Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Riskbruksmodellen – tidlig intervensjon i forhold til risikabel bruk av alkohol i arbeidslivet

26.10.2011 | Silje Rimstad

Kompetansesenter rus region vest Stavanger (Korus Stavanger) ved  Rogaland A-senter har på oppdrag fra Helsedirektoratet et nasjonalt ansvar for kompetanseutvikling innen fagområdet arbeidsliv og rus. Vi ønsker nå å tilby Riskbruksmodellen i Norge for å forebygge alkoholproblem i arbeidslivet.

Et forhøyet og risikabelt alkoholkonsum, såkalt riskbruk av alkohol, kan føre til helseproblemer, økt sykefravær og større risiko for ulykker på en arbeidsplass.  Dette kan føre til økte kostnader for så vel arbeidsgiver, den enkelte og samfunnet generelt.

Hva er Riskbruksmodellen?
Riskbrukmodellen er en modell som kan benyttes i arbeidslivet for å oppdage risikabel bruk av alkohol. Modellen er grundig utprøvd i Sverige. Den består av 3 evidensbaserte elementer:
• AUDIT (spørreskjema med 10 spørsmål om alkoholvaner og alkoholforbruk),
• CDT (blodprøve for å undersøke alkoholkonsumet siste 1-4 uker) 
• MI (motiverende intervju samtalemetodikk).

Hva er målet med Riskbruksmodellen?
I et folkehelseperspektiv er det overordnede målet å øke folk sin bevissthet rundt eget forbruk av alkohol og således forebygge utvikling av alkoholproblem. Målet med Riskbruksmodellen er å oppmuntre den enkelte ansatte til selv å reflektere over sine alkoholvaner. Videre vil den enkelte arbeidsplass ha nytte av modellen, fordi den kan være et verktøy for å forebygge uhelse hos de ansatte.

Hvordan gjennomføres Riskbruksmodellen?
Det legges stor vekt på å informere alle ansatte om Riskbruksmodellen i forkant av gjennomføringen, slik at alle er kjent med innholdet, gjennomføringen og motivet for modellen. 
Selve gjennomføringen av modellen utøves av helsepersonell ved bedrifthelsetjenesten. Modellen tilbys alle ansatte i bedriftene, men deltakelsen er frivillig og anonym. Alle ansatte får en tilbakemelding på sine resultater på AUDIT (spørreskjema) og CDT (blodprøve). De ansatte som skårer moderat/høyt (Riskbrukere), får i tillegg en kort motiverende samtale (MI) hos ansatt ved bedrifthelsetjenesten. Det anbefales at ansatte som skårer høyt får tilbud om to individuelle MI samtaler hos bedrifthelsetjenesten. Disse korttidsintervensjonene har fokus på å minske alkoholforbruket til ikke-skadelig nivå. Flere studier viser at kortidsintervensjoner (MI) for personer med riskbruk av alkohol, leder til redusert drikking. Ved behov kan den ansatte henvises videre i behandlingsapparatet.

Hvordan får bedriften tilbakemelding på Riskbruksmodellen
Resultatene i bedriftene blir analysert på gruppenivå. Ettersom resultatene er avidentifisert gir de ingen innsikt i de enkelte arbeidstakere sitt alkoholforbruk. 

Hvilke erfaringer finnes?
Riskbruksmodellen har blitt utprøvd i Sverige siden 2005 med gode resultater. Modellen har vist seg enkel å bruke, og den har dokumentert effekt på alkoholforbruket hos riskbruker av alkohol. Erfaringene fra Sverige viser også at modellen fanger opp de arbeidstakere som allerede har utviklet et stort alkoholproblem. Videre viser erfaringene fra Sverige at de ansatte ikke opplevde modellen som ubehagelig. I de bedriftene som innførte Riskbruksmodellen oppgav de ansatte og ledelsen at det ble lettere å snakke om alkoholvaner og alkoholkultur i bedriftene. Generelt gikk alkoholforbruket ned og bevisstheten rundt alkoholvanene opp.

 

Hvordan kan jeg få mer informasjon om Riskbruksmodellen?

Ta gjerne kontakt med ansatt ved Kompetansesenter rus, region vest Stavanger,
for utfyllende informasjon om Riskbruksmodellen.
Silje.lill.rimstad@ras.rl.no    Telefon: 5172 9057

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)