Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Internett – en stadig viktigere omsetningskanal for narkotika

15.07.2016 | Redaksjonen

Nye psykoaktive stoffer representerer et økende problem, og internett skaper nye muligheter for kjøp og salg av disse narkotiske stoffene. I løpet av første halvår 2015 ble det beslaglagt over 200 000 brukerdoser av nye psykoaktive stoffer i Norge. Det er behov for mer kunnskap om forekomst, virkningsmekanismer og skadeomfang ved bruk av nye psykoaktive stoffer.

Dette kommer frem i en kronikk publisert i Tidsskrift for Den norske legeforeningen nr. 8/2016. Forfatterne bak kronikken er i hovedsak tilknyttet Divisjon for rettsmedisinske fag, ved Folkehelseinstituttet.

Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. Stoffene betegnes som «novel psychoactive substances» eller «nye psykoaktive stoffer» (NPS), og de selges i hovedsak via internett. Dette omfatter et stort antall forskjellige stoffer med liknende, og ofte sterkere, virkninger enn de klassiske rusmidlene. Noen er kjemiske modifikasjoner av eksisterende rusmidler, andre er gamle stoffer som lanseres på nytt. Potente stoffer i usikker dosering innebærer risiko for utilsiktede overdoser og dermed alvorlige forgiftninger og død. En oversikt over dagens kunnskap om disse stoffene er presentert i en egen artikkel, av de samme forfatterne i samme utgave av Tidsskrift for Den norske legeforeningen.

Kjøperen tilegner seg kunnskap om nye psykoaktive stoffer på internett, der brukere og selgere deler erfaringer. Brukerne stoler i høy grad på informasjonen de finner der. Nye psykoaktive stoffer selges i form av pulver, tabletter, på papirlapper, i væskeform, som urtemateriale m.m, gjerne i små pakninger merket med tilsynelatende lovlige bruksområder, for eksempel som forskningskjemikalier, badesalt eller plantenæring. Denne produktmerkingen, sammen med påtrykte advarsler som «Not for human consumption», er bevisste strategier fra distributørene for å omgå lovverket og unngå ansvar. Markedsføringen er kreativ, ved bruk av tiltalende navn på produktene (f.eks. Pink Panther, Black Diamond, Artic Dust) og fargerik og uskyldig emballasje. De markedsføres også som ufarlige og lovlige, har lav pris og anonym forsendelse.

Overvåkning av internett har vist at det har vært en stor økning i antall nettbutikker som selger nye psykoaktive stoffer. Enkel tilgjengelighet gjør at man ikke trenger å være en del av et etablert rusmiljø for å få tak i rusmidler, og det er rapportert om bruk både på landsbygda og i storbyene. Det nye narkotikalandskapet vi står i, handler ikke bare om nye rusmidler, det dreier seg like mye om en ny distribusjonsform, skriver forfatterne av kronikkene.

Det er vanskelig for helsevesen, rettsvesen og tollvesen å følge med på denne utviklingen, og tendensen er ifølge forfatterne urovekkende. Det er allerede rapportert flere dødsfall i Norge relatert til nye psykoaktive stoffer. Til tross for den store økningen i nye psykoaktive stoffer de senere år er det fortsatt de «klassiske» rusmidlene som forårsaker de aller fleste rusmiddelrelaterte dødsfallene i Norge. En annen utfordring er at behandling av intoksikasjoner og påvisning av nye psykoaktive stoffer kan være en utfordring.

Det foreligger lite kunnskap om hvem som kjøper de nye psykoaktive stoffene, men det er rapportert at ungdom, idrettsutøvere og yrkesgrupper som er pålagt rusmiddeltester bruker slike. Data om pågrepne bilførere i Norge har vist at også erfarne og eldre brukere tar slike stoffer, de aller fleste er menn.

Kronikkforfatterne konkluderer med at det er behov for mer forskning for å kartlegge forekomst, virkningsmekanismer og skadeomfang ved bruk av nye psykoaktive stoffer. Informasjon om hvilke stoffer som fører til sykehusinnleggelse, er nødvendig for å kunne forebygge nye hendelser. Slike data vil på sikt kunne gi pasientene bedre behandling. Det er også viktig å spre informasjon om risikoen ved bruk av stoffer som er på markedet. I Norge har det til nå vært begrenset informasjon om forgiftninger forårsaket av de nye stoffene, da sykehuslaboratoriene i liten grad tilbyr slike analyser, fordi hurtigtester eller andre immunologiske analysemetoder er lite egnet for å påvise nye psykoaktive stoffer.

I kronikken rettes også søkelyset på lovgivningen i Norge.  I 2013 ble en ny narkotikaforskrift fastsatt i Norge. Den innebærer at mange nyutviklede narkotiske stoffer, som eksempelvis syntetiske cannabinoider, er å regne som narkotika. I narkotikalisten som er vedtatt som en del av forskriften er det listeført 10 stoffgrupper. Disse gruppene dekker de aller fleste av de nyutviklede psykoaktive stoffene som fagmyndighetene har avdekket siden 2011. Stadig nye stoffer blir tilføyd narkotikalisten, senest 4.juli i år ble nye stoffer oppført som ulovlige. Forfatterne foreslår et alternativ til dagens lovgivning. I stedet for å definere hva som er ulovlig, utarbeider man lister over lovlige legemidler i Norge. Alle andre stoffer vil dermed være ulovlige.

 

Les kronikkene på tidsskriftet.no >> Nye rusmidler rett fra nett og Nye psykoaktive stoffer

I fjor kom en SIRUS-rapport fra en kvalitativ studie av narkotikamarkedet på nett >> Narkotikamarkeder på det mørke nettet En kvalitativ studie av Silk Road 2.0

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)