

27.04.2018 | Per Håkan Brøndbo

Noen av de barn og unge jeg har møtt har store problemer på flere arenaer. Det er mange potensielle hjelpetjenester, men det gir også mulighet for tjenestene å definere hovedproblemet til å ligge utenfor sitt prioriterte område. Fremtidens...

Les mer  >

Eldre utsettes for overgrep - hva så?

18.04.2018 | Astrid Sandmoe

Mange eldre er redd for å bli utsatt for vold og trusler når de er ute alene. Men det er ikke det offentlige rommet som er det farligste stedet for eldre, det er deres eget hjem. Vold i nære relasjoner utgjør en trussel for eldre menneskers helse ...

Les mer  >

Vi har lært mye om hva som virker. Hva gjør vi nå?

12.03.2018 | Kristine Amlund Hagen

Nøkkelord:  Forebygging, intervensjon, barn og unge, evidensbaserte metoder, implementering Vi har i den senere tid lært mye om hvilke tiltak og behandlinger for utsatte barn og unge som har vist seg effektive. Vi har forstått mer av hvorfor de er...

Les mer  >

Heroinoverdoser – hva skjuler seg bak tallene? Er det rene heroinoverdoser som tar liv i Norge?

06.03.2018 | Hilde Marie Erøy Edvardsen og Vigdis Vindenes

Nøkkelord:  overdose, narkotika, heroin, dødsfall, rusmiddelkombinasjoner, rusmiddelkonsentrasjoner, benzodiazepiner, opioider. Norge ligger høyt på internasjonal statistikk for forgiftningsdødsfall (overdoser) (1) og overdoser er rangert på 5....

Les mer  >

Helt normalt å spørre om alkohol!

06.02.2018 | Torgeir Gilje Lid (2018)

Nøkkelord:  aldring, alkoholrelaterte helseproblemer, fastlege, pragmatisk case-finding. I Norge og i andre vestlige land blir vi stadig flere eldre (1). Dette innebærer flere aktive, friske eldre som lever gode liv opp i høyere alder, men også...

Les mer  >

Generasjonsdiagnosen: hvor sann er sannheten om de deprimerte tenåringsjentene?

06.12.2017 | Marthe Schille-Rognmo

Ungdata-undersøkelsen konkluderer med at en fjerdedel av jenter fra 15–16-årsalder sliter med depressive symptomer, og at så mange som hver tredje jente er lite fornøyd med seg selv. Det er kanskje grunn til bekymring, men likevel mulig å kritisk...

Les mer  >

Tidlig innsats. De yngste barna i et politisk spenningsfelt

19.10.2017 | Ingeborg Tveter Thoresen

Vi vet at vi ikke kjenner konsekvensene av omfattende tidlig barnehagestart. Vi vet at mange av de minste er i flere timer i barnehagen enn foreldre er på jobb. Vi vet at tilvenningsperioden for barn, slik den praktiseres, er kort. Vi vet at det...

Les mer  >

Viktige forutsetninger for implementering av programmer og tiltak i skolen

09.10.2017 | Torill Larsen

En aktiv skoleledelse er den viktigste forutsetningen for vellykket implementering og gjennomføring av tiltak og programmer i skolen. Ledelsen har en sentral rolle i å forberede skolen for innføring av tiltak og programmer, og deretter sikre...

Les mer  >

Hvordan drikker mødre etter at de har fått barn?

30.08.2017

Av: Sonja Mellingen, psykologspesialist/PhD,  KoRus-vest, Bergen  (2017) Studier viser at en stor andel av nybakte mødre som drakk alkohol før de ble gravide, har gjenopptatt alkoholbruken i løpet av barnets første leveår (1-3). Det foreligger...

Les mer  >

Krisesenter for menn- et tabubelagt behov

02.08.2017

Av: Marie Lindèn, Virksomhetsleder og Pål Andreassen, Miljøterapeut  Krise- og Incestsenteret i Fredrikstad  (2017) « Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, skremmer, smerter eller krenker, får...

Les mer  >

Barnehagens plikter når omsorgen svikter

12.07.2017 | Ingeborg Tveter Thoresen

«Selv om Norge er et foregangsland i arbeidet for å sikre trygge oppvekstforhold for barn, blir fremdeles mange av dem som trenger oss mest overlatt til seg selv». Utsagnet er hentet fra NOU 2017: 12 Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn...

Les mer  >

Pårørende for en rusmiddelmisbruker; ikke bare noe du snakker om over kaffen!

12.05.2017 | Line Rapp Simonsen og Marianne Stalvik

Denne artikkelen kaster lys over noe av kompleksiteten i det å være pårørende, og viser at ulike former for tilbud og tjenester må til for å kunne møte de ulike behovene. Mer kunnskap og åpenhet samt et mer offensivt, kompetent og inkluderende...

Les mer  >

Pårørende – i skyggen av et rusmiddelmisbruk?

05.04.2017 | Rita Rødseth

I mer enn 25 år i rusfeltet har jeg møtt svært mange flotte, kloke, rause, men også sårbare mennesker, som av ulike årsaker strever med en rusmiddelavhengighet. Ikke en eneste av dem jeg har møtt, hadde planlagt å bli rusmiddelavhengig eller skade...

Les mer  >

Spilleproblemer og eldre

14.03.2017 | Miroslava Tokovska og Hans-Jørgen Wallin Weihe

Miroslava Tokovska  er førsteamanuensis ved fakultet for helsefag (VID Vitenskapelig Høgskole) [1]  i Sandnes. Hun har grunnutdanning som vernepleier fra Norge og doktorgrad fra Slovakia. Hun har bred praksis fra arbeid innen eldreomsorg og har...

Les mer  >

Skjenkebevilling – Forebygging eller døden for russetreff?

20.02.2017 | Skule Wigenstad

Nyheten om at Øst Politidistrikt krever at russetreffet i Halden søker om skjenkebevilling har skapt nasjonal debatt [1] . Arrangøren truer med å flytte treffet, russen raser og kommunen ønsker at andre kommuner også innfører samme ordning. Vil et...

Les mer  >

Å være barn eller ungdom i familier med rus og/eller psykisk sykdom

06.02.2017 | Aase Sundfær

Av: Aase Sundfær, klinisk sosionom (2017). Hun har i mange år jobbet ved Oslo Universitetssykehus, tilknyttet Barne -og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP). Her har hun blant annet deltatt i oppbyggingen av egne spedbarn- og småbarnsteam, en modell...

Les mer  >

Narkotikapolitikk: Hva kan vi lære av Portugal?

14.10.2016 | Willy Pedersen (2016)

Helseminister Bent Høie ser til Portugal når han vil reformere norsk narkotikapolitikk. Hva var det de egentlig gjorde? Hva var den viktigste virkningen av reformen?  Kronikken ble først publisert i  Aftenposten  11.oktober 2016 Helseminister Bent...

Les mer  >

Spillavhengighet og problemskapende dataspilling

11.10.2016 | Hans-Jørgen Wallin Weihe

Hjelpeapparatet har i lang tid vært opptatt av dem som ødelegger sin økonomi ved spill. Norge har streng regulering av spill, men nye internettbaserte utenlandskbaserte spilloperatører gjør at de nasjonale reguleringene med monopolaktørene Rikstot...

Les mer  >

Ecstasy - et rusmiddel i endring – økende trender og nye begreper

15.09.2016 | Liv Flesland

Av: Liv Flesland, spesialkonsulent,  KoRus vest Bergen Det globale rusmiddelmarkedet er i hurtig utvikling. En rekke nye rusmidler er blitt identifisert de siste årene, og trendbildet er i endring. Bare i Norge ble det registrert 23 nye rusmidler ...

Les mer  >

High speed: amfetamin i Norge

09.09.2016 | Kronikk av Willy Pedersen

En mann ringer. Han vet at jeg jobber med forskning på rusmidler og har et tips: Det handler om en av landets store arbeidsplasser. De distribuerer matvarer til alle landsdeler og har regionale avdelinger over hele Norge. Det er et sinnrikt system...

Les mer  >

Oppsøkende arbeid er helsefremmende

05.09.2016 | Anna Opland Stenersen

Av: Anna Opland Stenersen, Utekontakten Bydel Nordstrand i Oslo (2016) Ved å oppsøke ungdom der ungdom er, når man lettere frem til de som faller utenfor. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan oppsøkende arbeid også kan bidra inn i det...

Les mer  >

Hvorfor slutter ungdommen å drikke?

25.08.2016 | Willy Pedersen

På 1990-tallet var bekymringen stor over hele Europa. Alkoholkonsumet økte, jevnt og trutt. Bruken av cannabis fulgte i samme spor, og særlig engelske forskere slo alarm ( 1 ): Bruken av cannabis synes å bli normalisert i ungdomsgruppene. Ungdomme...

Les mer  >

Beruselsens ambivalens – Et durkheimsk perspektiv

16.08.2016 | Inger Eide Robertson

Av: Inger Eide Robertson,  KoRus – Vest, Stavanger  (2016) Hva er det med bruk av rusmidler og beruselse som gjør at vi holder på med dette, til tross for risikoen og problemene det kan medføre? Hva er det med beruselse som fenomen som gjør at vi...

Les mer  >

Morgendagens eldre: «Fra kamferdrops til champagne og vin?»

27.07.2016 | Kjerstin Tevik og Anne-Sofie Helvik

Helsemyndighetene i Norge har uttrykt bekymring over det økende alkoholkonsumet blant eldre og deres kombinasjonsbruk av alkohol og vanedannende medikamenter (feks. sovemedisiner og beroligende midler). Samtidig dukker det stadig opp artikler i...

Les mer  >

Barn som pårørende - fremdeles «de glemte barna»?

13.05.2016 | Marianne V. Trondsen, Bente Storm Mowatt Haugland, Kari E. Bugge og Siri Gjesdahl

Illustrasjonsfoto: BarnsBeste

Barn som pårørende Barn berøres når foreldre blir alvorlig syke, enten det gjelder psykisk sykdom, somatisk sykdom/skade eller rusavhengighet. Vi har i dag betydelig forskningsmessig kunnskap om risiko, belastning og mestring hos disse barna. Vi v...

Les mer  >

Den risikable ungdomsfylla - de lange linjene fra barneårene

04.05.2016 | Anne Kjeldsen

Unge i Norge konsumerer mye alkohol på kort tid når de drikker. Det er stor helsepolitisk enighet om at ungdomsfylla bør forebygges og begrenses. Forskning tyder på at problemdrikking hos unge har forløpere som er til stede allerede i barneårene. ...

Les mer  >

Kan vi nå de unge og utsatte?

27.04.2016 | Henning Pedersen

Allerede i 1969 ble Uteseksjonen i Oslo, den første oppsøkende virksomheten i landet, etablert. Oppsøkende tjeneste er ikke en lovpålagt virksomhet og hver kommune kan derfor fritt utforme sin oppsøkende tjeneste. Siden 1969, og frem til i dag, ha...

Les mer  >

Leder må håndtere ansatte som kommer i bakrus på jobb

02.03.2016 | Elisabeth Ege

Folkehelseinstituttet har nylig publisert resultatene av en  ny studie . Der framkommer det at én av fire deltakere i studien rapporterer om bakrus eller sløvhet på jobb i løpet av siste år, som følge av drikking dagen før.  I Akan kompetansesente...

Les mer  >

Du får ikke være med i leken! Mobbing i barnehagen: utestengelse fra lek

18.02.2016 | Anne Helgeland

Med utgangspunkt i et av de kvalitative delstudiene i forskningsprosjektet ”Hele barnet – hele løpet” [1]   settes fokus på utestengelse av lek, definert som mobbing blant barn i barnehagen. Økt fokus på mobbing i barnehagen vil kunne forebygge...

Les mer  >

Barnehage og atferdsvansker: myter om risiko og muligheter for forebygging

10.02.2016 | Henrik Daae Zachrisson og Eric Dearing

Fotograf: Øystein Andresen

Henrik Daae Zachrisson , Atferdssenteret og Center for Educational measurement at the University of Oslo (CEMO) og  Eric Dearing , Boston College og Atferdssenteret (2016) De seneste tiårene har vi sett en storstilt utbygging av det offentlige...

Les mer  >

Styrket pårørendestøtte?

03.02.2016 | Alice Kjellevold

Fotograf: Elisabeth Tønnessen

Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har i sitt høringsnotat fra 2015, med høringsfrist 15. januar 2016, foreslått endringer i helse- og omsorgstjenesteloven. Det handler om at kommunens ansvar overfor pårørende skal bli tydeligere og gi en...

Les mer  >

Ungdom, rus og kriminalitet – forståelsesmåter og begrep i møte med ungdom

28.01.2016 | Anne Juberg

Anne Juberg , førsteamanuensis i sosialt arbeid ved institutt for anvendt sosialvitenskap, NTNU.  I tenårene er det svært vanlig å teste ut alkohol. Uttesting av illegale rusmidler er heller ikke uvanlig, og relativt mange bryter straffelovgivning...

Les mer  >

Endelig juleferie - men hva så?

16.12.2015 | Trude Havik

Det er fantastisk nå når det nærmer seg juleferie. Likevel er det viktig å huske at minst en elev i hver klasse gruer seg fryktelig til å starte på skolen igjen etter nyttår. De opplever angst bare ved tanken om å gå. Det er ofte komplekse og...

Les mer  >

Fag eller byråkrati?

11.12.2015 | Ole Næss

Den siste dagen i oktober i 1987 ble daværende statsminister i England, Margareth Thatcher intervjuet i et britisk magasin. Det var ingenting som tydet på at dette intervjuet skulle skille seg nevneverdig fra tidligere intervjuer med statsminister...

Les mer  >

Skoleprogram bedrer læringsmiljøet

12.10.2015 | Mari-Anne Sørlie, Terje Ogden og Astri Vannebo

Den første av flere resultatartikler fra en stor norsk evalueringsstudie av PALS-modellen er nå publisert og viser positive resultater på problematferd, klassemiljø og inkludering i skolen. God implementeringskvalitet er viktig for resultatene....

Les mer  >

Hva er et menneske?

26.08.2015 | Eva Dønnestad

Når nyansene i et menneskeliv er i ferd med å drukne i debatter om symptomer og diagnoser, kan det være lurt å ta noen skritt tilbake og stille det mer grunnleggende spørsmålet som kan forene på tvers av forskjeller: Hva er et menneske? Kronikken ...

Les mer  >

Vold, overgrep og alkoholbruk – en ond sirkel?

06.07.2015 | Mia Cathrine Myhre, Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal

Vold i nære relasjoner er en belastning for individet og et problem for samfunnet. Bruk av vold er i strid med norsk lov og et angrep på grunnleggende menneskerettigheter. Både fysisk vold, seksuell vold og psykologisk vold har negative...

Les mer  >

Tatt av politi - fulgt opp av utekontakt

26.06.2015 | Mariell Berg Huse

I februar 2014 hadde politiet i Bergen aksjoner mot videregående skoler i byen. Til sammen ble rundt 40 ungdommer tatt for bruk, besittelse og/eller salg av hasj. Disse ungdommene fikk tilbud om påtaleunnlatelse mot at de forpliktet seg til...

Les mer  >

Hva påvirker alkoholbruken gjennom ungdomstida?

28.05.2015 | Asle Bentsen og Geir Møller

Av: Geir Møller og Asle Bentsen,  KoRus-Sør  (2015) Hva påvirker ungdommens alkoholbruk? Forfatterne av denne artikkelen belyser dette med analyser av data fra Ungdata-undersøkelser i 47 kommuner i Helse Sør-Øst regionen. Først publisert i  Rusfag...

Les mer  >

Behandling av dopingbrukere

22.05.2015 | Bjørnar Bergengen

Av: Bjørnar Bergengen, KoRus – Oslo (2015) Hva er viktig i behandling av dopingbrukere? Det omtales i denne artikkelen fra KoRus – Oslo. Først publisert i  Rusfag 1/2015 De siste årene har det blitt rettet stadig mer oppmerksomhet mot bruk av dopi...

Les mer  >

Mange som faller fra i videregående utdanning, kommer i jobb

12.05.2015 | Idunn Brekke

Unge som dropper ut fra videregående utdanning, havner i større grad utenfor arbeidslivet enn unge som fullfører videregående utdanning. Samtidig er det også slik at mange av dem som ikke gjennomfører videregående utdanning, kommer i jobb; hele 70...

Les mer  >

Kontekstmodellen- et konkret verktøy for systemisk tilnærming til atferdsproblemer

05.05.2015 | Hanne Holland

Artikkel av Hanne Holland (2015).  Kontekstmodellen er en 10-trinns prosess for problemløsning. Modellen bygger på den analytiske prosessen i MST (Henggeler mfl. 2000), men er både innholdsmessig og språklig forenklet, og den er tilpasset en brede...

Les mer  >

Unge utenfor har falt mellom flere stoler

29.04.2015 | Solveig Osborg Ose

Unge som faller utenfor skole og arbeidsliv havner ofte til slutt hos NAV. Men årsaken til at de havnet utenfor er ofte å finne tidligere i den unges liv. Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette inn tidlige tiltak, heller enn å bygge opp...

Les mer  >

Risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner

24.04.2015 | Siri Håvås Haugland

Av  Siri Håvås Haugland , Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder (2015) Er det sammenheng mellom risikofylt alkoholbruk blant ungdom og risikofylt alkoholbruk blant deres foreldres? Denne artikkelen har som formål å belyse dette spørsmålet....

Les mer  >

Eldre og bruk av rusmidler – kan eldre «forebygges»?

14.04.2015 | Terje Knutheim

Av: Terje Knutheim, Psykologspesialist, Kompetansesenter Rus- Region Sør, Borgestadklinikken (2015). Før drakk jeg alkohol bare i helgen. Nå blir det et par glass tre-fire ganger i løpet av uka, erkjenner Tove Svendsen. Økningen kom etter at hun o...

Les mer  >

Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos voksne

18.03.2015 | Hanne Holland

Artikkel av  Hanne Holland  (2015) I arbeidet med barn og ungdom med utfordrende atferd blir bevisste voksne det aller mest sentrale: Bevisste voksne som kan kommunisere og samhandle godt med barn og ungdom, og som forstår at det er den voksne som...

Les mer  >

Relasjonskompetanse som grunnlag for å skape resultater i arbeid og på skole

06.03.2015 | Jan Spurkeland

Av: Jan Spurkeland,  relasjonskompetanse.no  (2015) Relasjonskompetanse er kanskje noe av det viktigste vi utvikler i livene våre. Kunsten å omgås andre, skaffe oss venner, etablere nettverk, samarbeide og danne effektive grupper har sitt...

Les mer  >

Relasjonsledelse som helsefremmende lederatferd

12.02.2015 | Jan Spurkeland

Av: Jan Spurkeland,  relasjonsledelse.no  (2015).  Helse er nær knyttet til konteksten vi lever i. Denne artikkelen skal belyse - og så langt som mulig dokumentere - hva lederatferd kan bidra med for at medarbeidere kan yte sitt beste og få positi...

Les mer  >

Passiv drikking – hva er det?

04.02.2015 | Inger Synnøve Moan og Elisabet E. Storvoll

Av  Inger Synnøve Moan  og  Elisabet E. Storvoll , Statens institutt for rusmiddelforskning  (SIRUS) Negative konsekvenser av alkoholbruk for andre enn konsumenten selv blir gjerne omtalt som tredjepartskader eller passiv drikking.   Som...

Les mer  >

Tidlig intervensjonstiltak med dokumentert effekt på risikofylt alkohol- og cannabisbruk hos ungdom og unge voksne

05.09.2014 | Helle Wessel Andersson og Trond Ljøkjell

Av: Helle Wessel Andersson (forskningsrådgiver) og Trond Ljøkjell (seksjonsleder) ved  KoRus-Midt  (2014) Innenfor rusfeltet er økt forskningsbasert kunnskap om effekt av ulike tiltak sentralt i forbindelse med tidlig intervensjon, og et viktig...

Les mer  >

Motiverende Intervju: hvorfor og hvordan benytte denne samtaleteknikken?

21.08.2014 | Tom Barth

Av psykolog Tom Barth (2014), spesialist i klinisk psykologi,  Allasso Motiverende intervju (MI)er en profesjonell samtale om indre motivasjon til endring hos pasienter/brukere/deltakere/klienter - i tilfeller der personen er usikker på hva han/hu...

Les mer  >

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

10.07.2014 | Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse

Av: Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse, barnevernspedagoger og ansatt i Ungdomsteamet   Fredrikstad kommune . Hvordan skal vi oppdage og hjelpe ungdommer som eksperimenterer med alkohol og andre rusmidler på et tidligere tidspunkt?...

Les mer  >

Kommuneprogrammet Barn i Rusfamilier og utvikling av ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet

04.07.2014 | Karin Gustavsen

Av:  Karin Gustavsen , forsker KoRus-Sør, førstelektor ved Diakonhjemmet Høgskole og leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium (2014) Barn i Rusfamilier -programmet retter seg mot oppvekstfeltet i kommunene og er nå i ferd med å spres til kommun...

Les mer  >

Fråvere og fråfall i skulen

13.06.2014 | Reidar Dale

Av: Reidar Dale, KoRus-vest, Bergensklinikkene (2014) Fråfallet i vidaregåande opplæring er stabilt høgt her i landet. Kva er forklaringa? Det vert belyst og drøfta i denne artikkelen. Artikkelen er først publisert i Rusfag 1/2014 Det er noko...

Les mer  >

Nye syntetiske rusmidler - hva gjør vi med dem?

27.05.2014 | Anna-Lena Westbye Pedersen

Av: Anna-Lena Westbye Pedersen, høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark, på oppdrag fra KoRus-Sør (2014) Mangelfull kunnskap er en av utfordringene vi står overfor når det gjelder syntetiske rusmidler. Anna-Lena Westbye Pedersen beskriver her sine...

Les mer  >

Kampen mot mobbing- ei tapt sak?

08.01.2014 | Sigrun K. Ertesvåg

Frå myndigheitene vert det ytra uro over at førekomsten av mobbing ikkje går ned i norske skular trass i ein nasjonal innsats over tre tiår. Om lag 5 % av elevane utset andre for alvorleg mobbing og mellom 5 og 10 % elevane vert utsett for alvorle...

Les mer  >

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

30.10.2013 | Ingrid Lund

Av: Ingrid Lund, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitet i Agder. Det er lett å møte et smil, en gledestrålende jente eller gutt som ivrig vil vise deg noe og som med hele seg kommer deg i møte. Det er lett å lytte til en mor so...

Les mer  >

Symptomet LAR

16.10.2013 | Steinar T. Olsen

Hvert år dør det like mange mennesker av sykdommen narkomani som det gjør i trafikken. På tross av dette fortsetter ruspolitikken som før. For mange mennesker med rusavhengighet er legemiddelassistert rehabilitering (LAR) veien til et bedre liv. L...

Les mer  >

Selvmedisinering er feil medisin

22.08.2013 | Anne-Marit Langås

Det sies at språk er makt. Barak Obama vant presidentvalget i USA ved bruk av ordet  change . Han vurderes å være en dyktig retoriker, og folk trodde på hans evne til å skape forandring. Når noe blir gjentatt mange nok ganger, tror mange det er...

Les mer  >

Skole og hjem - på samme lag med samme verktøy

14.08.2013 | Vegard A. Schancke, Linda Johnsen og Liv Salen

Denne artikkelen oppsummerer og drøfter erfaringer fra et pilotprosjekt («TI-prosjektet») om tidlig rusforebyggende intervensjon. Artikkelen er tidligere publisert i Rusfag 1/2013 Innledning Tidlig intervensjon er en statlig satsning på tvers av...

Les mer  >

FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender

19.06.2013 | Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff

Føre Var-systemet gir informasjon om hvordan rusmidlenes  tilgjengelighet, bruk og interesse endres over tid gjennom systematiske og regelmessige innsamlinger av data . Tilgangen og bruken av rusmidler er ikke på noen måte stabil hverken når det...

Les mer  >

Den mytiske utekontakten – forebyggingsfeltets sjarlatan?

05.06.2013 | Henning Pedersen

Hvordan arbeider Utekontaktene og hvilke innsatser setter de inn ovenfor brukerne? Hva er myter og hva er fakta? Dette beskrives nærmere i denne artikkelen, som bygger på fokusgruppeintervjuer forfatteren har gjennomført med feltarbeiderne fra...

Les mer  >

Problematferd i et relasjonelt perspektiv

22.05.2013 | Linda Johnsen

Styrking av relasjonskompetansen hos barnets viktige voksne, synes å være en nøkkelfaktor for å sikre god forebygging. For de risikoutsatte barna er dette ekstra viktig. Artikkelen er tidligere publisert i  Rusfag 1/2013 Innledning Atferdsprobleme...

Les mer  >

Khat: et sosialt fenomen eller et problem?

08.05.2013 | Anniken sand

I 2012 har KoRus- Oslo hatt et særskilt fokus på khat, og i denne artikkelen gir vi en kort innføring i ulike sider ved khatbruk, holdninger til dette i det somaliske eksilmiljøet, og i den siste forskningen på feltet. Artikkelen er tidligere...

Les mer  >

Tidlig debut av rusbruk, rusproblemer og mental helse hos ungdom

02.05.2013 | Jens Christoffer Skogen

Ungdomstiden er en særlig sårbar periode for å utvikle rusproblemer, og en tidlig rusdebut er forbundet med økt risiko for negative konsekvenser, både på kort og på langt sikt. Allerede i ungdomstiden ser man en klar sammenheng mellom tidlig...

Les mer  >

Gutter som bruker androgene anabole steroider – hvem er de og hva trenger de?

24.04.2013 | Siv Meland og Tonje Hoff

Uteseksjonen i Stavanger har kartlagt omfang og bruk av androgene anabole steroider blant unge gutter. Artikkelen beskriver metode og funn. Artikkelen er skrevet på bakgrunn av en kartlegging Uteseksjonen i Stavanger utførte i 2011/2012....

Les mer  >

Konseptualisering av narkotika i sentrale offentlige dokumenter

10.04.2013 | Astrid Skretting

Astrid Skretting, forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning Det er snart 50 år siden det «nye» narkotikaproblemet kom til Norge. Hvordan har sentrale myndigheter omtalt narkotikaproblemet gjennom disse 50 årene?  Hvilken...

Les mer  >

Samfunnsmoral satt i system

13.02.2013 | Svanaug Fjær og Helene Jensvoll

Norsk narkotikapolitikk baserer seg i større grad på moral enn på kunnskap. Narkotikabruk møtes med strenge reaksjoner når normbrudd inntreffer, milde når personens holdninger samsvarer med samfunnets; vi straffer holdninger fremfor handlinger....

Les mer  >

Fattigdom og reproduksjon av fattigdom i Norge

08.01.2013 | Karin Gustavsen

I påvente av arbeid, på vei mot arbeid, eller for de som ikke kan være i arbeid, må vi nå sørge for at den offentlige inntektssikring folk bli avhengig av, ikke holder folk i fattigdom.  Det bidrar til uhelse og fornedrelse både for voksne og barn...

Les mer  >

Blikk, mot og språk

12.12.2012 | Kjetil Frøyland

Satsningen fra norske myndigheter på dette området har vært økende. Tidlig intervensjon er de senere årene beskrevet i flere dokumenter: Veilederen ”Fra bekymring til handling”, rapporten ”tidlig intervensjon på rusområdet fra Helsedirektoratet, o...

Les mer  >

Rus(mis)bruk blant samer; kulturelle særtrekk og tiltaksutfordringer.

21.11.2012 | Anna Rita Spein, Ragnhild Steen, Ellen Hoxmark,

Forfattere: Anna Rita Spein, Senter for samisk helseforskning.  Ragnhild Steen, Finnmarksklinikken. Ellen Hoxmark, Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN,    Denne artikkelen er basert på forfatternes forskningsmessige og kliniske erfaringer...

Les mer  >

Utfordringer ved bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika til voksne og eldre

26.10.2012 | Jørgen G. Bramness

Fagartikkel om noen medisiner med vanedannende potensial (2012) Jørgen G. Bramness, professor, dr.med.  Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo,  Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt I...

Les mer  >

Gir bedre fødsels­omsorg

26.10.2012 | Hanne Holme, Rakel Aasheim Greve og Marit Bergum Hansen

Edinburgh-metoden identifiserer depresjon og reduserer depresjonssymptomer før og etter fødsel.  Flere norske kommuner har fokusert på psykisk helsehjelp til gravide og barselkvinner som trenger ekstra støtte og oppfølging. For alle som arbeider m...

Les mer  >

Kartlegging i barnehagen – en del av en voksende bekymringsindustri

23.08.2012 | Mari Pettersvold, Solveig Østrem

Barnehagen er blitt et attraktivt marked for produsenter av kartleggingsverktøy og pedagogiske programmer. Disse verktøyene har forkortelser som TRAS, ASQ, MIO, ALLE MED, Steg for steg, ART og PMTO. Dette er navn som ikke umiddelbart gir mening, m...

Les mer  >

Stigen og edderkoppen – om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling

23.08.2012 | Jørgen Frost og Åse Kari H. Wagner

Det er en stigende tendens til polarisering i holdninger til det pedagogiske arbeidet i barnehage og skole. Konkret kommer dette til uttrykk ved at arbeidsmåter som i forskning i de siste 30 årene har vist seg å ha en særlig gunstig påvirkning på...

Les mer  >

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

11.07.2012 | Terje Ogden

Sosial kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, og er en forutsetning for sosial mestring, sosial akseptering o...

Les mer  >

Viktige forutsetninger for implementering av forebyggende innsatser i skolen

29.06.2012 | Viktige forutsetninger for implementering av forebyggende innsatser i skolen

Innføring av nye satsninger og tiltak i skolen representerer en endringsprosess i skolen som organisasjon. Det finnes etter hvert mye forskning som understøtter nødvendigheten av å vektlegge samspillet mellom individ og organisasjon i implementeri...

Les mer  >

Kontinuitet som faktor for kvalitetssikring og identitetsskapende arbeid

29.06.2012 | Terje Eriksen og Thomas Mikkelsen (2012)

Implementeringsstrategier og lokal forankring er viktige faktorer som i stor grad er styrende for om tiltak kan opprettholdes over tid. Betydningen av kontinuitet og langsiktighet som kunnskaps– og erfaringsverktøy er helt sentralt i lokalbasert...

Les mer  >

Om anabole androgene steroider

31.05.2012 | Terje Hviid Nordhaug

Bruk av prestasjonsfremmende og kroppsmodifiserende midler har i løpet av de seneste tiårene økt kraftig. Trening og treningssentre har hatt en enorm vekst i omfang. Deltagelse i massemønstringer som Birkebeineren, både sommer og vinter, samt...

Les mer  >

Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko?

18.05.2012 | Mona Bekkhus

Resiliens handler om å klare seg bra på tross av erfaringer med, og/eller opplevelser av relativ stor risiko. Det vil si at personer som har blitt utsatt for den samme type motgang og vansker, ofte reagerer svært forskjellig. Dette fenomenet førte...

Les mer  >

Samtaler om rus

15.05.2012 | Arne Klyve

Det er stor enighet blant fagfolk om at dårlig kontakt mellom barn og foreldre er èn viktig årsak til skjevutvikling hos unge mennesker. Det betyr at den beste investering foreldre kan gjøre er å være mye og tett sammen med barna i en åpen atmosfæ...

Les mer  >

Foreldre og deres rolle i det (rus)forebyggende arbeid i skolen

15.05.2012 | Kjersti Falck

” Foreldre er de beste forebyggerne ». Dette er et utsagn fra politiet. Det nedlegges mye arbeid og ressurser i forebyggende arbeid både i og utenfor skolen. Tverrfaglige grupper (politi, skole, barnevern, helsesøstre og andre fagfolk) opprettes f...

Les mer  >

Familiens rolle i rusmiddelforebygging

15.05.2012 | Grete Eide Rønningen

Av: Grete Eide Rønningen, 1. lektor, Institutt for Helsefremmende arbeid, HIVE (2012) Familien og spesielt foreldre, er betydningsfulle for barn og unges utvikling og forhold til rusmidler. Hvordan kan foreldre støtte sine egne barn og unge for å...

Les mer  >

Barn i familier med rusmiddelproblemer

15.05.2012 | Hilde Evensen Holm

Barn som vokser opp i en familie med rusmiddelproblemer kan vise klare tegn til mistilpasning i skole og fritid, ha psykiske vansker og somatiske plager, og de kan klare seg svært godt i skolen, ha en alminnelig god sosial atferd og utvikling. Den...

Les mer  >

Skjenking og vold

13.02.2012 | Ingeborg Rossow & Thor Norström

Thor Norström, forsker ved Statens institutt for rusmiddel- forskning (SIRUS) og Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet     Ingeborg Rossow, forsker ved  Statens institutt for rusmiddel- forskning (SIRUS), Oslo     Alkohol ...

Les mer  >

Atferdsvansker hos barn

07.02.2012 | Jon Kjøbli

Studier der man har fulgt opp barn fra de er små til de har blitt voksne har vist at vinningskriminalitet, voldsutøvelse, psykiske problemer og rusproblematikk i mange tilfeller har røtter tilbake til atferdsvansker som starter i tidlig barndom...

Les mer  >

Nettverk eldre og rusbruk i Oslo

07.02.2012 | Einar Grøndalen

Overforbruk av alkohol og feilbruk av legemidler er vanlig blant eldre. Dette går ut over helse, og blir en kostbar samfunnsutfordring. Samtidig gir økt innsats og oppmerksomhet fra helsearbeidere god effekt. Bakgrunn og hensikt I 2009 gikk Bydel...

Les mer  >

Pårørendeinvolvering i helse- og omsorgstjenesten etter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

22.12.2011 | Alice Kjellevold

Samhandlingsreformen skal gjennomføres fra 1. januar 2012. Som ett av flere virkemidler er det tatt i bruk lovgivning for å oppnå politiske målsetninger om samhandling. Ett av mange mål som er formulert er større grad av samarbeid og samhandling m...

Les mer  >

Samme risiko - ulikt utfall. Barn av rusmisbrukende foreldre

08.12.2011 | Trine Waaktaar

Noen barn klarer seg bra på tross av at de har vokst opp med foreldre som misbruker alkohol. Andre barn får store problemer. Hvorfor er det slik? I denne artikkelen skal vi se på hva man vet om årsakene til at det er så stor variasjon i utfall hos...

Les mer  >

Alkoholbruk hos eldre: Erfaringer fra prosjekt i Oslo

27.10.2011 | Einar Grøndalen

Eldre over 67 år med helseproblemer på grunn av overforbruk av alkohol eller legemidler er målgruppe i et prosjekt i Bydel St. Hanshaugen i Oslo. Erfaringer fra satsingen presenteres i denne artikkelen. Artikkelen er først trykket i Rusfag 1/2011...

Les mer  >

Om eldre, alkoholbruk og skadelig legemiddelbruk

27.10.2011 | Lena Muller

Bakgrunn Rusmiddelbruk har generelt blitt vanligere i Norge. Alkoholkonsumet er høyere enn noen gang, og alkoholforbruket blant eldre har økt med 40 prosent de siste 25 årene (Horverak og Bye, 2007). Samtidig som andelen personer over 67 år antas...

Les mer  >

"Det går ikke an å lære gamle hunder å sitte"

27.10.2011 | Terje Knutheim

Den eldre delen av befolkningen drikker mer alkohol enn tidligere. Det vil gi både kommunale og spesialiserte helsetjenester store utfordringer.  Det er til nå få og mangelfulle tiltak. Artikkelen er først trykket i Rusfag 1/2011 Alkoholbruk blant...

Les mer  >

Metoden ICDP hjelper minoritetsfamilier

27.10.2011 | Espen Freng

Voksne i minoritetsfamilier er målgruppe for et prosjekt i regi av Kompetansensenter rus-Oslo. De voksne som er med i prosjektet har ungdom som er i risiko for å utvikle problemer. Ved hjelp av et ressursorientert program jobbes det med relasjon o...

Les mer  >

Virksomme kartleggingsverktøy

26.10.2011 | Hilde Evensen Holm

Kommunene etterspør kartleggingsverktøy og kunnskapsbaserte metoder til bruk i arbeid med rusrelatert problematikk. Det er bakgrunn for at Helsedirektoratet ønsker å styrke spredning av og opplæring i ulike verktøy, og det satses spesielt på...

Les mer  >

Screening av risikobruk av rusmidler

26.10.2011 | Silje Wangberg

Èn måte å tidlig identifisere noen som har risikofylt bruk av rusmidler på er å foreta en screening. Dette vil si å sjekke ut hos alle klienter en møter om  de møter et bestemt risikokriterium. Måling av dette risikokriteriumet kan foregå for...

Les mer  >

Forskrivning av vanedannende legemidler i allmennpraksis – hvor ligger problemet?

26.10.2011 | Ivar Skeie

Kilde til bekymring   Vanedannende legemidler, såkalte A- og B-preparater, kan være en kilde til bekymring – for pasienten, for pårørende, for legen og for myndighetene. Pasienten kan bekymre seg over risikoen for å utvikle avhengighet eller for å...

Les mer  >

Hva kan rusbehandlere gjøre for barna til sine pasienter?

26.10.2011 | Ingjerd Woldstad

Ingjerd Woldstad (2011), Kompetansesenter rus- midt Norge Behandlingsinstitusjoner i Midt Norge har gjennomført et prosjekt hvor målet var bedre bistand til barn av rusmiddelmisbrukere. Et av tiltakene var et enkelt registreringsskjema:...

Les mer  >

Riskbruksmodellen – tidlig intervensjon i forhold til risikabel bruk av alkohol i arbeidslivet

26.10.2011 | Silje Rimstad

Kompetansesenter rus region vest Stavanger (Korus Stavanger) ved  Rogaland A-senter har på oppdrag fra Helsedirektoratet et nasjonalt ansvar for kompetanseutvikling innen fagområdet arbeidsliv og rus. Vi ønsker nå å tilby Riskbruksmodellen i Norge...

Les mer  >

Alor nettverket - styrker arbeidet med rus og arbeidsliv i bedriftene

26.10.2011

Kompetansesenter rus region vest Stavanger (KORUS), ved Rogaland A-senter, har siden 2005/2006 arrangert nettverkssamlinger for bedrifter, bedriftshelse-tjenester, ansatte i personaladministrasjon, HMS-personell i bedrifter og AKAN-kontakter....

Les mer  >

Erfaringer fra Akan rollen

26.10.2011 | Marit Vasshus

AKAN rollen er en veldig balansegang, jeg ønsker ikke være moralens vokter,  men er der for å hjelpe folk - ikke for å arrestere folk, sier Gretelill Tangen,  AKAN – kontakt ved Rogaland Teater. Marit Vasshus Tangen deltok på Nettverk for Arbeidsl...

Les mer  >

På tross av det umulige?

26.10.2011 | Vibeke Johannesen

Hva beskytter en risikoutsatt ungdom for å utvikle et rusmisbruk? Vibeke Johannesen (2009). I arbeidet med å forstå mulig skjevutvikling hos unge trengs kunnskap både om risiko og beskyttelse. Risiko og beskyttelse kan relateres til individuelle...

Les mer  >

Røyking – sterkere kontroll, sterkere marginalitet

26.10.2011 | Willy Pedersen

Da jeg var barn, på 1950- og 60-tallet, var sigarettene del av dagliglivet. Våre foreldre røykte – i sofakroken om kvelden, i butikken når de handlet dagligvarer. På bilturer var lufta stinn av tobakksrøyk, og ingen stilte spørsmål ved dette. Selv...

Les mer  >

Trenger noen som lytter

01.06.2011 | Lars Lien

Innvandrerungdom har ikke behov for egen psykiatritjeneste, men trenger trolig at skolehelsetjenesten opprettholdes, særlig på videregående skole. Man hører ofte at innvandrerungdom kan ha behov for andre psykiske helsetjenester på grunn av økt...

Les mer  >

Gode hensikter = forsvarlig praksis?

03.05.2011 | Anne Chr. Moberg

Heroin som behandling handler ikke bare om fag og politikk, men også om moral. Lite tyder på at det kan forsvares som moralsk praksis. Fem av ni i Stoltenbergutvalget gikk inn for forslaget om heroinstøttet behandling. Utvalget fikk i oppgave å...

Les mer  >

Problematisk fettfrykt

01.04.2011 | Therese Andrews

Helsemyndighetenes anbefalinger for et sunt kosthold har blitt grundig debattert etter at de ble lagt frem i slutten av januar i år. Det som blant annet har vekket debatt, er råd om å velge magre meieriprodukter og å begrense inntaket av rødt kjøt...

Les mer  >

Bør Den norske stat dele ut heroin?

04.02.2011 | Lars Fause

Er forslaget om gratis heroin til rusavhnegige et riktig veivalg, eller må det sees på som et innspill til fordel for legalisering av narkotika? Et regjeringsoppnevnt utvalg (Stoltenberg-utvalget) fremmet i juni 2010 forslag om utdeling av heroin...

Les mer  >

Forskningsevidens og tiltak innenfor psykososiale problemområder

21.12.2010 | Erik Iversen

På tross av at en har vansker med å finne atferdsendringer når en effektevaluerer enkelttiltak over kort tid, er det tenkelig at kombinasjonen mangfold av teoretisk forsvarlige tiltak, i virksomhet over lengre tid, faktisk kan ha effekter. Kravet...

Les mer  >

Blir beboerne hørt?

21.10.2010 | Sigrid Nordstoga, Anne Marie Støkken

Barnevernsinstitusjoner er det eneste av statlige tilsynsobjekt hvor det også skal utøves individtilsyn. I Brennpunkt 5. oktober ble det vist en reportasje fra en barneverninstitusjon der flere ungdommer over tid hadde fortalt om tvangsbruk og...

Les mer  >

Markedsbyråkratiet i barnevernet

21.10.2010 | Sigrid Nordstoga

NRK-programmet Brennpunkt hadde tirsdag 5. oktober en reportasje om mangelfull kontroll av en privat barneverninstitusjon, der klager fra beboerne og bekymringsmeldinger fra ansatte både i og utenfor barnevernet ikke ble fulgt opp. Reportasjen...

Les mer  >

Krenkelse eller anerkjennelse?

10.08.2010 | Anne Moberg

Heroin som behandling handler ikke bare om fag og politikk, men også om moral. Lite tyder på at det kan forsvares som moralsk praksis. Fem av ni i Stoltenbergutvalget går inn for forslaget om heroinstøttet behandling. Utvalget fikk i oppgave å...

Les mer  >

Rusbehandling til moralsk forargelse

23.06.2010 | Per Holth

Ungdom får ikke hjelp, regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet er ikke fulgt opp, samtidig som det finnes behandlingsformer som virker, skriver Per Holth i denne kronikken. Kronikken er tidligere publisert på  forskning.no Jo mer vi vet om...

Les mer  >

Hestekur mot mobbing er ikke nok

04.05.2010 | Solveig Hvidsten Dahl

Mistanken har blitt virkelighet – mobbing øker på nytt i skolen. Hvorfor er vi i ferd med å glippe taket? Hva kan skolen gjøre? Mobbing formørker  tusenvis av elevers skolehverdag, og ukulturen har de siste årene fått ny vind i seilene....

Les mer  >

Barnevernets oppgaver

20.12.2009 | Inge Kvaran

Forståelsen av innholdet i begrepet barnets beste endrer seg over tid, og vil også være gjenstand for diskusjon ut fra hvilket perspektiv en velger. Barnekonvensjonen angir hva som må ligge til grunn for å sikre barn en trygg og god oppvekst, og e...

Les mer  >

Barnevern og rus

20.11.2009 | Tore Andreassen

 – har vi ikke lært noe? Media har den siste tiden fokusert på barnevern og rus. Det hele startet med en tragisk hendelse hvor en 17 år gammel jente døde av lightergass. Da det viste seg at hun bodde alene i en leilighet i regi av barnevernet, kom...

Les mer  >

Velkommen til nytt mobbeår

20.09.2009 | Paul Viktor Wiker

Paul Viktor Wiker, lektor, kursholder og praktiker i skolen Også dette skoleåret vil 40.000 elever bli mobbet ukentlig i skolen. Kampen mot mobbing har pågått i mer enn 30 år, og mange skoler har lagt ned stor innsats i form av arbeid og penger,...

Les mer  >

Identifisering av nye rusmidler

20.08.2009 | Arvid Skutle, Liv Flesland

- på internett. Et europeisk samarbeidsprosjekt I de senere år har det vært en betydelig økende aktivitet på nettet om det vi kan kalle for ”the recreational drug market”.  Stadig ”nye” stoffer dukker opp på ulike nettsteder, både helt nye stoffer...

Les mer  >

Diskusjonsforum på internett

20.07.2009 | Tanja Nyman Banerji

- et vindu mot erfaringsnær kunnskap om rus Rusbrukende ungdommer i alle aldere utveksler erfaringer og kunnskap om dosering, kvalitet og virkninger, av illegale rusmidler i diskusjonsforum på internett. Det har til nå vært liten oppmerksomhet om...

Les mer  >

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)