Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner

15.09.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

«Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner» er skrevet av Øyvind Kvello. Kvello er forsker ved RBUP Øst og professor II i psykologi ved UiT.

1.utgave av denne boken kom i 2010. Førsteutgaven og denne utgaven fra 2015, bygger på den tidligere boken: «Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling» fra 2007. Ny utgave begrunnes først og fremst i ny, oppdatert forskning og fagutvikling.  

Boken er en omfattende kunnskapsoversikt innrettet mot å yte hensiktsmessig hjelp til våre mest sårbare barn og unge. Dette er definert å være barn og ungdom som utsettes for omsorgssvikt, mishandling og/eller seksuelle overgrep. «Barn i risiko» retter seg i første rekke mot barnevernets arbeidsfelt. Bokens hovedprosjekt er å tilby oppdatert, forskningsbasert kunnskap på alle sentrale arbeidsområder innen barneverntjenesten. Tanken er at dette kan underbygge den komplekse praksisen og de kvalitetskrav statlige føringer legger opp til. Boken er imidlertid relevant for alle som arbeider med barn og ungdom.

Bokens teoretiske tyngdepunkt er den såkalte transaksjonsmodellen. Modellen er på mange måter et moderne svar på diskusjonen om «arv» og «miljø». Transaksjonsmodellen er en type «paraply-teori» som ser menneskets utvikling i et biopsykososialt helhetsperspektiv. Risiko- og beskyttelsesfaktorer er nerven i transasjonsmodellen, og Kvello gjør en grundig jobb med å beskrive, drøfte og belyse risiko- og beskyttelsesfaktorer koplet mot de problemområder som fokuseres på i tekstene.  

Figur: Kompleks, gjensidig påvirkning mellom risiko- og beskyttelsesfaktorer«Barn i risiko» er en sjeldent omfangsrik fagbok. Kunnskapsoversikten er kort og godt enorm. Bokens nærmere 160 sider bare med litteraturreferanser - med små fonter - sier litt om bredde og dybde. Hovedtekstene er spekket med referanser til studier fra inn- og utland. Svært mange av studiene er fra de siste årene, men Kvello drar samtidig mange faghistoriske linjer for leserne.

Boken har et introduksjonskapittel som belyser en del grunnleggende perspektiver ift de tema som er bokens hovedanliggende. Kvello drøfter også her forskningens plass og rolle i et kritisk perspektiv, blant annet hvordan forskningsresultater har en lei tendens til å presenteres som absolutte, kontekstfrie sannheter. I diskusjonen om blant annet evidensnivåer, understreker Kvello betydningen av at det er mønstre av forskningsfunn praksisfeltet bør basere seg på, ikke enkeltstående studier og evalueringer. 

Kvello tar for seg temaene: Selvregulering/tilknytning/mentalisering, psykisk helse og sosial fungering, omsorgssvikt, mestringsperspektiver, seksuelle overgrep, barn av rusmiddelmisbrukere og fysisk avstraffelse, mishandling og vold. Kvello belyser og drøfter fenomenene/definisjonene, oppdatert forskning på hvert av områdene – inkludert forskning på relevante tiltak - og kopler så dette med det konkrete, praktiske barnevernsfaglige arbeidsfeltet.

Sosialt arbeid og barnevernsarbeid har ifølge Kvello hatt betydelig forankring i ideologi, politisk teori og fagpersoners læring gjennom praksis – og i langt mindre grad vært forskningsbasert. Boken kan nok leses som en reaksjon på dette. Tekstene suppleres med informasjonsbokser, sjekklister og praksiseksempler. Det finnes også tilgengelig en elektronisk undersøkelsesmal som boken støtter opp om, og som ifølge Kvello er mye i bruk i norske kommuner. 

«Barn i risiko» er et imponerende oppslags-/inspirasjons- og kunnskapsverk.

Utgitt av Gyldendal Norsk Forlag

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)