Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Nedgang i alvorlige trafikkulykker blant unge sjåfører

07.12.2016 | Redaksjonen

Statistikk fra Statens Veivesen viser en nedgang i antall skadede og drepte i trafikken de siste årene. Den største reduksjonen i ulykker viser seg å være blant de aller yngste sjåførene mellom 18-24 år. Noen av årsakene til denne positive trenden er trolig bedre føreropplæring, målrettet trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom og sikrere biler og veier. 

Statens vegvesen, Region øst, har tatt en gjennomgang av ulykker med drepte og hardt skadde bilførere på vegene i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland fra 2001-2005 og 2011-2015. Statistikken samsvarer med tendenser fra resten av landet, og vil dermed være representativ på landsbasis.

Statistikken viser at det har vært en kraftig nedgang i tallet på drepte i trafikken i Norge fra tidlig på 2000 tallet og fram til i dag. I 2001, da Stortinget vedtok Nullvisjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken, mistet 275 mennesker livet i trafikken i Norge. I 2015 var dette nede i 117 drepte.

Ulykkesreduksjonen viser seg å være størst blant de aller yngste sjåførene mellom 18 og 24 år. Der var reduksjonen på 62 prosent. I fylkene Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold ble 206 bilførere i aldersgruppen drept og hardt skadd i perioden 2001-2005. Ti år senere ble 78 drept og hardt skadd fra 2011-2015. Den samme positive utviklingen finner man ikke blant middelaldrende bilførere. I løpet av samme tiårsperiode står ulykkestallene nesten på stedet hvil med 86 drepte og hardt skadde fra 2001-2005 og 84 drepte de siste fem årene på veiene på Østlandet.

I følge Kjell Seim, leder av trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen, Region øst, kan det se ut til at dagens middelaldrende sjåfører har dratt med seg en mer uforsiktig kjørestil fra da de var yngre. De middelaldrende fortsetter med sin kjørestil upåvirket av kampanjer. Fartsnivået har gått noe ned, men ikke mye. De har gode biler og det går unna. En teori er at de ikke gir slipp på en mer uforsiktig kjørestil fra da de var yngre. Noen har alkoholproblemer, og det er en del tilfeller hvor de sovner bak rattet, sier Seim i et intervju til vg.no.

Tryggere veger med blant annet midtdelere på de mest trafikkerte vegene, tryggere biler og bedre akuttmedisin er viktige forklaringer på den generelle ulykkesnedgangen. Når det gjelder den store nedgangen i alvorlige trafikkulykker blant de unge, er det flere mulige forklaringer. Dagens unge kjører sikrere biler enn for ti år siden og det er en trend at ungdom er blitt mer skikkelig og sikkerhetsorientert. I tillegg mener Seim at det har blitt bedre kjøreopplæring og et mer målrettet trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom, fra flere aktører. En annen forklaring kan være at det har blitt mindre vanlig på ta førerkort i ung alder. Det har bidratt til at ungdom kjører mindre bil enn for ti år siden.

Til tross for at de unge har blitt dyktigere sjåfører, er det fortsatt størst risiko for at det skal skje en alvorlig trafikkulykke med unge sjåfører i alderen 18-24. De har fire ganger høyere risiko enn aldersgruppen 45-65 år.

 

Les mer om saken >> vegvesen.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)