Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Helsepersonell møter utfordringer knyttet til økt bruk av alkohol blant eldre

23.03.2017 | Redaksjonen

Alkoholbruken blant de eldre øker, og en av utfordringene er kombinasjonen av alkohol og legemidler. I en spørreundersøkelse blant helsearbeidere kommer det frem at mange har erfaring med problematisk alkoholbruk blant sine brukere/pasienter. Et viktig tiltak blir å øke kompetansen blant helsepersonell, slik at de har den kompetansen og tryggheten de trenger for å fange opp de som sliter med rusproblemer.  

859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i spørreundersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis. Resultatene viser at 72 prosent av helsepersonellet har erfaring med at brukere/pasienter drikker slik at det går ut over helse, funksjon eller relasjoner. Der alkohol var en faktor i møte med pasienten, sa omkring 90 prosent at de svært ofte eller nokså ofte opplevde at bruker hadde redusert aktivitet, dårlig hygiene og helse.

Blant dem som har opplevd pasienter med alkoholproblemer, rapporterer en tredjedel om aggressivitet og trusler og/eller vold. En fjerdedel av sykepleierne rapporterer om tafsing og uønskede fysiske tilnærmelser.

Tre av fire helsearbeidere nevner ensomhet som den viktigste årsaken til at eldre drikker. Andre årsaker som ble nevnt var sorg, kjedsomhet og smerter.

Tall fra helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) viser at både kvinner og menn over 60 år har omtrent doblet sitt inntak av alkohol i en tiårsperiode. De samme tendenser viser rapporten Rusmidler i Norge, som er en årlig rapport fra tidligere SIRUS, nå avdeling Rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet.

Rusmidler i Norge (2016) viser at aldersgruppen 65-79 år drikker alkohol oftere enn de i yngre aldersgrupper. Samtidig viser det seg at det gjennomsnittlige alkoholforbruket er lavest i den eldste aldersgruppa. Det kan tyde på at de eldre drikker ofte, men ikke så mye hver gang.

Tabell fra Rusmidler i Norge 2016

– Eldre tåler alkohol dårligere enn yngre, både fordi kroppsvæske per kilo er lavere og leverfunksjon ofte dårligere. I tillegg vil svekket balanse, reaksjonsevne, nedsatt syn og hørsel også kunne øke skaderisiko ved alkoholpåvirkning, sier Ingeborg Rossow, seniorforsker ved avdeling for rusmiddeltiltak i FHI, i et intervju til Dagsavisen.

I en kronikk på forebygging.no skrive Kjerstin Tevik og Anne-Sofie Helvik at skadelig alkoholbruk og kombinasjonsbruk med legemidler, som sovemedisiner og beroligende medikamenter, ofte ikke blir avdekket hos eldre. En viktig grunn er at eldre og deres pårørende unngår temaet. En annen viktig grunn er at blant helsepersonell er det manglende kunnskap om effekten og farene knyttet til bruk av alkohol i eldre år. Dermed har de ikke fokus på dette i sin kliniske hverdag. Tevik og Helvik, som er tilknyttet Aldring og Helse, Nasjonal kompetansetjeneste, mener helsepersonell i sine konsultasjoner og behandling/pleie bør ha fokus på alkoholvaner og snakke med eldre om hvilke forholdsregler de kan ta ut fra sin helsesituasjon. De poengterer at det er helt sentralt at helsepersonell ikke er moraliserende eller dømmende, men imøtekommende, forståelsesfull og har fokus på helsegevinster. På den måten antar vi at informasjonen i større grad vil bli mottatt på en positiv måte, noe som kan bidra til at eldre endrer sitt alkoholforbruk.

Seniorer og eldre har mer kontinentale vaner og reiser mer, og har vinklubber og lignende. Alt kan være hyggelig og bra, men den eldres kropp endrer seg og takler ikke alkoholen på en så bra måte som den gjorde da man var yngre. Dette er det lite kunnskap om, både blant helsepersonell og eldre. Det sier Ruth Løken i Nero-prosjektet i bydel Østensjø Oslo til Dagsavisen.

Nero er et prosjekt som skal utvikle helsetjenestens evne til å gripe inn ved skadelig bruk av alkohol og legemidler, for å bedre helse- og livskvalitet hos eldre, samt utsette eller unngå behov for ressurskrevende tiltak. Framgangsmåten er svært viktig for å nå fram til eldre med alkoholproblemer, mener Ruth Løken.

– Når seniorer og eldre får tilbud om en god samtale, er det svært, svært få som takker nei til det. De kan få vite om tablettene de tar for eksempel virker dårligere i kombinasjon med alkohol, at bivirkninger kan forsterkes eller at effekten av alkoholen også kan forsterkes, sier hun.

Ruth Løken har skrevet en praksiserfaring til forebygging.no/handling om dette tema, med tittelen «Helseknaggen» - et verktøy i møte med eldre, helse og alkohol 

Les kronikken  >> Morgendagens eldre: «Fra kamferdrops til champagne og vin?»

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)