Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Blikk, mot og språk

12.12.2012 | Kjetil Frøyland

Satsningen fra norske myndigheter på dette området har vært økende. Tidlig intervensjon er de senere årene beskrevet i flere dokumenter: Veilederen ”Fra bekymring til handling”, rapporten ”tidlig intervensjon på rusområdet fra Helsedirektoratet, og IRIS-rapporten ”tidlig intervensjon på rusfeltet”. Denne artikkelen bygger på disse rapportene.

Kunnskapsgrunnlaget for å kunne sette inn tidlig intervensjonstiltak er som disse dokumentene viser solid, med unntak av i forhold til unge i aldersgruppen over 15 år. Nesvåg m.fl. (2007) konkluderer med at utfordringene i årene framover ”er knyttet til å formidle kunnskapsgrunnlaget ut til aktører i barnehage, skole, PP-tjeneste, barnevernstjeneste, sosialtjeneste, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste rettet mot barn og unge, og mot voksne som kan tenkes å ha et risikofylt alkoholforbruk.”

I denne artikkelen vil jeg forsøke, basert på foreliggende litteratur, å formulere kortfattet hva tidlig intervensjon er og hvilke utfordringer man står overfor. For detaljerte beskrivelser av ulike målgrupper, arenaer for tidlig intervensjon, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer med mer, viser jeg til de tre dokumentene som er nevnt ovenfor.  Last ned artikkel i wordformat.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)