Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Eldre og alkohol – utfordringer i eldreomsorgen i Norden

29.11.2018 | Redaksjonen

Dagens eldre har et høyere alkoholkonsum enn tidligere. Hvordan er eldreomsorgen i de nordiske landene forberedt på de nye utfordringene? Hvordan kan man best mulig forebygge og forberede hjelpetjenestene? Det er hovedtema i en ny publikasjon fra Nordens välfärdscenter.

I dag har 50-70 åringer et høyere alkoholkonsum enn mennesker i 40-årsalderen, og det er en stadig økning i forhold til tidligere generasjoner. Det viser flere drikkevaneundersøkelser gjennomført i de Nordiske landene. I Norden defineres «eldre» som personer som har fylt 65 år.

Det økende alkoholforbruket forventes å resultere i et større antall alkoholrelaterte skader, som igjen innebærer utfordringer for eldreomsorgen, rusbehandling, psykiske helsetjenester, sosial- og helsesektoren. Hvor godt passer eldre med rusmiddelproblemer inn i de støtte- og omsorgsstrukturer som eksisterer i dag i Norden?

I publikasjonen fokuseres det på at alkohol er en av de sentrale utfordringene for helse- og omsorgssystemene i Norden i dag. Det gjelder både forebygging og behandling av problematisk alkoholbruk blant eldre.

Eldre mennesker er relativt ofte i kontakt med sosial- og helsesektoren, og gir i utgangspunktet gode muligheter til å identifisere og behandle problematiske alkoholvaner. Samtidig ser det ut til at virkeligheten er annerledes. De som jobber i institusjoner eller hjemmetjenesten har ofte en presset tidsplan, og det er ikke lagt til rette for ekstra oppfølging. En annen faktor er hjelpepersonellets kompetanse, ressurser og holdninger til eldres alkoholvaner og hvordan de skal håndteres.

I de nordiske landene finnes det ulike typer retningslinjer for alkoholforbruk. En utfordring er at retningslinjene ofte ikke tar hensyn til for eksempel lavere alkoholtoleranse hos eldre mennesker eller medisinbruk. Mangelen på gode retningslinjer og samlet kunnskap om hvordan alkoholrelaterte situasjoner blant eldre skal håndteres, betyr at den enkelte helsepersonells erfaring blir spesielt viktig.

Innledningskapitlet i denne publikasjonen gir en introduksjon til drikkemønsteret blant eldre i Norden i dag, og de utfordringene det har for eldreomsorgen. Resten av kapitelene er eksempler på hvordan man jobber med dette i de ulike landene:

  • «Det minste vi kan gjøre er å gi så god grunnleggende omsorg som mulig».
  • Professor vil ha flere alkoholteam innenfor hjemmetjenesten.
  • På pleiehjem motvirkes ensomhet og skadelige alkoholvaner.
  • Uppsala satser på kunnskap om misbruksproblem blant eldre.
  • Noen glass er bedre enn hele flasken.
  • De eldre må få lov til å bestemme i sine egne hjem.

Forebygging og helsefremmende arbeid er fortsatt i stor grad rettet mot barn og unge, og til en viss grad til personer knyttet til arbeidsliv. I publikasjonen fremheves det at eldre mennesker er selvstyrte og dyktige personer, som bør ses som en betydelig ressurs for samfunnet, selv når de ikke lenger deltar i arbeidslivet. Eldre mennesker drar nytte av, og har rett til, helsefremmende innsats som styrker evnen til å fortsette å leve uavhengige liv så lenge som mulig.

 

Publikasjonen er skrevet på svensk, og kan leses i sin helhet HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)