Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Gode erfaringer med nettverk knyttet til arbeidsliv og rus

29.11.2016 | Redaksjonen

Arbeidslivet er en viktig arena for forebygging og tidlig intervensjon av helseskadelig bruk av alkohol og andre rusmidler. Erfaringer fra nettverk innen arbeidsliv og rus (alor nettverk) viser at det kan være en god plattform for bedriftenes arbeid med utfordringer knyttet til rusbruk og rusforebygging. 

Med bakgrunn i et uttalt behov for tidlig intervensjon og rusforebygging på arbeidsplassen, har Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter (KoRus-Stavanger) utviklet en modell for nettverk innen arbeidsliv og rus, kalt alor nettverk. Alor står for arbeidsliv orus. Nettverket har deltakere fra både privat og offentlig virksomhet, og representerer en arena hvor ansatte som kommer i berøring med rusproblemer i arbeidslivet kan få inspirasjon og utveksle erfaringer. Målgruppen er ledere, bedriftshelsetjeneste, Akan-kontakter, HMS-personale, ansatte i personalavdelinger/HR eller kollegaer som har erfaring med rus i arbeidslivet. Målsettingen for alor nettverkene er å være en møteplass hvor erfaringer fra arbeid med arbeidsliv og rus i bedriftene løftes frem og deles.

10 år etter etableringen av alor, deltar i dag hundrevis av private og offentlige bedrifter årlig ved samlinger i et av de mange alor nettverkene i Norge. Så langt finnes slike nettverk i Haugesund, Stavanger/Sola, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Molde, Oslo, Kristiansand, Tønsberg og Stjørdal/Stiklestad. Samtidig er det stadig flere deler av landet som etablerer slike møteplasser. Blant annet er det planlagt oppstart av nettverk i Hordaland og Sogn & Fjordane i februar 2017.

Det viser seg at mange av de som jobber i HR og personal har liten kunnskap om hva slags behandlingstilbud som finnes for ansatte med rusmiddelproblemer. Dermed er det nyttig at behandlingsklinikker er med som arrangør, i tillegg til regionale KoRus og Akan kompetansesenter.

Vår regelmessige kontakt med alor nettverket gir anledning til formidling av informasjon og synliggjøring av vårt behandlingstilbud til aktører i arbeidslivet, sier klinisk sosionom Mari B.J. Teig ved Lade Behandlingssenter, Blå Kors i Trondheim. Lade behandlingssenter er medarrangør ved alorsamlingene i Trøndelag. Teig sier de opplever at deres nærvær ved samlingene er svært verdifullt for deltakerne, og at resultatet av dette er at samarbeidet blir effektivt og ubyråkratisk.

Bård Erling Ofstad, hovedverneombud og leder for Akan-komiteen i Siemens, divisjon olje og gass, er også deltaker på alor samlingene i Trøndelag.  Ofstad sier at noe av det mest verdifulle med nettverket er å høre om andres erfaringer og historier. - Mange av oss som jobber med rusproblematikk i arbeidslivet har i utgangspunktet begrenset kompetanse om rusmidler og om ulike behandlingstilbud. I alor nettverket møter vi fagfolk som har førstehåndskunnskap om disse tingene, og som er tilgjengelig for spørsmål og diskusjoner, sier han.

På nettsiden alor.no finner man en oversikt over eksisterende alor nettverk, kontaktpersoner og tidspunkt for samlinger.

Les rapporten fra KoRus-Stavanger >> Levedyktig nettverk innen arbeidsliv og rus

Mer informasjon om arbeidsliv og rus >> akan.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)