Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Foreldreveiledning kan bidra til mindre atferdsproblemer hos barna

12.01.2018 | Redaksjonen

To norske studier viser at barn med atferdsproblematikk har utbytte av at foreldrene får rådgivning. Resultatene tyder på at tilbudet er viktigst for familier med få ressurser, og at barna med de alvorligste atferdsproblemene endret seg mest etter intervensjonene. Begge studiene tar utgangspunkt i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Den første studien er gjennomført av Truls Tømmerås, forsker ved NUBU og John Kjøbli, forskningsleder ved RBUP Øst og Sør. De har undersøkt effekten av to versjoner av foreldretreningsprogrammer knyttet til PMTO[1]. Foreldretrening består blant annet av individuell rådgivning med fagpersoner. Der får foreldrene trening i hvordan de kan opptre konsekvent med regler innad i familien, følge opp med milde negative konsekvenser når barnet ikke gjør som de sier, gjenvinne kontrollen over egne negative følelser og tilrettelegge aktiviteter i og utenfor hjemmet.

Sett under ett, førte foreldretreningen til mindre atferdsproblemer hos barna fra familier med lite ressurser. Jo færre ressurser i familien, jo bedre effekt hadde barna av foreldretreningen.

Videre undersøkte forskerne om tilgang på ressurser i familien gav forskjellige resultater, innad i de to ulike versjonene av foreldretreningsprogrammet. Foreldrene fikk enten en kortvarig versjon hvor de i snitt mottok fem timer rådgivning, eller så fikk de fullversjonen av programmet hvor de mottok tretti timer med hjelp. Kortversjonen hadde samme positive effekt, både hos ressurssterke og ressurssvake familier. Derimot viste det seg at fullversjonen av programmet var spesielt effektivt for barna fra familiene med få ressurser.

Artikkelen Family resources and effects on child behavior problem interventions: A cumulative risk approach er publisert i tidsskriftet Journal of child and family studies.

I den andre studien har fokuset vært på hvilke barn som hadde best utbytte av at foreldrene gjennomførte opplæringen.  Kristine Amlund-Hagen og Terje Ogden, begge forskere tilknyttet NUBU, har skrevet artikkelen Hvilke barn og familier har størst utbytte av foreldreveiledningen «Parent Management Training»Den er publisert i tidsskriftet Best Practice Psykiatri/Neurologi.

Resultatene fra denne studien viser at hvis barna deltar i behandlingen, er det større forbedringer i atferden.  Det viste seg at det hadde betydning om fedrene også deltok i behandlingen. Deltakelsen deres økte sannsynligheten for positive endringer hos barna. Mors tilfredshet med behandling økte sannsynligheten for større endringer i barnas atferd. Det gjorde også antall timer mor deltok i behandling, med tanke på utagerende atferd hos barnet. Det ble også registrert økte sosiale ferdigheter hos barna, men endringene på dette området var noe mindre. Det var barna med de alvorligste atferdsproblemene som endret seg mest. Dette gjaldt jentene mer enn guttene.

Studien, som baserer seg på vurderinger fra foreldre og lærere, viser at positive endringer i foreldreferdigheter ser ut til å ha en over­føringsverdi fra hjemmet til skolen eller barnehagen.

Du kan lese mer om forskningen og resultatene fra disse studiene på henholdsvis forskning.no og nubu.no[1] Les mer om Parent Management Training – Oregon (PMTOhttp://www.nubu.no/PMTO/

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)