Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Nalokson redder liv ved narkotikaoverdoser

04.11.2019 | Redaksjonen

Norge ligger på Europa-toppen i registrerte narkotikautløste dødsfall, og Helsedirektoratet har iverksatt en overdosestrategi for å forebygge dette. Nalokson nesespray er en effektiv motgift ved overdose. I Skien og Porsgrunn har politiet blitt kurset i bruk av Nalokson, og kan sammen med ambulansetjenesten gi nødvendig livreddende førstehjelp.

Norge på overdose-toppen

Antall overdosedødsfall i Norge har vært stabile siden 2003, med et gjennomsnitt på 260 dødsfall årlig. I 2017 ble det registrert 247. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider.  De mest vanlige opioidene er: Heroin, morfin, metadon og buprenorfin (Subutex, Suboxone og Temgesic). Det høye antallet overdosedødsfall henger sammen med at flere rusmidler anvendes samtidig og at mange heroinbrukere tar stoffet med sprøyte.

Nasjonal overdosestrategi

Helsedirektoratet iverksatte i 2014 en overdosestrategi i flere kommuner, der sentrale tiltak var å ta i bruk Nalokson nesespray som motgift ved overdose, Switch-kampanjen og pasientsikkerhetsprogrammet. SWITCH-kampanjen har som mål å påvirke brukerne av illegale rusmidler til å prøve ut mindre helseskadelige og dødelige inntaksmåter. Et hovedfokus er overgang fra å ta heroin med sprøyte til å røyke det. Flere kommuner deler ut røykefolie til rusmisbrukere.

En ny nasjonal overdosestrategi (2019-2022) er nå iverksatt, for å ytterligere styrke forebygging av overdosedødsfall. 

Hvordan gjenkjenne en narkotikaoverdose?

Grenland politistasjon har nylig kurset sine ansatte i bruk av Nalokson nesespray, og instruktør Stefan Molvær svarer følgende på hvordan man kan gjenkjenne en narkotikaoverdose.

Overdosekjennetegn som bør få varsellampene til å lyse er hvis rusbrukeren ikke svarer på tiltale, har nedsatt bevissthet eller er bevisstløs. Ved inntak av opioider påvirkes pustesenteret i hjernen, av og til i så sterk grad at brukeren får nedsatt bevissthet og redusert pustefrekvens. En situasjon der brukeren puster så sjelden som 8–10 innåndinger i minuttet regnes som en overdose. Når en person blir liggende lenge med meget lav pustefrekvens, kan det oppstå hjerneskade. Hvis brukeren helt slutter å puste, vil døden inntreffe raskt dersom det ikke gis livreddende førstehjelp.

Andre kjennetegn på overdose kan være små pupiller som signaliserer heroinpåvirkning, blå lepper og hvit hud, og at man ikke reagerer på smertestimuli. En sikker smertestimulering kan være å gni brystbenet.

Instruktør Stefan Molvær snakker om hvordan forebygge overdoser  

Politioverbetjent Stefan Molvær, Leder for Utrykningsenheten og opplæring i Telemark, Sør-Øst politidistrikt.

Handling ved mistanke om overdose

Stefan Molvær skisserer følgende respons når politiet kommer til et sted hvor det er mistanke om at noen har tatt overdose. Først bør man se etter overdosekjennetegn. Politiet må avklare om rusbrukeren puster dårlig eller ikke, har blåskjær i huden, og om rusbrukeren reagerer på smertestimuli. Er det mistanke om overdose tilkalles ambulanse så snart som mulig.

Hvis rusbrukeren ikke puster og er bevisstløs sprøytes Nalokson nesespray inn i det ene neseboret, gi så hjerte- og lungeredning, deretter vent 2-3 minutter for å se om rusbrukeren begynner å puste. Hvis det ikke blir noen respons, sprøytes Nalokson inn i det andre neseboret og fortsett så med hjerte- og lungeredning. Er det fortsatt ingen tegn til bedring gjentas rutinene med å gi Nalokson nesespray en gang til. Å gi hjerte- og lungeredning er den viktigste handlingen man kan iverksette for å forhindre dødsfall. Liten/dårlig eller mangel på pust og uten respons på smertestimuli krever lungeredning så fort som mulig.

Ettervern

Virkningen av Nalokson som motgift varer mellom 30 og 90 minutter, mens virkningen av et heroininntak kan sitte flere timer i kroppen. En ny overdose kan derfor inntreffe når Naloksonen har sluttet å virke, derfor må rusbrukeren følges opp av helsepersonell i ettertid.

Bruk av Nalokson nesespray redder liv. Det er derfor viktig at operativt politipersonell over hele landet får opplæring og utstyres med Nalokson. Fokus på kameratredning er et viktig tiltak ved overdoser, og flere kommuner tilbyr opplæring og utdeling av Nalokson til rusbrukere.

Les mer og se film om kameratredning med Nalokson nesespray på stoppoverdoser.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)