Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Høyt alkoholkonsum hos mor øker risikoen for atferdsproblemer hos småbarn

23.04.2020 | Redaksjonen

De fleste vet at man ikke bør drikke alkohol under svangerskapet. Samtidig er det en del som går tilbake til samme drikkenivå som før graviditeten etter at de er ferdig med den første småbarnsfasen. En studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo viser at barn opp til 5 år har forhøyet risiko for atferdsproblemer hvis mor har et for høyt alkoholkonsum. Samtidig kan en stor del av sammenhengen forklares av risiko i familien.

Tidligere forskning har funnet en sammenheng mellom mors drikking og barns emosjonelle problemer og atferdsproblemer. En svakhet ved disse studiene har vært at de ikke har kunnet si hvor mye av sammenhengen som skyldes alkoholkonsum og hvor mye som skyldes arv. Denne nye studien fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo skiller mellom disse effektene.

Om studien

Studien bygger på data fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa), som er en av verdens største helseundersøkelser. Blant spørsmålene som stilles er «Hvor mange alkoholenheter drikker du vanligvis når du nyter alkohol?» Det skilles mellom drikking på helgedager og ukedager. Forskerne utarbeidet en score som tilsvarer risiko om mor drikker mer enn 3-4 alkoholenheter på ukedager og/eller fra 5-6 enheter på helgedager. Kvinnene som deltar, svarer på spørsmål om eget alkoholinntak når barna er halvannet, tre og fem år gamle. Mødrene svarer samtidig på spørsmål om symptomer på atferds- og emosjonelle problemer da barna var i denne alderen.

Forskerne fra FHI og UIO inkluderte data fra ca. 34 000 barn og nærmere 22 000 familier. De benyttet også søskendesign over to generasjoner. Ved å sammenligne søsken med samme mor, men der mors alkoholkonsum var forskjellig for de ulike barna, kunne de finne ut om det var drikkingen i seg selv som bidro til økt risiko for atferdsproblemer, eller om det skyldtes arv (felles gener). I tillegg sammenlignet forskerne søskenbarn; barn av helsøstre som deltok i MoBa, men som rapporterte ulikt alkoholkonsum.

Mors alkoholkonsum bidrar til barns atferdsproblemer

Etter at forskerne hadde kontrollert for arv og miljø, hadde barn av mødre som drakk mye 24 prosent høyere risiko for atferdsproblemer enn barn av mødre som drakk mindre.

Funnene viser at arv har mye å si, men at mors drikking bidrar til økt risiko for atferdsproblemer utover dette. Det forteller Ingunn Olea Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, i et intervju på fhi.no.

Forskerne fant en sammenheng mellom mors drikking og emosjonelle problemer, men denne sammenhengen ble sterkt redusert etter kontroll for arv og andre faktorer.

De fleste vet at man ikke bør drikke alkohol under svangerskapet. Samtidig er det en del som går tilbake til samme drikkenivå som før graviditeten etter at de er ferdig med den første småbarnsfasen. Funn fra studien tyder på at det er bedre for barn at mor ikke overstiger et lavt til moderat alkoholkonsum.

Sammenhengen kan forklares av risiko i familien

Forskerne fant også at arv kunne forklare mye av sammenhengen mellom mors drikking og psykisk helse hos barnet.

Barn av mødre med høyt alkoholkonsum har 53 prosent større risiko for atferdsproblemer, selv når mor ikke drikker i det aktuelle tidsrommet, påpeker Lund. Det betyr at risiko i familien som genetikk er en viktigere risikofaktor for atferdsproblemer hos barn, enn mors drikking i seg selv. Slik kunnskap er viktig når man skal forstå forskjeller i risiko for psykisk uhelse hos barn.

   

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Pediatrics og er tilgjengelig >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)