Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Skjenkebevilling – Forebygging eller døden for russetreff?

20.02.2017 | Skule Wigenstad

Nyheten om at Øst Politidistrikt krever at russetreffet i Halden søker om skjenkebevilling har skapt nasjonal debatt[1]. Arrangøren truer med å flytte treffet, russen raser og kommunen ønsker at andre kommuner også innfører samme ordning. Vil et krav om skjenkebevilling føre til mindre alkoholrelaterte skader, eller vil det bety slutten på russetreff?

Hva vil dette bety for russetreffet?

At russetreff må ha skjenkebevilling handler i praksis om at de må innrette seg etter de samme lover og regler som gjelder for utesteder, festivaler og store offentlige arrangement. Grunnen til at russen protesterer, er at dersom et russetreff har skjenkebevilling vil alkohollovens bestemmelser omfatte området hvor russetreffet finner sted. Mens det tidligere har vært vanlig med et forbud mot glassflasker og alkoholholdig drikke på over 21 prosent, vil en skjenkebevilling bety at det ikke er tillatt med medbrakt alkohol. I tillegg vil bestemmelser som at personer som er åpenbart påvirket av rusmidler ikke har lov å oppholde seg på området tre i kraft.

Forebygging og kontroll

Ved å kreve at russetreffet har skjenkebevilling ønsker politiet å få kontroll over alkoholkonsumet. Ikke bare vil det være bedre kontroll med hvor mye det drikkes, men det vil også være mulig å nekte servering til personer som har drukket for mye. Ved å bestemme at all alkohol som drikkes skal være kjøpt inne på området, vil det bli høyere pris og begrenset tilgjengelighet. Dette er tiltak som sannsynligvis kan bidra til et redusert alkoholkonsum, som igjen kan redusere alkoholrelaterte skader og vold. På fjorårets russetreff i Halden ble hele 300 personer behandlet for alkoholrelaterte skader, og 80 av disse var så beruset at de hadde problemer med å ta være på seg selv[2]. Russetreffet på Hellerudsletta utenfor Lillestrøm hadde derimot skjenkebevilling i 2016, og ifølge politiet førte dette til en drastisk nedgang i ulykker, skader og russ som trengte bistand på grunn av rus. Mens hjelpeteltet tidligere hadde vært fylt av unge russ som ikke var i stand til å ta være på seg selv, hadde arrangøren dette året god bemanning og få oppdrag. 

Problemer og utfordringer

En stor del av russeferingen er knyttet til festene på russebussen og et høyt alkoholkonsum er ofte en integrert del av feiringen. Studier av russekultur viser at russebussen er et fristed hvor russen selv setter rammen for festen (Fjær et al., 2016). Bussen er deres private nattklubb. Dersom bussen står på et område med skjenkebevilling, vil det kun være alkohol kjøpt på området som er tillatt å konsumere.

En skjenkebevilling gir også flere praktiske utfordringer. Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom, hevder skjenkebevillingen vil bli inndratt i løpet av en halvtime[3]. Nå er det ikke slik at skjenkekontrollørene kan inndra skjenkebevillingen på stedet. Saksbehandlingstiden i kommunen gjør at en eventuell sanksjon sannsynligvis først vil bli iverksatt lenge etter at russetiden er ferdig. Samtidig har han rett i at det under en skjenkekontroll sannsynligvis ville blitt avdekket brudd på alkoholloven – både medbrakt alkohol, men også på berusede personer. Dette er en utfordring alle festivaler må forholde seg til, men et russetreff vil nok være ekstra krevende ettersom deltagerne i stor grad kommer for festen og ikke nødvendigvis musikken. Mange videregående elever har dårlig økonomi noe som kan gjøre fristelsen til å spare penger ved å ta med egen drikke stor. Russetiden er også en fest som «tas helt ut», og høy beruselse er for mange en del av opplevelsen.

Et annen utfordring er hva arrangøren skal gjøre med russ som er for fulle til å få mer servering, da de ifølge alkoholloven ikke har lov å oppholde seg på området. Dersom personen ikke er i stand til å ta vare på seg selv er det bistandsplikt, men det er naturlig at mange vil være for fulle til å kjøpe mer alkohol, men samtidig ikke fulle nok til å trenge tilsyn. Dersom en gjest som er for full kastes ut av et utested kan vedkommende gå hjem, men dersom en russ blir kastet ut av russetreffet vil vedkommende i mange tilfeller være på en fremmed del av landet uten noe sted å bo. Mange russ bor i russebussen som befinner seg inne på skjenkeområdet. Arrangøren har altså ikke lov å la vedkommende være på området, men det vil heller ikke være forsvarlig å kaste ut personen.  

Hvordan kan dette løses?

Som vi ser vil innføring av skjenkebevilling sannsynligvis ha en positiv effekt på alkoholrelaterte skader og ulykker, noe som også er erfaringen fra russetreff som har prøvd dette. Dersom ikke arrangøren har budsjettert med store inntekter fra alkoholsalg vil det være mulig å selge alkoholen relativt billig, noe som gjør at en større del av salget skjer inne på området. Et russetreff med skjenkebevilling vil møte utfordringer på hvordan alkoholloven skal håndheves. Det er ikke mulig for russetreff å være fritatt for skjenkekontroll, og dersom det skrives rapport for brudd på alkoholloven, må kommunen følge opp dette etter det nasjonale prikksystemet. I praksis vil det være nødvendig med tett dialog mellom kommune, politi og arrangør for å finne gode, lokalt tilpassede løsninger for å avvikle russetreffet på en så trygg og forsvarlig måte som mulig. En nulltoleranse for fyll og medbrakt drikke vil neppe la seg håndheve i praksis, men dersom arrangøren gjør det de med rimelighet kan forventes å gjøre for å hindre servering til personer som er for fulle og konfiskere medbrakt drikke vil dette bidra til å skape en tryggere ramme for feiringen.

Målet med å stille krav om skjenkebevilling er å forebygge skader og ulykker som et resultat av høyt alkoholkonsum, noe en regulering av pris og tilgjengelighet sannsynligvis vi bidra til. Som flere har påpekt er det nødvendig at de samme reglene gjelder for alle russetreff, slik at det ikke skal lønne seg å arrangere i en kommune som ikke stiller krav om skjenkebevilling. En god dialog mellom arrangør, politi og kommune vil være nødvendig for å sikre at russetreffet får levedyktige vilkår, samtidig som alkoholloven etterfølges. Dersom dette lykkes, vil russetreffene få en tryggere ramme, samtidig som russen får en berusende avslutning på skolegangen.

Referanse:

FJÆR, E. G., PEDERSEN, W. & SANDBERG, S. 2016. Party on wheels: mobile party spaces in the Norwegian high school graduation celebrationThe British journal of sociology, 67, 328-347.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)