Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Markert nedgang i ungdomsvolden

20.02.2018 | Redaksjonen

En norsk studie viser at voldsbruken blant ungdom er halvert de siste årene. Det kan være flere årsaker til dette, men ifølge forskerne er reduksjon i alkoholbruk blant unge en viktig forklaring.

Lars Roar Frøyland og Tilmann von Soest, forskere ved NOVA på Oslo Met, står bak studien, som er publisert i en artikkel i tidsskriftet Journal of Youth and Adolescence.

Artikkelen baserer seg på data fra de landsrepresentative undersøkelsene UngVold 2007 og UngVold 2015, og omfatter svar om utsatthet for- og utøvelse av vold fra omtrent 11 000 elever i siste trinn på videregående skole rundt om i Norge.

Resultatene viser at andelen av unge i alderen 18–20 år som forteller at de har brukt fysisk vold i løpet av det siste året, er redusert fra 23 prosent i 2007 til 13 prosent i 2015. Resultatenesamsvarer med internasjonale studier, som også viser nedgang i omfanget av voldsutøvelse blant ungdom. Studien viser at både jenter og gutter bruker vold, men at typen vold som utøves er forskjellig. Mens gutter langt oftere bruker grovere vold som slag og spark, rapporterer jenter oftere om mindre alvorlig vold som kloring, lugging eller det å slå noen med flat hånd. Jenters aggresjon er også i større grad knyttet til nære relasjoner, og oftest rettet mot ungdom de kjenner fra før, søsken og kjærester. Undersøkelsen viser den samme nedgangen, både blant gutter og jenter, og for alle typer vold som måles.

I samme periode har det vært en nedgang i både ungdommenes alkoholkonsum og det å bli utsatt for vold i hjemmet. En vanlig negativ konsekvens av å drikke mye alkohol er økt aggresjon. Ifølge forskerne er det en klar sammenheng mellom disse endringene og den observerte nedgangen i ungdomsvolden. Et annet funn i studien er at det har vært en nedgang i unge som er blitt utsatt for vold fra en voksen i familien. Tidligere forskning har vist at et voldelig familiemiljø kan være en årsak til at ungdom selv utøver vold. Den positive utviklingen knyttet til opplevelser med vold i hjemmet viser seg å være en medvirkende årsak til nedgangen i voldsutøvelse blant ungdom.

I en nyhetssak fra forskningsmagasinet Viten + Praksis, står det at Frøyland og von Soest også har sett på ungdommenes sosioøkonomiske ressurser, personlighetsfaktorer, mental helse, samt en rekke mål på sosiale relasjoner til foreldre og venner. De finner ikke støtte for at disse faktorene har noe å si for nedgangen i voldsbruk.

Forskerne utelukker ikke at videre forskning på temaet vil kunne avdekke andre faktorer som kan bidra til å forklare nedgangen i ungdoms selvrapporterte voldsbruk. Utviklingen i bruk av dataspill og sosiale medier har ført til at ungdom sjeldnere enn før møtes fysisk, men samhandler gjennom mobiltelefoner og datamaskiner. Samtidig blir ungdoms fritid i større og større grad styrt av organiserte aktiviteter under voksen kontroll. «Kanskje nedgangen i voldsbruk skyldes at det i dag er færre arenaer hvor ungdom faktisk møtes «in real life» og er overlatt til seg selv uten tilsyn av voksne?», skriver forfatterne i et innlegg i Aftenposten.

Studien er en del av «Forskningsprogram om vold i nære relasjoner» ved NOVA, som igjen er en del av forskningsprosjektet «En studie av unge voldsutøvere i Norge – beskyttende faktorer og risikofaktorer», som er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer om Voldsprogrammet >> Nova, OsloMet

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)