Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Døråpnerne – til inkluderende arbeidsliv for ungdom

22.06.2018 | Redaksjonen

Mange virksomheter lykkes med inkludering av unge. Hva er suksesskriteriene? Forskere fra IRIS Samfunnsforskning har gjennomført en studie blant norske bedrifter som har erfaringer med å ansette ungdom. Det har resultert i rapporten «Unge – ressurs eller risiko», filmen «Døråpnere» og en tipsliste til virksomheter som ønsker å satse på de unge.

Studien fra IRIS samfunnsforskning har hatt fokus på arbeidsgiveres erfaringer med inkludering av unge, og hvordan NAV kan bidra til å senke arbeidsgivernes terskel for å inkludere. Det er gjennomført dybdeintervjuer i 16 bedrifter, fordelt på seks fylker. I alt er 21 personer intervjuet. Forskerne har også gått gjennom tidligere forskning og relevante teoretiske perspektiver, som danner et rammeverk for analysene.

Resultatene av studien er publisert i rapporten «Unge – ressurs eller risiko». Med utgangspunkt i rapporten har Idébanken – Inkluderende arbeidsliv utarbeidet en liste med ti råd om hvordan bedrifter kan gjennomføre en god inkludering av unge arbeidstakere.  Idébanken.org er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv. De deler ideer og kunnskap om sykefravær, arbeidsmiljø, seniorpolitikk og inkludering. I tillegg har de laget filmen «Døråpnerne – slik lykkes de med inkludering». Der deler Kari Anne Holte, en av forskerne bak rapporten, sine erfaringer sammen med ansatte i Sportskjeden XXL og hjørnesteinsbedriften Orkel. Disse bedriftene har i flere år rekruttert unge som har stått utenfor.

Ti tips for god inkludering av unge (hentet fra idebanken.org)

1. Formaliser ansvar og roller

De dyktige virksomhetene har ansatte som har fått et spesielt ansvar for å jobbe med inkludering. I mindre bedrifter er dette gjerne ildsjeler med et spesielt engasjement.

2. Sett av tid og ressurser

Skal du få til inkludering, må dette gjøres ordentlig. Det krever at det settes av tid til opplæring, oppfølging og støtte. Det er en god investering.

3. Lag rutiner og prosedyrer

De dyktige virksomhetene har en plan for inkluderingsarbeidet. Det kan være rutiner for oppstartsamtaler og oppfølging. Det er ikke tilfeldig hvordan den unge blir fulgt opp.

4. Kjenn bedriften – ned til den minste oppgaven 

Et godt utgangspunkt for vellykket inkludering er å ha innsikt i oppgavene helt ned på detaljnivå. Dermed er det enkelt å se hvilke oppgaver som egner seg, og hva de krever.

5. Lag kjeder av oppgaver, med økende krav
De dyktige dikter ikke oppgaver. De unge skal oppleve å være til nytte. Derfor må oppgavene være reelle. Lag også kjeder av oppgaver med økende krav. Det skaper trygghet og mestring. 

6. Møt den unge der den er 

Bli kjent med den som kommer inn. Få innblikk i både utfordringene og motivasjonen. Det er et godt grunnlag for å tilrettelegge og finne gode løsninger.

7. Skap en kultur for inkludering

Legg til rette for at de ansatte tar et sosialt ansvar. Sett sammen team som fungerer, både faglig og sosialt, der man støtter hverandre. Kanskje noen også kan være mentor? 

8. Vær åpen og skap tillit 

Åpenhet bidrar til mindre spekulering. Fortell om hvem som kommer inn, hvorfor og hvordan det skal foregå. Skap takhøyde for at de ansatte kan gi tilbakemeldinger underveis. 

9. Få med de ansatte

Skal du få eierskap til inkluderingsarbeidet, må du involvere. Gi informasjon tidlig og hold de ansatte oppdatert underveis.

10. Få til et godt samarbeid med NAV

Ta kontakt med NAV og bli kjent med hvordan dere kan samarbeide. Dersom NAV også gjør seg godt kjent med bedriften, er det et godt grunnlag for å få til gode jobbmatcher.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)