Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Høy bruk av illegale rusmidler blant folk som går ut på byen

31.08.2016 | Redaksjonen

Én av fire «ute på byen» i Oslo har nylig brukt illegale stoffer, og denne gruppen har et vesentlig høyere rusmiddelforbruk enn befolkningen for øvrig. Dette kommer frem i en studie fra Folkehelseinstituttet, hvor forskerne har tatt spyttprøver av og intervjuet unge voksne på utsteder i Oslo.

Forskerne rekrutterte cirka 1100 personer utenfor 12 ulike utesteder («nattklubber») i Oslo sentrum nattestid høsten 2014. Personene fylte ut et spørreskjema om rusmiddelbruk, blåste i et alkometer og avga spyttprøve. Spyttprøvene ble analysert for over 100 narkotiske stoffer. Utestedene i undersøkelsen er fordelt over hele hovedstaden, slik at resultatet er representativ for utelivet generelt og ikke et spesielt miljø.

Spyttprøvene viste at en av sju testet positivt på kokain, like mange på cannabis. To prosent hadde brukt MDMA, amfetamin eller ecstasy. Totalt viste analysene at omtrent 25 prosent av de som deltok i studien hadde fått i seg narkotika i løpet av de to siste døgnene. Intervjuene viste også høy bruk av illegale rusmidler. 67 % av utvalget oppgav å ha brukt illegale rusmidler noen gang, 25 % siste måned og 14 % oppgav bruk av illegale rusmidler siste 48 timer. Det kom også frem at alkoholforbruk og beruselsesnivå var høyt blant de som var «ute på byen».

Folk som går på byen i Oslo ser ut til å ha et vesentlig høyere rusmiddelbruk enn befolkningen ellers, ifølge denne studien. Funnene overrasket forskerne. Befolkningsstudier generelt viser at 1,6 prosent har brukt cannabis i løpet av de siste 4 ukene og under 1 prosent sier de har brukt kokain de siste 12 månedene. I et intervju på fhi.no sier Anne Line Bretteville-Jensen, en av forskerne bak studien, at studien bekrefter at unge voksne «på by’n» utgjør en høy-risikogruppe.

I Norge har vi lenge hatt fokus på samarbeid med utelivsbransjen når det gjelder alkoholbruk, men vi burde også fokusere på illegale stoffer, sier Bretteville-Jensen. Erfaringer fra Sverige viser at en bred tilnærming til å redusere narkotikabruk i utelivet kan være hensiktsmessig. Der har de innført et samarbeid mellom helsemyndigheter, politi og utelivsbransjen for å få bukt med narkotikaproblemer i utelivet. Eksempler på tiltak har vært; dørvakter og andre ansatte blir lært opp til å kjenne igjen rusbrukere, fysiske endringer på utestedene, samarbeid med politi og hjelpeinstanser og generelle holdningsskapende tiltak.

Selv om denne studien har utgangspunkt i Oslo, ser det ut til at tendensen er den samme i andre norske byer. De siste årene har utelivsbransjen i Trondheim lagt merke til en bekymringsfull utvikling. De erfarer at det er mer bruk av narkotika, men også tilfeller av kjøp og salg, ifølge adressa.no. I Trondheim har utelivsbransjen, politi og politikere samlet seg til kamp mot narkotika på serveringssteder i byen. Det nye samarbeidet har blant annet ført til kampanjen SNOK, som står for Stopp narkotika OK. Stickers, buttons, ølbrikker og en Facebook-gruppe er blant tiltakene som skal føre til oppmerksomhet. Partene i samarbeidet oppfordrer også publikum til å være oppmerksom, og melde fra til politiet om de ser bruk eller salg. Politiets bidrag er å sette av ekstra ressurser for å være ute på kvelds og nattetid, samtidig har de i sommer trent 100 fra utelivsbransjen til å oppdage tegn på narkotikabruk.

Få tilgang til artikkelen, publisert i Scandinavian journal of public health >> Risky substance use among young adults in the nightlife arena: An underused setting for risk-reducing interventions?

Fakta om ulike cannabis, hasjisj og marihuana >> fhi.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)