Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

En del eldre har uheldig kombinasjonsbruk av alkohol og vanedannende legemidler

23.10.2017 | Redaksjonen

En studie basert på en stor helseundersøkelse i Nord-trøndelag (HUNT 3) viser at noen eldre har uheldig kombinasjonsbruk av alkohol og vanedannende legemidler. Det er viktig at eldre får informasjon om de tåler alkohol dårligere når de blir eldre, og at kombinasjonsbruk kan føre til ulike helsemessige konsekvenser.

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08). Nå i 2017 er datainnsamlingen til HUNT4 i full gang. Til nå har rundt 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Denne studien om eldre, alkohol og vanedannende legemidler baserer seg på data fra Hunt3, hvor totalt 11.545 personer hadde svart på spørsmål om alkoholforbruk. Forskerne bak studien ønsket å ta utgangspunkt i eldre over 65 år som drakk regelmessig. Regelmessig alkoholinntak ble definert som å drikke alkohol minst en gang i uka. De undersøkte forekomst av regelmessig alkoholbruk sett i sammenheng med forekomst av reseptuttak på vanedannende legemidler. De vanedannende legemidlene som ble inkludert i denne studien var benzodiazepiner (angstdempende midler og sovemedisin), z-hypnotika (sovemedisin) og opioider (smertestillende medisiner). Opplysninger om legemidler ble hentet fra Reseptregisteret. 

Resultatene viste at 28,2 prosent av de eldre konsumerte alkohol regelmessig. 29 prosent av disse brukte i tillegg medikamenter som hadde potensial for å være avhengighetsskapende. Det var flere eldre menn som drakk alkohol regelmessig enn kvinner, men det var flere kvinner som drakk alkohol i kombinasjon med vanedannende legemidler. Nesten 12% av deltakerne brukte benzodiazepiner, 19% z-hypnotika og 12,4% opioider. Bruk av alkohol var mer vanlig blant de som brukte sovemidlet z-hypnotika, enn blant de som ikke brukte dette sovemidlet. Blant de som brukte opioider var det redusert sannsynlighet for regelmessig alkoholinntak.

Det kan få alvorlige konsekvenser dersom alkohol inntas mens legemidlet er i blodet. Legemiddelet kan være i blodet i flere dager og uker, avhengig av halveringstid og personens alder. «Når vi blir eldre skjer det endringer i både absorpsjon, distribusjon og metabolisme av alkohol og legemidler. Og alvorlige bivirkninger ved kombinert bruk kan inntre allerede ved et alkoholinntak på bare 1 til 2 enheter», sier Kjerstin Tevik i et intervju på dagensmedisin.no. Tevik er en av flere forskere bak studien, som er tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Konsekvensene av kombinasjonsbruk kan være svimmelhet, dårlig balanse og fallskader. «Kombinasjonsbruk kan også føre til redusert kognitiv funksjon. I verste fall kan det gi pustevansker og død, siden både alkohol og vanedannende legemidler virker på sentralnervesystemet», forteller Tevik.

  

Les artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Plos One >> Use of alcohol and drugs with addiction potential among older women and men in a population-based study. The Nord-Trøndelag Health Study 2006-2008 (HUNT3)

Intervju med flere fagfolk om tema >> dagbladet.no

Kjerstin Tevik og Anne-Sofie Helvik skrev kronikk til forebygging.no i 2016 >> Morgendagens eldre: «Fra kamferdrops til champagne og vin?»

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)