Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Identifisering av nye rusmidler

20.08.2009 | Arvid Skutle, Liv Flesland

- på internett. Et europeisk samarbeidsprosjekt

I de senere år har det vært en betydelig økende aktivitet på nettet om det vi kan kalle for ”the recreational drug market”.  Stadig ”nye” stoffer dukker opp på ulike nettsteder, både helt nye stoffer, men ofte kombinasjoner av kjente stoffer i nye sammensetninger. De nye stoffene markedsføres offensivt, omtales i brukerforum, og selges på nettet. Markedet er internasjonalt, og landegrensene er ikke til hinder for spredning av stoffer. På kort tid er terskelen for å få fatt i nye stoffer vesentlig senket. Nye stoffer kan produseres på ”gutterommet” eller kan kjøpes på nettet, ofte helt legalt.  Det kan være nyoppdagede urter, nye syntetiske produkter, eller rusgivende urteblandinger, ofte i kombinasjon med syntetiske produkter. 

Det nye stoffscenariet er en stor utfordring for helsepersonell i ulike behandlingssystemer, både i rusfeltet, somatikken og i psykisk helsevern. Det er eksempler på unge mennesker som blir akuttinnlagt etter bruk av slike stoffer uten at behandlingspersonell kjenner til hvilke stoffer som er inntatt. Derfor er det et stort kunnskapsbehov i forhold til stoffenes farmakologiske og toksikologiske egenskaper, psykoaktive effekter og hvilken risiko stoffbruken er forbundet med. Det fins svært begrenset og lite oppdatert kunnskap om de nye stoffene i den internasjonale faglitteraturen, både innen medisin og psykologi. En faglig oppdatering på dette området er derfor svært viktig.

Stiftelsen Bergensklinikkene har de siste to årene deltatt i et europeisk samarbeidsprosjekt med syv andre land, der registrering og observasjon av nettmarkedet har vært et mål, for å se hva som dukker opp av nye stoffer på ulike nasjonale og internasjonale nettsider. I vår del av prosjektet har det vært naturlig å sammenstille den nye informasjonen i det kontinuerlig pågående Føre Var – prosjektet (Flesland & Mounteney, 2009). Det har som mål å være mest mulig forberedt på endringer på stoffmarkedet, både for kjente og ukjente produkter, for å kunne være best mulig rustet i det forebyggende rusarbeidet. 

De mest sentrale stoffene blir grundig beskrevet i egne tekniske brosjyrer om de respektive stoffene. Prosjektet har vært finansiert av EU, og vår informasjon om nye stoffer meldes inn til EU’s monitoreringsorgan EMCDDA. Vårt prosjekt som er kalt ”Psychonaut” (The Psychonaut WEB Mapping Project 2008-2009), har egen hjemmeside: psychonautproject.eu. Her er nevnt noen av de nyere stoffene på markedet, og som er beskrevet i egne brosjyrer.

Siden januar 2008 er mer enn 300 nye stoffer identifisert, på over 200 nettsider som den internasjonale gruppen jevnlig har søkt på. Inntil nå er mer enn 30 av de nye stoffene omtalt i egne informasjonsbrosjyrer og tilgjengelig for utvalgte grupper av fagfolk. I tillegg til de farmakologiske og psykoaktive egenskapene omtales navn og slenguttrykk for stoffene, bilder av dem, priser samt produksjonsmåter. Dette har gjort det mulig å spore opp enkeltstoffer og deres sammensetninger, og følge med på bruken av de mest ”hotte” stoffene på rekreasjonsmarkedet. Primærkildene på nettstedene har vært av forskjellig type, fra online ”headshops” med direkte salg, multimediasider, til internett - og brukerforum, chatrooms og newsgroups, der nye stoffer og erfaringene med bruk er temaet. Vi har også sett på grad av tilgjengelighet for de ulike identifiserte stoffene, og stabiliteten av stoffene på markedet.

Prosjektgruppen har søkt på syv europeiske språk, noen ganger i lingvistisk beslektede naboland. Ord og uttrykk for de ulike stoffene samt bruksmønsteret for dem, er noen ganger like på tvers av land, men andre ganger er det egne, spesielle stoffer som dukker i enkelte av landene.  En internasjonal sammensetning av prosjektgruppen har derfor vært nødvendig, for å finne frem til likheter og forskjeller på de respektive nasjonale markedene.

Her følger et lite eksempel på et nytt stoff. Det er et urtestoff som har hatt spredning til mange land, et hallusinogen kalt Salvia Divinorum, som bl.a. ble omtalt i artikkel på Dagbladets nettside:>>Jeg trodde jeg var et stuebord. Det er mange norske ungdommer som har brukt stoffet, og erfaringene med dette psykedeliske stoffet diskuteres på norske nettsider. Virkningen av bruk kan være latteranfall, vrangforstillinger og endret virkningsoppfatning. Mer enn 5000 brukererfaringer med videoklipp er lagt ut på YouTube.  Bruk av stoffet kan gi sterke psykiske ettervirkninger med bl.a. psykisk ubalanse, flashbacks, paranoia og sterke angstreaksjoner. I Sverige det innført forbud mot innførsel og bruk av stoffet, i Danmark er stoffet på narkotikalisten og forbudt å bruke. I Norge vurderes restriksjoner, inntil videre returnerer Tollvesenet forsendelser med slike urteblandinger når de oppdages. Forsendelsene kommer hovedsakelig fra USA. 

Dette er ett av mer enn 30 stoffer som vi har viet spesiell oppmerksomhet i våre brosjyrer. Se prosjektets nettside for en oversikt over publikasjoner fra prosjektet, under er to sentrale referanser nevnt (Mustata m.fl., 2009 og Schifano m.fl., 2006). De nye stoffene er alle tilgjengelige over nettet. Det nye stoffscenariet er bokstavelig talt grensesprengende, også over landegrenser, og man er ikke lenger avhengig av etablerte stoffmiljøer for å få tilgang på narkotiske stoffer. Vi kjenner mindre til omfanget av bruk, både nettet som rekrutteringssted for ungdommer (nye tilfeller – incidens) og nettet som vedlikeholder av etablerte brukere og brukermiljøer (prevalens). Dette er problemstillinger vi skal nærme oss i vårt neste prosjekt som vi har kalt Recreational Drugs’ - European Network and ICT prevention service addressing the use of novel compounds in vulnerable individuals. Dette er et EU-støttet prosjekt som starter i 2010, der vi spesielt skal se på hvordan det nye stoffscenariet er med på å påvirke ungdom, spesielt marginalisert og sårbar ungdom, og hvordan denne gruppen kan nås på en best mulig måte. Det vil vi komme tilbake til.

Referanser

Flesland, L. & Mounteney, J. (2009): Føre Var /Earlier warning report – Spring 2009. Bergen Clinics Foundation. Norway

Mustata, C., Torrens, M., Pardo, R., Perez, C., The Psychonaut Web Mapping Group, & Farre, M. (2009). Spice drugs: Cannabinoids as a new designer drugs. Adicciones, 21(3), 181 - 186

Schifano, F., Deluca, P., and the Psychonaut 2002 research group  (2006). Drugs on the web; the Psychonaut 2002 EU project preliminary results. Progress in Neuro - Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 30(4), 640-646

Nettside: psychonautproject.eu

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)