Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Flere snusbrukere enn røykere

22.01.2018 | Redaksjonen

I 2017 var det en økning i antall personer som snuser daglig, samtidig som det var en nedgang i dagligrøykere. Det betyr at det for første gang er flere snusbrukere enn røykere i Norge. Samtidig viser en undersøkelse at mange av de som snuser ønsker å slutte.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2017 var det 11 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år som røyker daglig. Tilsvarende svarer 12 prosent at de snuser daglig.

Figuren under viser at det har vært en jevn nedgang av dagligrøykere de siste ti årene. Når det gjelder andelen snusbrukere er trenden motsatt. «Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt», sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB i en pressemelding.

 

1 av 10 nordmenn røyker daglig, og det er de eldre og menn som røyker mest. Det er stadig færre som røyker i de fleste aldersgrupper, men det går et skille ved 45 år. «Om lag 15 prosent av dem i alderen 45-74 år røyker daglig, mens tilsvarende andel er rundt 8 prosent for dem under 45 år. Samtidig er det svært få i aldersgruppen 16-24 år som røyker daglig», påpeker Wettergreen.

Når det gjelder bruk av snus er det  flere menn enn kvinner, men det er de yngre som bruker dette tobakksproduktet mest. Særlig blant menn i alderen 25-34 er det mange som snuser daglig, hele 32 prosent.  Nesten 3 av 10 menn under 34 år snuser daglig, mens det er om lag 1 av 10 kvinner i samme aldersgruppe som snuser. 

Nylig gjennomførte Helsedirektoratet en undersøkelse blant 500 snusbrukere. Nesten 60 prosent vurderer å slutte, de yngre (18-34 år) i større grad enn de eldre.

Det er ulike årsaker til at deltakerne i denne undersøkelsen ønsker å slutte. Hver tredje person oppgir det å spare penger samt helserisiko som de viktigste årsakene til at de vil slutte. Nesten halvparten svarer at de ikke kommer til å ta i bruk noen hjelpemidler for å slutte å snuse. De vil slutte på egen hånd uten hjelp. Hver tredje person svarer at de vil benytte Slutta-appen, mens hver fjerde vil bruke nikotinfri snus.

nyhetssaken fra Helsedirektoratet, kan du lese mer om undersøkelsen. Der får du også tips til hvordan du kan gjøre det enklere å slutte med snus.

Se statistikk for røykevaner >> ssb.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)