Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Forebygging av selvskading og selvmord

31.05.2019 | Redaksjonen

Selvskading og selvmord er tema det kan være vanskelig å snakke om. Kunnskap og åpenhet er sentralt i arbeidet med å forebygge. Her presenteres ulike ressurser som kan være til hjelp for de som sliter, pårørende, lærere og andre fagfolk.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer selvmord som en aktiv, villet handling som fører til døden. Årsakene til selvmord er komplekse og et resultat av ulike faktorer. Selvmord er blant de tre hyppigste dødsårsakene i verden hos mennesker i aldersgruppen 15–44 år. Hos barn under 15 år er selvmord sjelden, men i aldersgruppen 15–25 år er selvmord den nest vanligste dødsårsaken (Kilde: Nasjonalt senter for selvmordsforebygging og forebygging)

Selvskading defineres som skade en person har påført seg med vilje, men uten intensjon om å dø. De som selvskader bruker ulike metoder og konsekvensen varierer fra overfladiske småskader til livstruende skader. Det er mange og komplekse årsaker til selvskading. Internasjonale undersøkelser viser at i snitt 18 % av ungdom 12-18 år og 4 % av voksne oppgir at de har skadet seg med vilje. Mer faktainformasjon om selvmord og selvskading finner du på Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Det finnes god informasjon om forebygging av selvmord og selvskading. Her er noen utvalgte eksempler:

Helsedirektoratet presenterer veiledende materiell for tjenestene i kommunene. Materiellet tar for seg innholdet og organisering av tjenestetilbudet, at det bør skje på ulike arena samtidig, hvordan veilede og fakta om selvskading og selvmordsforsøk.

Utdanningsdirektoratet oppfordrer skolene til å jobbe tverrfaglig sammen med andre fagfelt om disse temaene. De presenterer ressurser som skolene kan bruke i det forebyggende arbeidet og i beredskapsarbeidet.

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord er en landsdekkende organisasjon for mennesker med selvskadings- og selvmordsproblematikk og deres pårørende. De gir støtte og veiledning, synliggjør hjelpetilbud, gir opplæring til helsepersonell og jobber med politikere og offentlige instanser.

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du
kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. De bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)