Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Screening av risikobruk av rusmidler

26.10.2011 | Silje Wangberg

Èn måte å tidlig identifisere noen som har risikofylt bruk av rusmidler på er å foreta en screening. Dette vil si å sjekke ut hos alle klienter en møter om  de møter et bestemt risikokriterium. Måling av dette risikokriteriumet kan foregå for eksempel ved hjelp av blodprøver eller ved hjelp av spørreskjemaer. Disse kalles screeninginstrumenter.

I forhold til risikofylt alkoholbruk er de AUDIT som er det beste valget. AUDIT er utviklet av Verdens helseorganisasjon og originalversjonen består av 10 spørsmål som kartlegger mengde og hyppighet av bruk, indikasjoner på avhengighet og negative konsekvenser av alkoholbruk. Studier tyder på at man kan oppnå mye av det samme ved å kun stille de tre første spørsmålene. Denne kortversjonen kalles AUDIT-C.

Det er noe uenighet i litteraturen om hvor cut-off for risikobruk bør gå, på samme måte som det er ulikheter mellom land på antall alkoholenheter en definerer som risikobruk. Det er derfor viktig å  bruke klinisk skjønn og å være klar over at en hver økning i mengde og hyppighet tilsvarer en økt sykdomsrisiko, og at individuelle faktorer vil bestemme hvor stor mengde som vil være risikobruk, for eksempel vil eldre eller mennesker som bruker visse typer alkohol tåle mindre alkohol.

Andre screeninginstrumenter som CAGE, eller TWEAK hos gravide, er mer nyttige i forhold til å avdekke rusmiddelavhengighet. Disse instrumentene sjekker ut om noen er bekymret for klientens rusbruk, om toleransesymptomer er til stede, om klienten inntar alkohol om morgenen for å dempe abstinenssymptomer, om vedkommende har tenkt på å kutte ned på sin alkoholbruk og om klienten føler skam eller skyld i forhold til drikkingen sin.

DUDIT er søsterinstrumentet til AUDIT, og DAST søsterinstrumentet til CAGE i forhold til å screene for bruk av andre rusmidler enn alkohol.

Vi tenker at for disse skjemaene best benyttes som inngang til en umiddelbar motiverende samtale om alkoholbruk, en kombinasjon som kalles for minimal intervensjon (brief intervention), noe som har vist seg å kunne redusere alkoholbruk signifikant på kort og mellomlang sikt. Oppfølgingssamtaler bør avtales.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)