Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Leder må håndtere ansatte som kommer i bakrus på jobb

02.03.2016 | Elisabeth Ege

Folkehelseinstituttet har nylig publisert resultatene av en ny studie. Der framkommer det at én av fire deltakere i studien rapporterer om bakrus eller sløvhet på jobb i løpet av siste år, som følge av drikking dagen før.  I Akan kompetansesenter mottar vi daglig henvendelser til vår veiledningstelefon. Ledere, HR og verneombud ønsker råd om hva de skal gjøre når en ansatt kommer påvirket eller i bakrus på jobb. 

Resultatene fra Folkehelseinstituttets nye studie er ikke overraskende. I en studie fra 2010 rapporterte 24 % om nedsatt yteevne en eller flere ganger siste år pga. alkoholbruk (Gjerde m.fl). Tidligere undersøkelser gjennomført av Akan kompetansesenter viser det samme. Vår daglige dialog med norske arbeidsplasser bekrefter at rus og avhengighet framkommer i alle sektorer og bransjer i arbeidslivet. Mange bekymrer seg for ansatte og kollegaer. Dessverre er det ikke alle som gjør noe med bekymringene. Vi er redde for å bryte inn i privatlivets fred, og vi er redd for reaksjonen vi får hvis vi tar dette opp.  Men den dagen en medarbeider eller kollegas atferd går ut over jobb, er det grunn til å reagere. En ansatt som kommer i bakrus på jobb kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, omdømmerisiko og være en belastning for arbeidsmiljøet. Her er våre råd i slike saker.

1. Send vedkommende hjem på en forsvarlig måte

Arbeidsmiljøloven gir leder ansvar for helse-, miljø og sikkerhet på jobb. Det er derfor leders ansvar å avgjøre om den ansatte bør sendes hjem eller ikke. Akans klare råd er at medarbeidere som møter i bakrus eller påvirket på jobb skal sendes hjem på en forsvarlig måte. Hvilke signaler gir du til resten av de ansatte dersom du lar vedkommende bli på jobb? 

2. Følg opp med en samtale

Ta en samtale med den ansatte dagen etter, eller så fort det lar seg gjøre. Å møte på jobb påvirket eller i bakrus er på de fleste arbeidsplasser brudd på arbeidsreglementet. Etter at vedkommende er blitt sendt hjem er det viktig å ta en samtale og forklare hvorfor og vise til arbeidsreglement eller policyen. Å sende noen hjem grunnet bakrus viser at arbeidsplassen ivaretar sikkerhet, miljø og omdømme. Dette betyr imidlertid ikke at vi kaller kollegaen for avhengig, eller antar at vedkommende har et rusproblem. Det er leders ansvar å reagere på avvik, ikke å definere eller bevise rusproblematikk.

3. Kjøreregler

Mange av de som ringer oss ønsker også å få innspill til hva de skal gjøre for å hindre at lignende situasjoner oppstår senere.

Dersom virksomheten har kjøreregler (rusmiddelpolicy), hent den fram og sørg for at ledere og medarbeidere blir kjent med innholdet. Dersom virksomheten ikke har slike kjøreregler, anbefaler vi å utarbeide slike kjøreregler tilpasset virksomheten. Innholdet bør si noe om bedriftens holdninger til rusmiddelbruk, hva som er greit og ikke greit. De bør også si hva som skal skje, og hvem som har ansvar dersom de brytes. Vår erfaring er at slike kjøreregler skaper forutsigbarhet for både ansatte og ledere.

Forskning viser at ansatte med et moderat forbruk samlet står for en klart større andel av de økonomiske utgiftene for arbeidsplassen, enn ansatte som har et rusmiddelproblem (Schou, Storvoll & Moan 2014). Derfor må kjørereglene gjelde for alle ansatte, ledere som medarbeidere.

 

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)