Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Tett på – Frafall i skolen og psykisk helse

14.05.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

«I løpet av en periode på 8-10 år har vi bistått elever som ikke har vært tilstede på ungdomsskolen i det hele tatt, eller har et skolefravær som til sammen kan omfatte 2-3 år. Heldigvis har det arbeidet vi har gjort vært positivt, og mange av elevene har gjennomført videregående skole med gode resultater. Vi undrer oss over hvordan det er mulig at en ungdom kan være hjemme nesten hele ungdomsskoletiden uten at det settes i gang tiltak som faktisk har effekt…»

Boken «Tett på – Frafall i skolen og psykisk helse» er skrevet av Maila Inkeri Olsen og Lene Holmen. Begge forfatterne er allmenlærere i «bunnen» med lang og allsidig fartstid fra skoleverket og hjelpetjenester. Begge forfatterne har videreutdanning i spesialpedagogikk og lang erfaring fra arbeid med skolevegring og frafallsproblematikk. Forfatternes daglige utkikkspost, er en videregående skole i Akershus. På denne skolen arbeider de ved en avdeling som gir et midlertidig alternativ og fleksibelt tilbud til elever som står i fare for å ikke fullføre ordinært løp i videregående skole.

«Tett på» er en solid sammenkverning av konkrete erfaringer med en utsatt og ofte negativt omtalt elevgruppe, egen og andres forskning om frafall og skolevegring. Temaet er høyst aktuelt og «snakker» egentlig til alle oss som er foreldre, eller som på ett eller annet vis er opptatte av barn og unges ve og vel. Et sentralt folkehelsebilde i vårt samfunn, er at de fleste ungdommer klarer seg bra og trives både med foreldre og skolen, har god helse og mestrer hverdagen. Samtidig er det en bekymringsfull stor gruppe – både i Norge og land det er naturlig å sammenlikne oss med – som vurderes å være frafalne. Det dreier seg om en stor og uensartet ungdomsgruppe, som av sammensatte grunner ikke fullfører videregående skole etter samfunnets normer. 

Forfatternes undring og systematiske arbeid har frambrakt nyanserte elevhistorier. Astrid, Marthe, Petter, Morten og Maria lyssetter statistikk og forskning med menneskelige virkelighetsbilder. Det er lett å ta imot forfatternes invitasjon. Komplekse fenomener, begreper og forskning blir tryllet om til fattbare størrelser og engasjerer leseren i runder av historiesnutter og refleksjonsspørsmål.  Bokens teoretiske univers er systemisk tenkning. Dette kan avleses som tydelige avtrykk i fenomenforståelse, og i de konkrete verktøy og tilnærmingsmåtene som presenteres. Forskning på tiltak som ikke ser ut til å fungere, kontrasteres mot tilnærminger som både erfaring og forskning viser bidrar til empowerment – eller kanskje vi kunne anvende begrepet «recovery» i denne sammenhengen. 

Fra metastudier og omfattende pedagogisk forskning, har vi lært mye om relasjonsledelse og betydningen av relasjonskompetanse i møte med elever. Forfatterne insisterer på at slik kompetanse må ligge i bunnen for de verktøy og tilnærmingsmåter som anvendes. Vi kan gjenkjenne evalueringssirkelen fra evidensbaserte amerikanske program som MST (Multi Systemisk Terapi). Dette er koplet mot en norsk virkelighet og norsk pedagogisk forskning på en handlingsrettet og elegant måte. 

«Tett på» er til ettertanke, læring og inspirasjon. «Vente og se holdningen» må ifølge forfatterne erstattes med handling og oppfølging. Vi kan rett og slett ikke akseptere at 1/3 av våre ungdommer sendes på hodet ut av skoleverket som frafalne!      

Boka er utgitt av Fagbokforlaget

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)