Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos voksne

20.03.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos  voksne, er skrevet av Hanne Holland, og utgitt på  Gyldendal norsk  forlag (2013)
 
 Hanne Holland er spesialpedagog, MST-terapeut og har bred  arbeidserfaring med barn og ungdom.

Hollands grunnleggende postulat, er at barn ikke endrer atferd uten at de viktige voksne rundt barnet også gjør det. I historisk perspektiv, kan dette virke som et noe utradisjonelt syn på atferdsproblemer blant barn og unge.  Hollands teoretiske og metodiske ståsted er godt forankret i forskning, fagutvikling og praksis med anerkjente tiltaksprogrammer mot problematferd som MST, PMTO og Webster-Stratton.

Holland forstår sosiale og emosjonelle vansker i en systemteoretisk kontekstmodell. Dette innebærer en perspektivendring fra det tradisjonelle individfokuset til en systemforståelse. Fokus er på «her og nå» - ikke på årsaksforklaringer som peker bakover i tid. Inspirert av naturvitenskapen, tenker en gjerne i en lineær årsaksforståelse. En sirkulær årsaksforståelse, er ifølge Holland langt mer hensiktsmessig.  Hollands perspektiv frigjør kapasitet og energi til å ta tak i elementer de involverte faktisk kan påvirke her og nå. Her tilbyr hun en analysemodell basert på og inspirert av overnevnte programmer. Dette er en 10-trinns systemanalyse som bør danne basis for alle tiltak, ifølge Holland. Modellen er en praktisk, målrettet veileder for definering av et problem, prioritering av handlingsalternativer, konkretisering av delmål og handlinger samt fortløpende evaluering av innsatsen. 

Holland anvender analysemodellen på 6 områder som forskningsbasert kunnskap har dokumentert som særlig sentrale faktorer ved atferdsproblem: God autoritet, positiv oppmerksomhet, grensesetting og konsekvenser, gode beskjeder / kommunikasjon, stoppe konflikter på et lavt nivå og sosiale ferdigheter. Holland gir i boken en konkret guide til handling for å møte problematferd på en systematisk, målrettet og kunnskapsbasert måte.

Holland gir et prisverdig bidrag til å bringe forskningsbaserte innsatser hjemmehørende i lisensierte og godt evaluerte tiltaksmodeller til praksisfeltet i en konkret, tilgjengelig og anvendbar form. Et kritisk spørsmål er kanskje hvordan skolering/kompetanseheving, egenevaluering/veiledning og praktisk gjennomføring skjer i en «hybrid-modell» uten de rammer som tilbys innen nevnte programmer. På den annen side, er prinsippene kunnskapsbaserte, ikke lisensierte og bør være del av praksisfeltets «verktøykasse».  

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)