Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Bokomtaler

Artikler & Kronikker
Nyheter
Rapporter
Bokomtaler
Statlige føringer
Praksiserfaringer

Bokomtale: Meningen med rus

13.08.2019 | Omtalt av Rolf Andreas Markussen

Lesning av akademiske tekster kan være en nokså tørr og tidvis kjedelig aktivitet. Publiseringer innenfor rusfeltet er intet unntak. Det var derfor forfriskende da jeg i 2017 oppdaget Øystein Skjælaaens feltarbeid på puber i Oslo, som åpner tidlig...

Les mer  >

Vuggestueliv. Omsorg, følelser og relationer

16.04.2019 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Vuggestueliv gir ingen generell beskrivelse av danske vuggestuer.  Men ved sin lavmælte og respektfulle gjengivelse av hva han observerer, gir lektor ved Roskilde Universitet, Thomas Gitz-Johansen, et kraftfullt vitnesbyrd om det viktigste barn ha...

Les mer  >

Bokomtale: Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn

26.03.2019 | Omtalt av Lena Benedicte Müller

Siri Søftestad, sosionom og phd, har jobbet lenge med tematikken seksuelle overgrep, og har lang erfaring fra tverretatlig arbeid med seksuelle overgrep og vold mot barn. Erfaringen avspeiler seg i boken  Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep m...

Les mer  >

Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst

11.02.2019 | Omtalt av Linda Johnsen

Boken « Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst » er redigert av Bård Johannessen og Torhild Skotheim. Redaktørene har sitt arbeidssted ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der de underviser og driver...

Les mer  >

Generasjon prestasjon. Hva er det som feiler oss?

29.01.2019 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Å fordype seg i boka  Generasjon prestasjon  er et «must» for alle som har med barn og unge å gjøre. Boka tar utgangspunkt i et paradoks: den allmenne bekymringen for ungdommen som har fått merkelappen «Generasjon prestasjon», og det historiske...

Les mer  >

Elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet

17.01.2019 | Omtalt av Rikke Raknes

Forfatterne Selma Therese Lyng og Ingunn Marie Eriksen er begge forskere med lang erfaring fra skolefeltet. Denne boken er en videreføring av en rapport de skrev på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i 2015 om samme tema. Målet nå, og da, er å...

Les mer  >

Helsehjelp til personer med rusproblemer

03.01.2019 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken « Helsehjelp til personer med rusproblemer » er 2. utgave av denne antologien. Formålet med boken er å gi leseren en innføring i ulike typer helsehjelp til personer med rusmiddelproblemer. Forfatternes bakteppe er forskning fra Norge og...

Les mer  >

Profesjonelle samtaler med ungdom. Et utviklingsfremmende perspektiv.

19.11.2018 | Omtalt av Lena Benedicte Müller

En bok om å hjelpe ungdom til å forstå seg selv Forfatteren Per Petterson sa i en forfattersamtale at det hadde vært en overveielse, et kvantesprang for ham å bruke ordet «deilig» om noe. Ordet var for stort, for ham ville ordet «fint» falle ham...

Les mer  >

Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid

18.10.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

Bengt Karlsson og Marit Borg er redaktører for antologien « Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid » - med undertittel « Recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling ». Redaktørene er begge professorer i psykisk...

Les mer  >

Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv

05.10.2018 | Omtalt av Rikke Raknes

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at folkehelse og livsmestring er ett av tre temaer som skal gå igjen på tvers av fagene gjennom hele grunnskolen. Det er ett av flere tiltak som igangsettes for å ruste dagens unge for fremtiden og yrker vi i dag...

Les mer  >

Når barn er pårørende

26.09.2018 | Omtalt av Titti Huseby

Dette er boken jeg så vidt – og heldigvis – rekker å stifte bekjentskap med i siste semester av mitt yrkesaktive liv. Boken som skulle stått på pensumlisten da jeg var sosionomstudent på begynnelsen av 70-tallet, og fulgt meg gjennom et praksisfel...

Les mer  >

Skolefravær – Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

04.09.2018 | Omtalt av Elin Hesjevik

Hva er skolevegring? Hvordan kan vi forebygge skolefravær generelt – og skolevegring spesielt? Hvilke tiltak kan iverksettes når elever unngår skolen? Trude Havik har viet boken «Skolefravær – å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring» til ...

Les mer  >

«TALE ELLER TIE» om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser

17.07.2018 | Omtalt av Tine Kristiansen

Boken «Tale eller tie» gir en god og praktiskrettet oversikt over regler om spørsmål knyttet til plikten norske borgere har til å varsle om - og avverge alvorlige lovbrudd og forholdet til taushetsplikten. Forfatter Morten Holmboe har skrevet en...

Les mer  >

Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring

14.06.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

Boka « Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring », er skrevet av Anne-Marie Aubert og Inger Marie Bakken. Aubert er dosent i tverrfaglig veiledning og Bakke er førsteamanuensis i pedagogikk, begge ansatt ved...

Les mer  >

Tett på – Frafall i skolen og psykisk helse

14.05.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

« I løpet av en periode på 8-10 år har vi bistått elever som ikke har vært tilstede på ungdomsskolen i det hele tatt, eller har et skolefravær som til sammen kan omfatte 2-3 år. Heldigvis har det arbeidet vi har gjort vært positivt, og mange av...

Les mer  >

Recovery. Tradisjoner, fornyelser og praksiser

23.04.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

« Recovery. Tradisjoner, fornyelser og praksiser », er skrevet av Bengt Karlsson og Marit Borg. Begge forfatterne er professorer i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Sørøst-Norge. Recovery er «hot» for tiden....

Les mer  >

Kva ser vi - Kva gjer vi? Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver

26.02.2018 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Boka er skrevet av Inge Nordhaug. Han er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri, og er tilsett ved RVTS Vest. Solid fagbok for skole og barnehage om et alvorlig tema. Barnevoldsutvalgets utredning  Svikt og svik   (Olsen, 2017) adresserte...

Les mer  >

Robuste barn. Gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv

12.02.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

« Robuste barn », med undertittel « gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv », er skrevet av Per Schultz Jørgensen. Jørgensen er professor i sosialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Han har bakgrunn som lærer i...

Les mer  >

Myter om aldring. Et psykologisk perspektiv

07.11.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Er Mick Jagger en gammel mann? «Sex and drugs and rock and roll» kan liksom ikke helt matche våre forestillinger om alderdom? Overskriften i introduksjonskapitlet sender leseren rett i et par refleksjonssløyfer. Hva er våre oppfatninger om aldring...

Les mer  >

Bokomtale: Kritiske perspektiver i helsefagene – Utdanning, yrkespraksis og forskning

01.09.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Antologien «Kritiske perspektiver i helsefagene – Utdanning, yrkespraksis og forskning» er redigert av Marte Feiring, Ingrid Knutsen, Truls Juritzen og Kristian Larsen. Kapittelforfatterne tilhører et nettverk av forskere omtalt som «Kritiske...

Les mer  >

Bokserie om intervensjoner rettet mot barn og unge

30.05.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Nå er en bokserie tilgjengelig som tar for seg ulike intervensjoner rettet mot barn og unge. Vegard A. Schancke har lest og skrevet en egen omtale for hver av de fire bøkene, som alle tar for seg evidensbaserte metoder i et samfunnsperspektiv....

Les mer  >

Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk

28.04.2017 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Boka er en antologi redigert av Kristian Andenæs og Jørunn Møller (2016). Kristian Andenæs er professor emeritus i rettssosiologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Jorunn Møller er...

Les mer  >

Foreldresamarbeid i barnehagen, til barnets beste

20.03.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken « Foreldresamarbeid i barnehagen, til barnets beste » er skrevet av Ingeborg Tveter Thoresen. Thoresen har vært førstelektor ved Høgskolen i Vestfold, rektor ved samme institusjon og en aktiv, anerkjent foredragsholder for barnehageansatte...

Les mer  >

De frafalne. Om frafall i videregående opplæring

06.03.2017 | Omtalt av Bergljot Baklien

De frafalne. Om frafall i videregående opplæring,  er en antologi redigert av Kaja Reegård og Jon Rogstad. Begge redaktørene er sosiologer og forskere ved FAFO.  Det store antallet ungdommer som ikke fullfører videregående skole skaper bekymring,...

Les mer  >

Rusmiddelavhengighet

10.01.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken «Rusmiddelavhengighet» er skrevet av Terje Simonsen. Simonsen er lege og arbeider innen rus- og avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge.  Han er i tillegg førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø / Norges Arktiske...

Les mer  >

Konstruktive hjelpesamtaler

02.01.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

«Konstruktive hjelpesamtaler», med undertittel: «Mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgivning, mentoring og coaching» er skrevet av Cato R.P. Bjørndal. Bjørndal er dosent i veiledningspedagogikk og leder en forskningsgrupp...

Les mer  >

Ingen murer er for høye. Mitt liv med dop, kriminalitet og politikk

01.12.2016 | Omtalt av Willy Pedersen

Da filmen  Store gutter gråter ikke  - om et samarbeid mellom Oslo fengsel og Tyrili-kollektivet - kom i 1995, var den noe nytt: Realistisk og tett på karakterene viste den små seiere og store nederlag i rusmiljøet, og folk strømmet til kinoene. D...

Les mer  >

Barnesamtaler. Det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med samspillsvansker

24.11.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

Boka er skrevet av Emilie Kinge; spesialpedagog, forfatter, kursholder og veileder med lang erfaring fra blant annet barnehage og PP-tjeneste.  Dette er en revidert utgave av boka " Barnesamtaler " utgitt i 2006. Denne reviderte utgaven er fornyet...

Les mer  >

Sinte, unge villfarne menn. Vårt medansvar

31.10.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

Forfatter Arne Klyve er samfunnsviter og samfunnsdebattant med lang erfaring fra ulike deler av rus – og oppvekstfeltet. Dette er en revidert versjon av " Sinte unge menn i kunnskapssamfunnet " fra 2009, med et tydeligere klasseperspektiv og et...

Les mer  >

Hjem og skole. Hvordan etablere et samarbeid til elevenes beste?

21.10.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

Boka er skrevet av Thomas Nordahl, professor i pedagogikk og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.   Forskningen viser at lærere mangler kompetanse på hvordan samarbeidet mellom hjem og skole bør foregå. I...

Les mer  >

Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

12.10.2016 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken «Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse» - med undertittel: «Kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin», er skrevet av Rolf W. Gråwe (red.), Aase Grebstad og Robert Sjøholt. ...

Les mer  >

Et bedre liv. Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske problemer

28.09.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

Dette er en antologi med mange bidragsytere fra ulike deler av rus- og psykisk helsefeltet, både fra hjelper-, bruker- og forskersida. Redaksjonen har bestått av Anne Landheim, Frøy Lode Wiig, Marit Brendbekken, Morten Brodahl og Stian Biong. Boka...

Les mer  >

Spillavhengighet – gaming og gambling

11.09.2016 | Spillavhengighet – gaming og gambling

Boken «Spillavhengighet – gaming og gambling» er en antologi vokst ut av et spennende fagmiljø ved KoRus-Øst og Høgskolen i Lillehammer. Redaktører er sosialantropolog og spesialrådgiver ved KoRus-Øst, Stian Overå og professor i sosialt arbeid ved...

Les mer  >

Trygghetssirkelen – en tilknytningsbasert intervensjon

07.09.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

"Trygghetssirkelen – en tilknytningsbasert intervensjon"  er skrevet av Bert Powell, Glen Cooper, Kent Hoffman og Bob Marvin. Det er disse fire som har utviklet trygghetssirkelen, og alle har omfattende utdanning og erfaring fra barne- og...

Les mer  >

Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

30.06.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

«Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner» er redigert av Reidun Follesø og Catrine Torbjørnsen Halås, begge tilknyttet Nord universitet, og Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning. Boka har sitt utspring ...

Les mer  >

Jeg trenger noen å være glad i

06.06.2016 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken «Jeg trenger noen å være glad i», er skrevet av Grete Lillian Moen. Moen er klinisk barnevernspedagog og familieterapeut med lang fartstid innen barnevern og psykisk helsevern.   Boken retter seg i første rekke mot studenter innen barnevern,...

Les mer  >

Hva jeg snakker om når jeg snakker om forskning

27.05.2016 | Omtalt av Bergljot Baklien

Boka «Hva jeg snakker om når jeg snakker om forskning» er skrevet av Jørgen G. Bramness. Han er spesialist i psykiatri, har en doktorgrad i farmakologi, og er forskningsdirektør ved SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) ved Universitetet...

Les mer  >

Det går for sakte... i arbeidet med psykisk helse og rus

18.02.2016 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken « Det går for sakte... i arbeidet med psykisk helse og rus » er en samling essay redigert av Bengt Karlsson. Bengt Karlsson er professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. De 15 bidragsyterne har alle lang fartstid i...

Les mer  >

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

28.01.2016 | Omtalt av Vegard A. Schancke

« Hvordan krenkede barn blir syke voksne » er skrevet av Anna Luise Kirkengen og Ane Brandtzæg Næss. Kirkengen er tidligere allmenlege og nå professor i allmenmedisin ved UiT/Norges Arktiske Universitet og ved NTNU i Trondheim. Kirkengen er også...

Les mer  >

Nye psykoaktive stoffer. En rusmiddelrevolusjon?

26.11.2015 | Omtalt av Vegard A.Schancke

«Nye psykoaktive stoffer. En rusmiddelrevolusjon?» er en antologi med Anne Line Bretteville-Jensen og Ola Røed Bilgrei som redaktører. Bretteville-Jensen er forskningsleder og Bilgrei er stipendiat ved Statens institutt for rusmiddelforskning...

Les mer  >

Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger

20.10.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

Boken « Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger », er en antologi redigert av Dagfinn Ulland, Anne Brita Thorød og Erna Ulland. Dagfinn Ulland er professor ved Universitetet i Agder, Institutt for religion, filosofi og historie. Han er...

Les mer  >

Inkluderende læringsmiljø

09.10.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

" Inkluderende læringsmiljø " er skrevet av Inger Bergkastet, Charlotte Duesund og Tone Skyseth Westvig. Forfatterne arbeider alle som veiledere i Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten i Oslo. Forfatterne har lang erfaring fra skolearenaen som...

Les mer  >

Forebygging av kriminalitet

22.09.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

«Forebygging av kriminalitet»  er skrevet av Tore Bjørgo. Bjørgo er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen i Oslo og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Bjørgo har i mer enn 25 år forsket på kriminalitetsforebygging,...

Les mer  >

Ungdom, vold og overgrep – skolen som forebygger

21.09.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

"Ungdom, vold og overgrep – skolen som forebygger»  er skrevet av Carolina Øverlien. Øverlien er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Denne boken bygger på en tidligere utgivelse fra 2012:  «Vold i hjemmet –...

Les mer  >

Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner

15.09.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

«Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner»  er skrevet av Øyvind Kvello. Kvello er forsker ved RBUP Øst og professor II i psykologi ved UiT. 1.utgave av denne boken kom i 2010. Førsteutgaven og denne utgaven fra 2015, bygger på den tidligere...

Les mer  >

Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende

31.08.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

« Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende » er skrevet av en gruppe erfarne klinikere og forskere knyttet til forskernettverket «Barn som pårørende». Dette kompetansenettverkets mål og mandat er å samle, systematiskere...

Les mer  >

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

31.08.2015 | omtalt av Vegard Schancke

«Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge» , er skrevet av Terje Ogden. Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret – Unirand og professor II ved Psykologisk Institutt ved UiO. Boken bygger på, og er en videreføring av den tidlige...

Les mer  >

Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos voksne

20.03.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos  voksne, er skrevet av Hanne Holland, og utgitt på   Gyldendal norsk  forlag  (2013)    Hanne Holland er spesialpedagog, MST-terapeut og har bred  arbeidserfaring med barn og ungdom....

Les mer  >

Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet

20.03.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

Boken:  Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet,  er skrevet av Ivar Frønes og Halvor Strømme, og utgitt på  Gyldendal Norsk forlag  (2014)   Ivar Frønes er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved...

Les mer  >

Relasjonskompetanse

05.05.2012 | Omtalt av Vegard Schancke

Boken «Relasjonskompetanse» er forfattet av Jan Spurkeland. Spurkeland har lang lederpraksis fra skoleverket og næringslivet.  Tema for boken er relasjonskompetanse - hva dette er, betydningen av denne kompetansen i menneskeorientert virksomhet og...

Les mer  >

….og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis

20.03.2010 | Omtalt av Vegard Schancke

  ...og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis er skrevet Lisbeth Iglum Rønhovde, for  Gyldendal norsk forlag  (2010).   Lisbeth Iglum Rønhovde er spesialpedagog, pp-rådgiver og kursholder  Boken inviterer alle...

Les mer  >

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)