Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

BarnUnge21-strategien «Ut av blindsonene»

08.02.2021 | Redaksjonen

Regjeringen tok i 2019 initiativ til å utarbeide en BarnUnge21-strategi. Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. Nå er strategien «Ut av blindsonene» lansert.

Bakgrunnen for strategien er at alle barn og unge i Norge har rett til en trygg og god oppvekst. Hvis vi skal kunne gi dem den oppveksten de har rett til, trenger vi kunnskap om hva som skaper en god oppvekst, og hva som er virkningene av den innsatsen vi gjør for å gi dem det. Barn og unge må bli sett, og de må få den hjelpen de trenger, når de trenger den.

- Ingen barn er like, heller ikkje sårbare barn. Utfordringane er komplekse og samansette og derfor er det viktig med god kunnskap for å gi riktig hjelp. BarnUnge21-strategien skal bidra til at vi gjer dei rette avgjerslene for dei som treng det mest. Eg ser fram til å gå gjennom forslaga i strategien, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding på regjeringen.no.

I strategien skriver forfatterne at de bruker ordet blindsone for å illustrere at noe ikke blir sett og forstått, og derfor ikke får den oppmerksomheten som er nødvendig. I mange tilfeller oppstår blindsoner fordi tjenestene som er etablert for barn og unge, ikke evner å oppdage at et barn eller en ungdom er utsatt, eller fordi de bare ser deler av utfordringene barnet eller ungdommen har. De mest sårbare viser seg ofte å ha behov for flere tjenester samtidig, og da er det viktig at tjenestene både samarbeider og har overlappende kunnskap.

Strategien er inndelt i tre deler. Den første delen gir en introduksjon til hva BarnUnge21-strategien handler om: Hvem som er utsatte barn og unge, visjoner og mål for strategien, manglende helhet og samarbeid, presentasjon av oppdraget og hvordan det er gjennomført. Det presenteres også en modell for kunnskapsløft for utsatte barn og unge.

Del to har overskriften «Kunnskap som skapes, deles og brukes bidrar til endring og forbedring». Der fokuseres det på forskning og det at utdanningene kvalifiserer for bruk av forskning i praksis. Videre handler denne delen om hvordan bruk av kunnskap kan gjennomføres i praksis, samt kunnskaps- og kompetansesentrenes rolle i kunnskapssystemet.

Barnunge21-strategien presenterer i den tredje delen syv anbefalinger til regjeringen for å oppnå målsetningen om en helhetlig og kunnskapsbasert oppvekstpolitikk:

  1. Et samordnet og langsiktig innovasjonsprogram
  2. Bedre tilgang på data som gir pålitelig og relevant forskning
  3. Forskningsbasert og praksisrettet utdanning, videreutdanning og etterutdanning for medarbeidere og ledere i praksisfeltet
  4. Innovasjon i oppvekstfeltet
  5. Ledelse og styring for en kunnskapsbasert og endringsorientert praksis
  6. Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentrenes rolle
  7. En samordnet videreføring og utvikling av BU21-anbefalingene

Barne- og familiedepartementet er oppdragsgiver for BarnUnge21 på vegne av regjeringen og andre involverte departementer. En strategigruppe ledet av Trond Fevolden har ansvaret for strategien, og Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet. Strategigruppen er satt sammen av medlemmer fra flere sektorer.

Last ned og les hele strategien >> HER

Mer informasjon om arbeidet med strategien finner du på >> barnunge21.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)