Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Mange som faller fra i videregående utdanning, kommer i jobb

12.05.2015 | Idunn Brekke

Unge som dropper ut fra videregående utdanning, havner i større grad utenfor arbeidslivet enn unge som fullfører videregående utdanning. Samtidig er det også slik at mange av dem som ikke gjennomfører videregående utdanning, kommer i jobb; hele 70 prosent i denne gruppen er i jobb 10 år etter påbegynt videregående utdanning.  

Det at så mange unge dropper ut fra videregående utdanning har fått mye oppmerksomhet både i massemediene og innenfor forskningen. Frafall i videregående utdanning er et samfunnsproblem, og det kan også være et stort personlig problem for den det gjelder.  En rekke unge opplever problemer på skolen.  Som et resultat av dette er det flere av disse ungdommene som dropper ut av videregående utdanning uten formelle kvalifikasjoner. Skolen sliter med å få elevene gjennom videregående utdanning. Kun tre av fire elever fullfører videregående utdanning i Norge i dag, og det høye frafallet har holdt seg stabilt i lang tid. Flertallet av ungdommene som ikke gjennomfører videregående skole, er gutter, og det er klart høyest andel som ikke fullfører innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 

 

Mange kommer i jobb

Det er en økende bekymring for ungdom som faller fra i videregående utdanning, med hensyn til hvordan deres framtidsutsikter vil bli. En bekymring er denne gruppens evne til å få arbeid. I min forskning har jeg studert arbeidsmarkedsutfall ti år etter påbegynt videregående utdanning. Resultatene fra min studie viser at de som dropper ut fra videregående utdanning, har en høyere andel utenfor arbeid og utdanning enn ungdom som har fullført videregående utdanning. Men studien viser også at de fleste som ikke har gjennomført videregående utdanning fem år etter at de startet, er i jobb ti år etter. De resterende 30 prosentene er det vi kaller økonomisk inaktive. Det vil si at de hverken studerer eller arbeider. Resultatet fra denne studien nyanserer det bildet som ofte tegnes i massemediene: at de fleste som ikke fullfører videregående skole, havner utenfor arbeidslivet og må få sosialhjelp.  

 

Minoritetsungdom ikke spesielt utsatt

I den samme studien har jeg også studert minoritetsungdom som har droppet ut fra videregående utdanning. Tidligere studier har vist at minoritetsungdom, i større grad en majoritetsungdom, har problemer med å få tilgang til arbeidsmarkedet. Det er derfor grunn til å tro at minoritetsungdom som ikke fullfører videregående utdanning derfor vil ha spesielt store problemer med å komme i jobb.  Men mine resultater viser at det å falle fra i videregående utdanning ikke har større konsekvenser for minoritetsungdom enn for majoritetsungdom, når vi ser på arbeidsmarkedsstatus 10 år etter påbegynt videregående utdanning. Det er med andre ord like uheldig for en minoritetsungdom som det er for en majoritetsungdom å droppe ut fra videregående utdanning, med tanke på sannsynligheten for å være i jobb på lang sikt. 

Viktig å fullføre

Selv om jeg finner at mange av dem som fullfører videregående utdanning, kommer i jobb, vet vi samtidig at det er en sammenheng mellom det å droppe ut fra videregående opplæring og negative utfall som sosial ekskludering, dårlig helse og dårlige materielle levekår.  Men dette betyr ikke nødvendigvis at det er selve frafallet som skaper vanskeligheter for ungdommene.  Selv om forskningen peker mot at det er viktig å fullføre videregående skole, er det langt fra sikkert om de elevene som ikke er i jobb, hadde fått seg jobb om de hadde kommet seg gjennom utdanningen. Det er usikkert om det er selve frafallet fra skolen, eller om det er visse egenskaper ved personen, som gjør at de ekskluderes på arbeidsmarkedet.  Det kan for eksempel være sammensatte helseproblemer som er årsaken til at disse ungdommene har problemer med å få tilgang til arbeidsmarkedet, og ikke det faktum at de avbrøt skolegangen. Samtidig er det grunn til å tro at det å fullføre utdanningen er viktig. Gjennom å fullføre sender man et signal til fremtidige arbeidsgivere om at man er en som fullfører, en som avslutter det som er påbegynt. Dette viser at man har gjennomføringsevne, som er en viktig egenskap i arbeidslivet. Det å fullføre vil samtidig kunne gi elevene en følelse av mestring, noe som kan ha betydning for videre karriere. 

 

Hva slags type jobb?

Det at mange som ikke fullfører videregående utdanning, ser ut til å komme i jobb etter hvert, betyr ikke nødvendigvis at det å droppe ut ikke har negative konsekvenser for deres fremtidige yrkeskarriere. De fleste vil si seg enige i at det å være i jobb er bedre enn å være økonomisk inaktiv, men det å være i jobb kan være så mangt. I min studie har jeg kun studert om ungdommene er i jobb, i utdanning eller om de er økonomisk inaktive. Jeg har ikke sett på hvilken type jobb de unge har, og jeg kan derfor ikke si noe om hva som kjennetegner de jobbene de unge går inn i. Den aktuelle studien sier heller ikke noe om jobbstabilitet og arbeidsforhold. Tidligere forskning kan tyde på at de som ikke fullfører videregående utdanning, har lavere inntekter og dårligere arbeidsforhold enn de som fullfører, og det er derfor nødvendig å se nærmere på slike langtidskonsekvenser av frafall i videregående utdanning.

 

Mer forskning

Tidligere forskning tyder på at det er en sammenheng mellom frafall i videregående utdanning og senere utfall, som uførhet, dårlig helse og ekskludering fra arbeidsmarkedet. Min studie viser også at unge som ikke fullfører videregående utdanning har større sjanse for å havne utenfor arbeidsmarkedet enn ungdom som fullfører. Gitt disse resultatene er det grunn til å tro at det er viktig for ungdom å fullføre videregående utdanning for å sikre en stabil yrkeskarriere. Men mer forskning er imidlertid nødvendig for å komme enda nærmere svaret på spørsmålet om hvor viktig det å fullføre videregående opplæring er for ungdommens deltakelse i arbeidslivet på lang sikt. I tillegg bør det videre arbeidet også se nærmere på hvilke type jobber de som har droppet ut fra videregående utdanning havner i. Arbeidsforhold som lønn, arbeidstid og midlertidige arbeidskontrakter er interessant i denne sammenheng.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)