Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Alt å vinne – en ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk

06.01.2017 | Redaksjonen

Nylig la regjeringen frem en stortingsmelding som formidler regjeringens politikk på pengespillmarkedet. Et sentralt punkt er at regjeringen ikke kommer til å la utenlandske spillselskaper få lisens i Norge. Det innebærer at Norsk Tipping og Norsk Rikstotto fortsatt vil ha enerett til å markedsføre og selge pengespill i Norge.

I følge meldingen har regjeringen sett behov for en ny helhetlig gjennomgang av pengespillpolitikken i Norge. Dette på bakgrunn av de siste årenes utvikling i pengespillmarkedet, hvor man blant annet har sett et sterkere press mot det norske folk fra utenlandske spillselskaper.

Det sentrale spørsmålet, som søkes besvart i meldingen, er hvordan man skal utforme en ansvarlig pengespillpolitikk for framtiden.  Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), som la frem stortingsmeldingen om spillpolitikk 16.desember 2016, sier i et intervju til TV 2 at regjeringen har landet på at spillmonopolet skal bestå. Begrunnelsen er både at Norsk Tipping har en viktig rolle i forhold til veldedighet, samt at de er med å finansiere kultur, idrett og frivillighet i Norge. Hensynet til de spillavhengige er også en viktig årsak til at regjeringen mener utenlandske spillselskaper ikke har noe i Norge å gjøre.

– Når vi først skal ha spill, så må vi også sørge for at vi ivaretar de som har problemer med dette. Det er det vi gjør nå, samtidig som overskuddet av Norsk Tipping skal gå til aktivitet i hele landet, til gode kulturformål, til idrett og til frivillighet, sier kulturministeren.

Meldingen gir en beskrivelse av dagens pengespillmarked, reguleringen av pengespillfeltet og drøfter aktuelle tiltak for å utforme en helhetlig og ansvarlig pengespillpolitikk, som ivaretar de sosialpolitiske hensyn på området. I en pressemelding sier Linda Hofstad Helleland at Stortingsmeldingen legger opp til en helhetlig og robust modell for regulering av pengespill, som vil stå sterkt i møte med den teknologiske utviklingen. Hun poengterer at det viktigste i pengespillpolitikken i Norge, er å forebygge og ivareta de spilleavhengige og deres pårørende.

Det er mer enn 120.000 risiko- og problemspillere i Norge. I følge rapporten Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015 er halvparten av de som spiller på utenlandske pengespill risiko- eller problemspillere. Det er en økning fra 2013 da en tilsvarende undersøkelse ble gjort.

En ny undersøkelse, gjort av Kantar TNS på oppdrag for organisasjonen Blå Kors, viser at 73 prosent av befolkningen er helt eller delvis uenig i at utenlandske spillselskaper bør få tilby kasino, poker og oddsspill lovlig i Norge. 15 prosent er helt eller delvis enig i at dette burde være lovlig.  Regjeringens avgjørelse om fortsatt spillmonopol, ser dermed ut til å være i takt med folkets mening.

Stortingsmeldingen varsler også at reguleringen av pengespillpolitikken skal samles i en lov som skal gjelde for pengespill, lotteri og totalisatorspill. I forbindelse med lovarbeidet vil de viktigste tiltakene for ansvarlig spill bli fastsatt i forskrift.  Kulturdepartementet skal ha ansvar for hele pengespillfeltet, slik at man kan sikre en helhetlig og forutsigbar regulering. Du kan følge Stortingsmeldingens vei videre på stortinget.no.

 

Les Meld. St. 12 (2016-2017) >> Alt å vinne - ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk

Om du ønsker mer informasjon om spillproblematikk, kan du se filmopptak fra Norsk forening for spillproblematikk sitt seminar som ble arrangert i juni 2016 >> forebygging.no

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)