Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Konstruktive hjelpesamtaler

02.01.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

«Konstruktive hjelpesamtaler», med undertittel: «Mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgivning, mentoring og coaching» er skrevet av Cato R.P. Bjørndal. Bjørndal er dosent i veiledningspedagogikk og leder en forskningsgruppe ved Norges arktiske universitet (UiT). Bjørndal har i en årrekke drevet veilederutdanning og forsket på veiledning og andre hjelpesamtaler.  

Bokens tema er kunsten å hjelpe mennesker å mestre gjennom samtaler. Bjørndals pedagogiske grep for å belyse, undersøke, drøfte og gi råd om denne kunsten, er å bygge opp tekster i 2 bolker: Del 1 omhandler hjelperens fundament med vekt på å bygge konstruktiv relasjon og forståelse. Del 2 omhandler det Bjørndal beskriver som hjelperens konstruktive drivkrefter: Mestringsorientering, styrkende posisjonering, perspektivutforskning, bruk av spørsmål, mestringsorientert feedback, samtalestruktur, visualisering, grupper og bruk av teknologi. Bokens to bolker er fundamentert på en solid faglig såle av «stål, betong og avrettingsmasse»: Konstruktivismen. En slik læringsforståelse ser mennesker som unike og aktive kunnskapsprodusenter.  

Vi kan finne hyllemetere med bøker på glanset papir om «coaching» og veiledning av ymse slag. Vi kan finne oppskrifter og modeller som lover suksess og framgang. Bjørndal har imidlertid samlet Nordens største videobaserte forskningsmateriale om veiledning. Dette unike materialet koplet med en stor bredde i faglige referanser danner grunnlag for et solid kunnskapsgrunnlag, konkrete eksempler og råd om praksis. Skulle man savne noe, er det kanskje en «tykkere» beskrivelse og drøfting av veiledningens mulighetsrom, for eksempel hvordan institusjonelle rammer, politiske prioritering og innføring av styringssystemer som New public management kan prege veiledningen som virksomhet.   

Boken retter seg mot veiledere og veisøkere innen skole, barnehage, utdanning, helsevesen, næringsliv samt offentlige og private organisasjoner. Bjørndal leverer et troverdig og velfundert bidrag til en sentral utfordring i det postmoderne samfunnet: Å fremme mer konstruktive hjelpesamtaler.

Utgitt av Gyldendal Norsk Forlag

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)