Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Sinte, unge villfarne menn. Vårt medansvar

31.10.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

Forfatter Arne Klyve er samfunnsviter og samfunnsdebattant med lang erfaring fra ulike deler av rus – og oppvekstfeltet. Dette er en revidert versjon av "Sinte unge menn i kunnskapssamfunnet" fra 2009, med et tydeligere klasseperspektiv og et polarisert Europa som bakteppe. Målgruppa er fagfolk som arbeider med unge og oppvekst: lærere, skolens hjelpeapparat, sosial- og helsearbeidere, samfunnsvitere, politi og studenter. Også politikere kan med hell lese boka. 

Hovedtema er de unge i dagens samfunn. Et samfunn som i følge Klyve i liten grad evner å tilfredsstille de unge, men heller skyver de mot ekstreme former for utmelding. Det gjelder særlig gutter og unge menn som lever i ytterkant eller helt på utsiden av samfunnet. De utgjør en stor gruppe som har fått problemer med overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn, og som blir tapere fra tidlig alder i et samfunn der praktisk kunnskap nedvurderes.

Klyve veksler mellom ulike nivåer. Han forsøker å vise hvordan det som skjer på makronivå får betydning på mikronivået, og han veksler mellom nærhet og distanse i sine beskrivelser. Refleksjon og retorikk, kritisk teori, tvil og tvisyn er stikkord. Her fins ingen fasit, alle ser vi bare en del av helheten. Helt til slutt i boka ligger det derfor et appendix med ulike fagetiske tvilstema, for de som ønsker videre diskusjon. Boka inneholder for øvrig mange referanser til ulike fagområder som filosofi, psykologi, sosiologi og pedagogikk. Ikke minst inneholder den massevis av referanser til fagbøker, kronikker og artikler. 

Boka handler om mange ting. Sinne selvsagt. Men også om marginalisering og stigmatisering, om kunnskapssamfunnet, skam, sosial ulikhet og utjevning, radikalisering, globalisering, fattigdom og eksklusjon, diagnosesamfunnet, solidaritet og New Public management. For å nevne noe. Her settes ting i en større sammenheng: over 70 % av unge tenåringsjenter oppgir shopping som viktigste hobby, hvert 5. sekund dør et barn under 10 år av sult og det blir mer og mer vanlig at unge jenter ønsker seg nye pupper til konfirmasjonen. Men først og fremst handler den om de sinte unge mennene. Hvem er de? Hvorfor er de sinte? Hva gjør de med sinnet sitt? Hvem sin skyld er det? Klyve stiller mange spørsmål, og kommer med mange svar. Han setter det inn i en overordna kontekst og peker på samfunnsutvikling og strukturer som hemmer og fremmer, og er sterkt kritisk til hvordan mange individualiserer disse unges utenforskap. Samfunnet har større innflytelse på levekår, livskvalitet og fremtidshåp enn hver enkelt av oss, sier han.

Mye plass er viet Bourdieu og hans kapitalbegrep og Honneths anerkjennelse og krenkelse. Manglende anerkjennelse og opplevelse av krenkelser er kanskje den største risikofaktoren hevder Klyve. Han dveler rundt flere kompliserte begreper. Redegjør og forklarer, spør og svarer, eksemplifiserer og ser ting i sammenheng.

Dette er klar og tydelig samfunnskritikk. Klyve viser sitt ståsted, godt ute på den politiske venstresida. Her er det brennende forsvar av fellesskolen og offentlig barnehage, som kanskje de viktigste virkemidlene for å utjevne sosiale skillelinjer. Han sparker i flere retninger; mange er de som får passet sitt påskrevet.

 

Klyve er spissformulert og har et godt språk."I Europa i dag redder vi banker, ikke barn" og "..interessen for kongehuset er større enn interessen for politikk i Norge" er bare noen eksempler på hans, drøye vil mange kanskje mene, formuleringer. Nettopp det at han tør å sette ting så på spissen, gjør dette til en ekstra interessant bok å lese syns jeg. 

Boka har et stort spenn, og beskriver både sinnet i den vestlige verden og sinnet mot den vestlige verden ved hjelp av sosiale og strukturelle forståelser. Klyve stiller viktige og vanskelige spørsmål, og bidrar til perspektivmangfold i et område som ofte er preget av dominante fortellinger av problemets art, årsak og løsning. Vi blir personlig oppfordret til å gjøre noe, jamfør undertittelen vårt medansvar. Så gjenstår det bare å se da, om oppfordringen blir tatt!

Boka er utgitt på Fagbokforlaget 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)