Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Et bedre liv. Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske problemer

28.09.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

Dette er en antologi med mange bidragsytere fra ulike deler av rus- og psykisk helsefeltet, både fra hjelper-, bruker- og forskersida. Redaksjonen har bestått av Anne Landheim, Frøy Lode Wiig, Marit Brendbekken, Morten Brodahl og Stian Biong.

Boka dreier rundt fjorten unike brukerhistorier. Alle de fjorten forteller om sin vei inn og ut av problemene. Fellesnevneren her er recovery. Hva betyr så det? Det betyr kort fortalt, i følge forfatterne, at "..livet oppleves bedre". Hva er egentlig bedring, og hvem sitt mål for bedring gjelder? Det er lett å tenke at bedring er rusfrihet, full jobb, mann og barn. Men bedring for meg er ikke nødvendigvis det samme som bedring for deg. Hva som er det gode liv, er det ingen av oss som har fasiten på.

Dette er en lærebok for studenter innenfor helse og sosial, medisin og psykologi. Det er også en høyaktuell bok for fagfolk innenfor de samme områdene. Brukere, pårørende, politikere og ansatte i helse- og sosialfeltet både på kommune- og spesialistnivå er andre viktige målgrupper.

Boka er tredelt. En innledende del hvor selve begrepet og fenomenet recovery blir presentert og forklart, og hvor aktuell forskning oppsummeres. Deretter hoveddelen med alle de fjorten personlige historiene. Til slutt en avsluttende del hvor ulike personer fra fagfeltet analyserer, kommenterer og reflekterer rundt historiene. Her får vi også beskrivelser av hvordan man kan jobbe med recovery i kommunen, hvordan selvhjelpsgrupper fungerer, samt et kritisk blikk på hele recovery-perspektivet som sådan.

Recovery er ikke en behandlingsideologi. Begrepet kan beskrives, forstås og brukes på mange ulike vis, og er i slekt med perspektiver og begrepet som empowerment, resiliens, åpen dialog, helsebegrepet og salutogenese. Helt sentralt er fokuset på personens egen arbeidsinnsats og prosesser - det å finne måter å ta kontroll over eget liv - med eller uten hjelp fra andre.

Fellesskap og tilhørighet, aktivitet og mening i hverdagen, aksept og forsoning, identitet og det å kunne ta del i egen bedring, er noen av fellestrekkene som går igjen i de fjorten historiene. De er både like og ulike. Like i den forstand at de har det personlige grepet, den indre styringa av egen bedringsprosess. Ulike fordi veien til målet er så veldig forskjellig.

Dette er en bok som gjør inntrykk! Jammen er de modige de fjorten som deler så mye med oss. De personlige historiene er sterke, og det er vondt å lese om så mye svik, skam, ensomhet og utenforskap. På samme tid er det også en god bok å lese. God fordi vi får høre de vellykka historiene. Og det er, skal vi tro boka, mange flere enn man skulle tro. Her er det mange skjebner, men også mye håp. Det er kanskje det viktigste jeg sitter igjen med – at det er håp for alle. Uansett hva man sliter med, hvor lenge en har slitt med det og hvor mange ganger tidligere man har forsøkt å slutte eller endre seg.  

Vi trenger å høre enkeltmenneskers historier for å bedre forstå bredden og kompleksiteten i rus- og psykisk helsefeltet. Vi trenger også en omforent forståelse om at det verken fins lettvinte eller «one size fits all»-løsninger. Heldigvis er recovery trukket fram av helsemyndighetene som et sentralt perspektiv for alle aktuelle tjenester. Mennesker er ulike, og må bli møtt ulikt. Det er et tankekors i dagens samfunn som helst vil løse alt med evidensbaserte metoder, ferdiglagde pakker og standardiserte løsninger.

Forfatterne ønsket seg en bok som lot både brukere og fagfolks erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap møtes og integreres. Det har de fått til. Boka er realistisk, samtidig som den formidler håp. Det er mulig å få et bedre liv!

Boka er utgitt av Gyldendal Akademisk

 

 

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)