Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Alkoholinntak øker risikoen for å bli skadet

01.08.2016 | Redaksjonen

Det er kjent for de fleste at alkoholbruk er en risikofaktor med tanke på skader, men hvilken betydning har drikkemønster på skadene som oppstår? Hvor stort er omfanget og hvilke typer skader er mest vanlig? Dette var utgangspunktet for en internasjonal studie, hvor Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har deltatt. 

Forskere fra WHO, Alcohol research group (ARG), University of California, Berkeley (USA), Massey University (New Zealand), University of Newcastle (Australia) og SERAF ved Universitetet i Oslo, har samarbeidet i dette prosjektet, kalt SAGE - the Study on Global AGEing and Adult Health.  Thomas Clausen fra SERAF, sammen med resten av forskergruppen, ønsket å se på hvordan drikkemønster påvirket skader. De ville også studere ulike faktorer assosiert med skade.

Alkoholbruk er en velkjent risikofaktor for skader. Imidlertid er det behov for mer informasjon om alkoholdrikkemønster og risikoen for å bli skadet i lav- og mellominntektsland, da denne populasjonen vokser.

Prosjektet inkluderte data fra Russland, Ghana, Sør-Afrika, Kina, India og Mexico. 37.000 personer over 50 år ble intervjuet i regi av WHO i perioden 2007-2010. Datamaterialet inneholdt rapporterte skader fra blant annet fallulykker, trafikkulykker og det å bli slått eller knivstukket. Type skade ble sett opp mot drikkemønster.

Resultatene av studien viser at risikoen for å bli påført skader fra andre, økte i takt med nivået av alkoholinntak hos offeret. Om lag 7 % rapporterte minst én skade i året.

Høyere alkoholinntak blant voldsofrene, spesielt blant kvinner, var assosiert med større risiko for å bli utsatt for voldstraumer. Det er i følge forskerne en større tilgang på, og aksept for alkohol, i lav- og middelinntektsland, også blant kvinner. Det et er viktig at kvinner blir oppmerksom på økt risiko for voldsutsatthet øker ved høyt alkoholinntak.

Studien konkluderer med at forebyggingstiltak for å redusere negative alkoholrelaterte effekter bør utforskes i de inkluderte landene i studien og tilsvarende land.  Særlig sett i lys av at mange av landene tradisjonelt har hatt svake forebyggingstradisjoner.

Les artikkelen i tidsskriftet >> Substance Abuse: Research and Treatment

Les mer om saken >> UIO, SERAF

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)