Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Helt ærlig! Undersøkelse av studenters helse og trivsel

17.09.2018 | Redaksjonen

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 (SHot) viser at de fleste studenter trives og har det bra. Samtidig rapporterer mer enn en av fire studenter at de opplever psykiske plager, noe som er en økning sammenlignet med tidligere SHot-undersøkelser.

Det er flere Studentsamskipnader fra hele landet som står bak undersøkelsen. Den gir omfattende innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studentene kan bli bedre.

162 512 norske heltidsstudenter i alderen 18 - 35 år ble invitert til å svare på spørreskjemaundersøkelsen i 2018. 50 054 studenter både i Norge og i utlandet svarte. Det gir en svarprosent på 31. SHoT 2018 følger i rekken av SHoT 2010 og 2014. Undersøkelsen i 2018 dekker i all hovedsak de samme tema og spørsmål, men omfatter langt flere studenter.

Årets rapport presenterer hvordan studentene opplever forhold på studiested, økonomi, psykisk og fysisk helse, sosiale forhold, rusmidler m.m.

Resultatene viser at et klart flertall (76 %) sier de er fornøyde med studiestedet totalt sett, og at de opplevde å bli godt mottatt på nåværende studieprogram (88 %). 4 av 5 av studentene oppgir at de har god eller svært god fysisk helse. Følelse av trøtthet og lite energi er den vanligste helseplagen. Omtrent 32 % av studentene er overvektige (BMI > 25) eller har fedme (BMI > 30).

I kategorien psykisk helse finner man en negativ utvikling, sammenlignet med tidligere SHoT-undersøkelser. Mer enn en av fire studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager, mot en av seks i 2010 og en av fem i 2014. Økningen gjelder både kvinner og menn, men er mer markant hos kvinner. 29 % av studentene svarer at de ofte/svært ofte er ensomme, og en av fem krysser av for at de har skadet seg selv med vilje. Like mange har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det.

Det er økning i andelen av studenter som rapporterer et risikofylt eller skadelig alkoholbruk (44 %), sammenlignet med 2014 (41 %). Nivået er på linje med tallene fra 2010. Andelen studenter som rapporterer å ha brukt narkotika har steget fra 22-23 % i 2010/2014 til 27 % i 2018. Få studenter rapporterer om jevnlig narkotikabruk (6 %) det siste året, men 19 % sier de har brukt narkotika siste år. Flesteparten av de som har brukt narkotika siste år (19 %) har brukt Cannabis (15 %). Det er en økning i andelen studenter som etterlyser flere alkoholfrie tilbud (62 %), og mange studenter opplever at det drikkes for mye i studentmiljøet (52 %).

Én av fire oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. De hyppigst forekommende formene er verbal trakassering og uønsket berøring, klemming eller kyssing.

 

Mer informasjon og tilgang til hele rapporten >> studenthelse.no 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)