Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Fysisk aktivitet kan bidra til å begrense alkoholskader

09.11.2016 | Redaksjonen

Det er i utgangspunktet stor enighet blant forskere om at fysisk aktivitet er bra for helsa. Nå viser en britisk studie at fysisk aktivitet også kan ha forebyggende effekt i forhold til alkoholens skadevirkninger på kroppen. 

Studien som er publisert i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine viser at fysisk aktivitet har potensiale til å fremme helse, og bremse noen av de skadelige effektene som er forbundet med alkoholinntak.

Høyt forbruk av alkohol over tid kan øke risikoen for flere alvorlige sykdommer og skade på organer som hjerne, lever og hjerte. I følge helsenorge.no økes risikoen for flere kreftformer ved å drikke ett eller to små glass vin daglig. Risikoen for høyt blodtrykk, hjerneslag og leversykdom er høyere hvis du drikker tre alkoholenheter hver dag, og ved enda høyere alkoholinntak øker også risikoen for en tidlig død. Hvor mye du må drikke for å ta skade av det varierer fra person til person, men du reduserer sjansen for å utvikle sykdom dersom du drikker med måte eller lar være å drikke.

I den britiske studien har forskerne i hovedsak sett på sammenhengen mellom alkoholinntak og økt risiko for en tidligere død, uansett årsak. Datamaterialet bygger på svarene fra en nasjonal helseundersøkelse i England og Skottland for årene 1994, 1998, 1999, 2003, 2004 og 2006. Undersøkelsene inkluderte spørsmål om alkoholinntak og fysisk aktivitetsnivå blant personer over 40 år.  

Resultatene viste at sammenlignet med livslang avholdenhet ble det å tidligere ha drukket mye, eller å ha et farlig høyt inntak av alkohol, forbundet med økt risiko for tidlig død. Jo høyere det ukentlige alkoholinntaket var, jo høyere var risikoen. Sporadisk inntak av alkohol var forbundet med noe lavere risiko for tidlig død og hjertekarsykdom, men ikke for kreft. Det var en direkte sammenheng mellom alkoholforbruk og kreftdødelighet, og risikoen for kreft økte med alkoholforbruket.

Når forskerne inkluderte fysisk aktivitet i analysene, varierte risikoen etter hvor store mengder alkohol som ble inntatt. Blant de fysisk aktive ble denne risikoen redusert eller annullert. Dette gjaldt fra minste anbefalte aktivitetsnivå (150 minutter med moderat aktivitet per uke) og oppover. Sammenhengen mellom alkoholinntak og økt risiko for død av alle årsaker var lavere for de fysisk aktive, men ikke dersom alkoholinntaket var farlig høyt.

Selv om studien ikke kan trekke sikre konklusjoner om årsak og virkning, ser det ut til at fysisk aktivitet har potensiale til å fremme helse, og bremse noen av de skadelige effektene som er forbundet med alkoholinntak. Dette gjelder selv om man bare følger minimumsanbefalingene for ukentlig fysisk aktivitet, som tilsvarer ca 2 ½ time moderat aktivitet pr.uke.

Les originalartikkelen >> Does physical activity moderate the association between alcohol drinking and all-cause, cancer and cardiovascular diseases mortality? A pooled analysis of eight British population cohorts

På Norsk Helseinformatikk kan du lese mer om studien >> nhi.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)