Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Å bli utsatt for mobbing gir økt risiko for helseproblemer og sosiale vansker

12.01.2017 | Redaksjonen

Det å bli utsatt for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser, og det er behov for å utvikle et system for tett oppfølging av de som har blitt mobbet. Dette kommer frem i en norsk kunnskapsoppsummering fra Læringsmiljøsenteret og RKBU Vest.

Tall fra Elevundersøkelsen og Ungdata viser at over 50 000 norske barn og unge i grunnskole og videregående skole utsettes for mobbing regelmessig. Erfaringen etter mer enn 30 år med systematisk innsats mot mobbing er at det er vanskelig å forebygge all mobbing. Mange barn og unge blir utsatt for alvorlige belastninger på grunn av mobbingen. Ifølge forfatterne av kunnskapsoppsummeringen, er det viktig å belyse hvilke skader de som blir mobbet kan få, og hva som kan gjøres for å motvirke disse skadevirkningene. Oversikten skal legge grunnlaget for iverksetting av effektive tiltak for barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Den skal også identifisere forskningsbehov på fagområdet.

På oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har Læringsmiljøsenteret sammen med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Research Helse utarbeidet denne kunnskapsoppsummeringen. Forfatterne har gått gjennom relevant forskning om konsekvenser av å bli utsatt for mobbing for helse, sosial situasjon, læringsresultat og funksjon i skolen. Den gir også en oversikt over forskning som er relevant for å identifisere forhold som beskytter mot at det å bli utsatt for mobbing resulterer i varige skadevirkninger, og forhold som kan øke risikoen for at dette skjer. Til slutt gis det en oversikt over relevant tiltaksforskning.

Forskningsgjennomgangen viser at det å bli utsatt for mobbing er en alvorlig psykososial belastning som utgjør en betydelig risiko for til dels alvorlige psykiske helseproblemer. Det kan eksempelvis føre til angst og depresjon, symptomer på posttraumatisk stress (PTSD-symptomer) samt selvskading, selvmordstanker og selvmordsforsøk. Studien viser videre at det å bli utsatt for mobbing har sammenheng med økt fravær fra skolen og dårligere skoleprestasjoner. For de som blir utsatt for alvorlig mobbing, kan det være snakk om en reduksjon på mer enn ett karakterpoeng.

Kunnskapsoppsummeringen viser at systematisk oppfølging av dem som blir mobbet, er viktig for å forebygge skadevirkninger, men at det finnes for lite kunnskap om hvordan disse barna kan følges opp.

Faktorer som kan redusere risikoen for negative konsekvenser av mobbing, er blant annet gode familierelasjoner og sosial støtte fra jevnaldrende. Et godt skolemiljø og gode relasjoner til skolens personale er også viktig for å minske konsekvensene av mobbing.

Skolen har derfor en viktig rolle i oppfølgingen av dem som har blitt mobbet, gjennom oppfølgingssamtaler med eleven og ved å tilrettelegge videre. Skolen skal også formidle kontakt med helsevesenet for dem som trenger mer hjelp enn det skolen kan tilby.

Les kunnskapsoppsummeringen >> Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

Mer informasjon om saken >> læringsmiljøsenteret.uis.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)