Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv

05.10.2018 | Omtalt av Rikke Raknes

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at folkehelse og livsmestring er ett av tre temaer som skal gå igjen på tvers av fagene gjennom hele grunnskolen. Det er ett av flere tiltak som igangsettes for å ruste dagens unge for fremtiden og yrker vi i dag ikke kjenner til.

Med denne boken gir Anne Sælebakke sitt innspill til hvordan livsmestring helt konkret kan settes på dagsorden i skolen. Hennes innfallsvinkel bygger på relasjonskompetansen til læreren. Denne må vektlegges på lik linje som fagkompetansen for at skolens samfunnsoppdrag skal kunne realiseres, sier hun, og fortsetter med å kalle gode relasjoner for livsmestringens DNA. Hun skriver videre at relasjonskompetanse er noe av det viktigste vi utvikler her i livet. Det dreier seg om å ta vare på seg selv og andre, være nærværende og empatisk, lytte og anerkjenne.

Sælebakke har en flerfaglig bakgrunn. Hun er både lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har lang erfaring med oppmerksomt nærvær både som veileder og utdanner. Det merkes. Hun skriver med overbevisning og en tydelig faglig styrke. Eksemplene hun bruker er både gode og troverdige og viser stor innsikt i fagområdet og skolen som arena.   

Boka er todelt. Første del tar for seg det teoretiske grunnlaget og hva som er gjort av forskning på området. Andre del er praktisk, og beskriver en rekke ulike øvelser man kan gjøre for å trene opp det oppmerksomme nærværet, både når det gjelder en selv og hvordan det kan gjøres sammen med elevene. Den er lettlest med en tydelig og god disposisjon, og en kan godt hoppe litt frem og tilbake. Den kan også brukes som et oppslagsverk med ulike øvelser en kan gjøre med tilhørende refleksjonsspørsmål. Bakerst i boka er det linker til mer informasjon for de som ønsker det.

Målgruppe er lærere, lærerutdannere og -studenter, spesialpedagoger, veiledere, skoleledere og -eiere, miljøterapeuter, helsesøstre, barnehagelærere og andre som jobber med barn og unge eller bare er opptatt av temaet. 

Boka gir helt konkrete råd og tips på alle nivå; individ, relasjon- og system. Dette er bokas styrke etter min mening. I bunnen ligger den såkalte femkanten, med sine fem grunnkompetanser som viser til det vi allerede kan og har i oss, men som må stimuleres og øves opp for at vi skal kunne nyttiggjøre oss av de. Sentralt er også de tre sidene ved omsorg: man må kunne ta imot omsorg, gi omsorg og ha egenomsorg. Vi må begynne med oss selv er Sælebakkes mantra. Alltid. Du kan ikke forstå andre hvis du ikke forstår deg selv. Du klarer ikke å anerkjenne andre hvis du ikke anerkjenner deg selv. Og du kan ikke gi andre omsorg hvis du ikke har omsorg for deg selv.

Tilknytning, regulering, omsorg og empatisk intelligens er noen av begrepene som blir introdusert og forklart gjennom boka. Sælebakke beskriver en trend der det relasjonelle har tapt plass for det faglige i norsk skole. Det stadig økende presset på karakter og dokumentasjon, har ført til at vi har nedprioritert relasjonene. Dette må snus, sier hun, og argumenterer hardt og godt både for hvorfor og hvordan. Læreren skal ikke bare lære bort fag, men er også en tydelig rollemodell for sine elever. Læreren kan skape lærelyst og mestringstro, eller det motsatte. Løfte opp og bygge ned. Barn og unge, alle egentlig, trenger en solid emosjonell kjernemuskulatur, skriver hun. Skolen må lære bort hvordan være til stede. Hvordan lytte, forstå, akseptere, tolerere, bekrefte og anerkjenne. Eleven må lære å «mate den rette ulven». «Well-being is a skill», skriver hun, og denne må speiles og stimuleres for å styrkes. Det er lærerens nærværs- og relasjonskompetanse som er nøkkelen; det understrekes gang på gang.

Dette er vel så mye en bok om oppmerksomt nærvær, for mange kanskje bedre kjent som mindfulness, som en bok om livsmestring og skole. Det er nettopp det oppmerksomme nærværet Sælebakke mener må inn i skolen og i lærerutdanningene. Fagpersonlig utvikling kaller hun det. Begge deler må være i fokus, både under utdanning og etterpå. 

Sælebakke er svært overbevisende når hun argumenterer for hvorfor oppmerksomt nærvær er så viktig. Så overbevisende at jeg endte med å gjøre flere av øvelsene selv underveis mens jeg leste. Og hun har jo rett, i dagens samfunn med høyt tempo og stadig nye krav, trenger vi alle å stoppe litt opp i blant, gire ned og puste med magen. Vi trenger alle noen pauser – nå tar jeg en!   

Boken er utgitt av Gyldendal Akademisk.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)