Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Bedre tverrfaglig innsats – kommuner kan søke om tilskudd

20.04.2017 | Redaksjonen

Nå er det mulig for kommuner å søke tilskudd til helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.  Søknadsfristen er satt til 10.mai 2017.

Hovedmålet for tilskuddsordningen er at kommunene skal iverksette helhetlig og koordinert innsats overfor målgruppen. Helsedirektoratet, som lyser ut midlene, har listet opp noen delmål. Kommunen og hver enkelt tjeneste/enhet har utviklet innsatsen gjennom:

  • Å følge opp barn, unge og familier som trenger bistand
  • Å gi god informasjon til brukerne om tiltak, tjenester og samarbeid i kommunen
  • Å vite hva egen og andre tjenester kan bidra med for å gi god hjelp
  • En samlet lokal utviklingsplan for å oppnå hoved- og delmål
  • Rutiner for kontrolltiltak er planlagt og gjennomføres ved at ledelsen settes i stand til å vurdere den enkelte tjenesteyter og kommunens helhetlige innsats for å nå hoved- og delmål overfor målgruppen.

Kommuner som søker kan motta inntil kr 300.000 i tilskudd, avhengig av innbyggertall. Flere kommuner kan med fordel søke midler til interkommunal/regional innsats. Dersom det søkes tilskudd over flere år, trappes tilskuddet ned. Det forutsettes at innsatsen videreføres med egne midler. En konkret plan for videreføring av arbeidet uten eksterne tilskudd må derfor legges ved.

Tilskuddet kan benyttes til:

  • Frikjøp av nøkkelpersonell (inntil 50 %)
  • Kompetansehevende tiltak på tvers av relevante tjenester
  • Annet som er relevant for utviklingstiltaket

På søkesidene presenteres også kunnskapsgrunnlaget for å jobbe på denne måten. Der nevnes blant annet veilederen «Fra bekymring til handling» og samhandlingsmodellen «Bedre tverrfaglig Innsats» (BTI).

 

Du finner mer informasjon om søkeprosessen >> helsedirektoratet.no

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)