Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Lovfestet nulltoleranse mot mobbing i skolen

31.07.2017 | Redaksjonen

1.august 2017 iverksettes endringer i opplæringslovens bestemmelser om skolemiljø og mobbing. Den nye loven sikrer nulltoleranse mot mobbing. Samtidig innføres en ny aktivitetsplikt for skolene, som blant annet innebærer at alle som jobber på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.» Slik lyder noe av det nye innholdet i Opplæringslovens kapittel 9A. Lovendringen betyr at det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. Dersom en skole ikke stopper mobbing bryter den dermed opplæringsloven.

Intensjonen med det nye regelverket er å styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø. Lovforslaget innebærer både nye regler og endringer i de eksisterende. 

I 2015 overleverte Djupedal-utvalget NOU 2015:2: Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Utvalget foreslo en rekke tiltak, blant annet forslag til endringer i regelverket, bruk av pedagogiske virkemidler samt forslag til organisatoriske endringer. Stortinget viser med de nye endringene i Opplæringsloven, at de har valgt å gjennomføre mye av det Djupedal-utvalget mente var riktige grep å ta for å sikre elevene et bedre rettsvern.

Endringene i Opplæringsloven gir skolene en aktivitetsplikt som tydelig viser hvordan de ansatte i skolen skal jobbe i enkeltsaker. Aktivitetsplikten betyr at ansatte i skolen har plikt til å følge med, gripe inn, undersøke saken, varsle og gjøre tiltak dersom det foregår mobbing. Skolene skal undersøke all mistanke om mobbing og sette inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Lovendringen innebærer krav om at det utarbeides en aktivitetsplan for tilfeller der det etter loven skal settes inn tiltak og krav om at skolene dokumenterer hvordan aktivitetsplikten oppfylles. Aktivitetsplikten gjelder også i tilfeller der det er en voksen på skolen som krenker elever.

Med den nye endringen blir Fylkesmannen førsteinstans i saker som omhandler elevenes skolemiljø. Dersom skolen har blitt varslet om mobbing uten å følge det opp, kan elever og foreldre ta kontakt med Fylkesmannen. Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet vil også få rett til å vedta hva kommunen skal gjøre i enkeltsaker, og rett til å gi tvangsmulkt eller dagbøter for å presse fram endring der det trengs.

Les Lovproposisjon 57L (2016-2017) >> Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Les mer om saken >> regjeringen.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)