Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Å ha mammas stemme med på fest

09.10.2018 | Redaksjonen

En norsk kvalitativ studie basert på gruppeintervjuer av elever i videregående skole, støtter opp om Ungdataresultatene og tidligere forskning som viser at foreldre har betydning for ungdoms alkoholbruk. I artikkelen kommer det frem at de unges tillit og nærhet til foreldrene øker bevisstheten om eget alkoholbruk, og mange tar med seg «voksenstemmen» inn i drikkesituasjonene. 

Artikkelen er skrevet av Trude Aalmen, seniorrådgiver ved KoRus-Nord og Øystein Henriksen, Dosent ved Nord Universitet. Artikkelen er nylig publisert i Tidsskrift for ungdomsforskning.

Ungdataundersøkelser viser en klar nedgang i alkoholbruken blant de unge. Alkohol er likevel fortsatt en sentral del av dagens ungdomskultur. Samtidig viser Ungdata og andre studier at relasjonen mellom dagens unge og deres foreldre har endret seg. Dagens unge tilbringer mye tid hjemme, foreldrene har god oversikt over deres hverdagsliv og de unge har et godt forhold til sine foreldre. Ungdata bekrefter også at de unges alkoholvaner påvirkes av relasjoner til vennene.

I forskning rundt ungdoms rusmiddelbruk, har et kjernespørsmål vært hvordan de unge blir påvirket av andre rundt dem. De sentrale påvirkningsaktørene har vært foreldre og venner. Formålet med denne studien er å få frem hvordan de unge selv beskriver påvirkning fra foreldre og venner når det gjelder bruk av alkohol. I følge forfatterne vil resultatene kunne bidra med kunnskap om ulike påvirkningsmønstre, både når de unge velger å drikke og når de er avholdende. Denne kunnskapen kan være nyttig i arbeidet med forebyggende ungdomsarbeid.

Studien baserer seg på data fra intervjuer i fire fokusgrupper med totalt 18 deltakere i alderen 16–18 år som var elever på VG1 og VG2.  

I intervjuene kommer det frem at foreldrene er viktige, og at de unge har en åpen og ærlig dialog med sine foreldre rundt alkohol. De er opptatt av å beholde foreldrenes tillit, særlig når de opplever at de har en frihet. Informantene forteller at meninger fra venner er noe de lytter til, og at både foreldre og venner har betydning for deres syn på bruk av alkohol. Det kommer også frem at det er drikkepress blant ungdom. Selvtillit blir trukket frem som viktig for å kunne motstå press fra venner, i tillegg til å kunne håndtere risikoen for utestengelse.

Denne artikkelen viser at de unges tillit og nærhet til foreldrene øker bevisstheten om eget alkoholbruk, og mange tar med seg «voksenstemmen» inn i drikkesituasjonene. Informantene hevder de tar selvstendige valg omkring alkohol, men vil rette seg etter foreldrenes meninger og holdninger i synet på rusmidler, fremfor å følge venners meninger. Forfatterne konkluderer med at denne studien viser at foreldre har stor betydning for ungdoms alkoholbruk.

 

Les hele artikkelen >> Å ha mammas stemme med på fest. En studie av hvordan ungdom beskriver påvirkning rundt eget alkoholbruk.

Du finner andre artikler fra Tidsskrift for Ungdomsforskning HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)