Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Magasinet Spor setter fokus på tidlig innsats

04.03.2016 | Redaksjonen

Spor er KoRus-Nord sitt fagmagasin, og tar opp tema fra rusmiddelforebygging/folkehelse, tidlig intervensjon og rusbehandling. Årets første Spor har et hovedfokus på tidlig innsats, hvor ulike tema, innsatser og erfaringer blir presentert.

SPOR er Kompetansesenter rus, Nord-Norge sitt magasin for informasjon og fagformidling, og gis ut tre ganger i året. Spor 1/2016 kommer for første gang ut som et digitalt magasin, i tillegg til papirutgaven som har et opplag på rundt 6000 eksemplarer. Fagmagasinet vil være relevant for alle i Norge som jobber med rusmiddelforebygging/folkehelse, tidlig intervensjon og rusbehandling, men hovedvekten av artiklene er fra Nordland, Troms og Finnmark.

Spor 1/2016 har artikler som beskriver tidlig innsats knyttet til gravide, barn, ungdom, foreldre og voksne. Med utgangspunkt i veilederen «fra bekymring til handling» som kom i 2010, har det vært igangsatt mange ulike innsatser. Samarbeidsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og opplæringsprogrammet Tidlig inn omtales i magasinet. I tillegg er det flere saker som handler om ulike tema knyttet til vold.

Det er mange ulike fagmiljø som utgjør det vi kan kalle kommunenes «hjelpekorps». Det arbeides med å styrke samarbeidet mellom de ulike kunnskap- og kompetansemiljøene. Kompetansesenter rus (KoRus), Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), VIVAT selvmordforebygging og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) jobber ut mot flere av de samme målgruppene. De har kompetanse som kan utfylle hverandre, slik at tilbudet ut mot tjenestene blir bedre og mer helhetlig. Målet er at styrket samarbeid vil bidra til at kommunene enklere finner frem til «hjelpekorpset».

 

Tilgang til den digitale utgaven >> Spor 1/2016

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)