Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende

31.08.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

«Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende» er skrevet av en gruppe erfarne klinikere og forskere knyttet til forskernettverket «Barn som pårørende». Dette kompetansenettverkets mål og mandat er å samle, systematiskere og formidle kunnskap om barn som pårørende. 

Bokens fokusområde er barn som vokser opp med psykisk syke, somatisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre. 

Ifølge redaktørene har vi fått tilgjengelig mye kunnskap de siste årene om at disse barna har en forhøyet risiko for utvikling av egne emosjonelle, sosiale og/eller atferdsmessige problem. Dette er det ene utgangspunktet for boken. I tillegg – og nok i sammenheng med dette - ble lovgivningen endret i 2010 med innføring av nye bestemmelser i helsepersonelloven (kap. 2, § 10a) og spesialisthelsetjenesteloven (kap. 3, § 3-7a), som omhandler plikt til ivaretakelse av mindreårige barn som er pårørende. I dette lovverket defineres barn som pårørende som «barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade»

Hovedhensikten med boken er, ifølge redaktørene, å presentere ulike kunnskapsbaserte tiltak for barn som pårørende og deres familier. Hensikten er å drøfte perspektiver som må ivaretas ved utviklingigangsetting og evaluering av slike tiltak. Målet er å vinne mer kunnskap – og ikke minst, påvirke praksis til beste for de aktuelle barna og deres familier.

Med sine 5 deler: 
Del 1: Oversiktskapitler
Del 2: Familier med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet
Del 3: Familier med somatisk sykdom
Del 4: Implementering av nye tiltak
Del 5: Forebyggingsgrupper

er boken omfattende og bygger blant annet på flere doktorgradsarbeider, den internasjonale forskningslitteraturen på feltet samt en rekke kvalitative og kvantitative studier fra Norge. 31 forfattere, i tillegg til flere kapitler skrevet av personer som selv har vært pårørende barn, underbygger bokens brede tilnærming til temaet. Redaktørene understreker innledningsvis at vi fortsatt har en lang vei å gå med å møte lovens intensjon og gi målgruppen gode, kunnskapsbaserte tiltak som gir resultater på lang sikt. Studier av kliniske sykehusavdelinger med tanke på barneperspektiver som refereres i boken, dokumenterer blant annet dette. Korte oppsummeringer etter hvert kapittel gir leseren en fin, og i mange tilfeller, handlingsrettet oversikt.

Et omfattende nasjonalt program på dette feltet i Nederland, er en sentral «knagg» og viktig inspirasjon i det systematiske arbeidet med barn som pårørende – både som bakgrunn og referanseramme for boken og for det konkrete arbeidet ute i kommuner og innen spesialisthelsetjenesten i Norge. Omfattende forskning, utvikling og evaluering har bidratt til å gi feltet et kunnskapsgrunnlag og en konkretisert tiltaksportefølje.

Figur: Illustrasjon av omfattende, multimodul-tilnærming til forebygging for barn av psykisk syke foreldre i Nederland. 

Fokus på implementering av ulike innsatser er en klar styrke ved boken. Denne delen vever sammen generell kunnskap fra implementeringsforskningen med konkrete, systematiserte erfaringer og forskning på norske innsatser. Både her og ellers i boken, kommer brukerstemmen tydelig fram som et gyldig og nyttig perspektiv og korrektiv. Forfatterne står med hode, bein og armer både i forskning – og i praksis.

Forfatterne lykkes i sin flerfaglige tilnærming. Leserne – både fra praksis- og forskningsfeltene – vil finne nyttig fagstoff både i dybde og bredde. Gjennom å gi brukerstemmene en betydelig plass, er boken innovativ i måten den binder sammen forskning, praksis og erfaring.

Utgitt av Fagbokforlaget
 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)